10 najważniejszych cech nazw produktów spożywczych

Choć nazewnictwo produktów spożywczych podlega modom, podobnie jak nazewnictwo dowolnych produktów, to nie można nie zauważyć, że poziom naśladownictwa w branży spożywczej jest bardzo wysoki. Wizyta w supermarkecie z pewnością będzie wystarczającym dowodem na potwierdzenie tego stwierdzenia.

Trendy nazewnicze w branży spożywczej

Dominującym sposobem tworzenia nazw produktów spożywczych jest oddanie w znaczeniu ich stereotypowej istoty, kwintesencji. Tradycyjny, staropolski, sarmacki smak, aromat wędlin, dla soków, sorbetów będzie to „owocowość”, dla konfitur, dżemów, powideł, ale także nalewek, wódek ich familiarny, kojarzący się z dzieciństwem, w szczególności figurą babcią smak itd.

Za wzorcowym wyobrażeniem istoty danego produktu podążają niemal wszyscy producenci, przy czym niewielu zachowuje zdrowe proporcje między oryginalnością a typowością nazwy. Wyróżnienie się, nie takie znów trudne na tle tak powtarzalnych wzorów i konwencji namingowych, nie jest specjalnie pożądane. Producenci produktów spożywczych pod względem nazewniczym są bardzo ostrożni, zachowawczy i nieskorzy do eksperymentów.

Konserwatyzm niestety nie zawsze jest słuszną strategią. Ale jego przeciwieństwo, ekscentryzm, który także bywa odpowiedzią na sztampę nazewniczą, jest równie ryzykowny. Skutkuje powstaniem nazw tak wyszukanych, że aż niezamierzenie komicznych. Budzących śmiech, współczucie, kpinę. Odbierających produktowi konieczną powagę na rzecz karykaturalnej lekkości.

Jaka powinna być nazwa produktu spożywczego?

Mówiąc hasłowo dobra nazwa produktu spożywczego powinna być w pierwszej kolejności: a) adekwatna, b) unikalna, c) charakterystyczna, d) prosta, e) emocjonująca, f) przekonująca, g) informująca, h) wyważona i) zgodna z faktami j) eufoniczna.

Nazwa adekwatna to nazwa, która w oczach klienta pasuje do produktu. Dobrze oddaje jego cechy, właściwości, wyróżniki, charakterystyki, funkcje, zalety. Unikalna nazwa produktu spożywczego to nazwa, która nie jest podoba do żadnej z dominujących konwencji namingowych w branży, posiada zdolność rejestrową, stanowi przykład nazwy skutecznej i jednocześnie oryginalnej. Charakterystyczność nazwy wyraża się w jej formie – trafnym, ciekawym, pozytywnie odbieranym doborze konwencji namingowej.

Prostota, w dobrym tego słowa znaczeniu, jest cechą zapewniającą komunikatywność nazwie, sprawiającą, że nie stanowi ona wyzwania językowego, intelektualnego dla odbiorców. Dobra nazwa produktu spożywczego musi także budzić emocje, nie może być emocjonalnie obojętna. Budząca sympatię, uśmiech jest nazwą, która sprawia, że postrzeganie walorów samego produktu się zmienia. Warto mieć świadomość, że to jak myślimy, co czujemy wobec produktu spożywczego, przekłada się na ocenę jego walorów i cech. Innymi słowy, produkty, których nazwy polubiliśmy przed skosztowaniem będą nam bardziej smakowały.

Mówiąc o przekonujących nazwach produktów spożywczych mamy na myśli nazwy, które silnie oddziałują na potencjalnych nabywców. Budzą ich ciekawość, są dla nich atrakcyjne, skłaniają do zakupu, wzbudzają pozytywne nastawienie. Nazwa pozbawiona waloru perswazyjnego nie jest nazwą skuteczną.

Podobnie, nie będzie nazwą udaną taka, która nie przekazuje informacji o kategorii, wyróżniku, cesze, walorze. Przy czym bardzo istotne jest znalezienie równowagi między funkcją perswazyjną a informacyjną. Wyważenie tych elementów sprawia, że nazwa jest postrzegana jako naturalna, przyjemna dla ucha.

Nazwa dla produktu spożywczego musi być także zgodna z faktami, nie może sugerować czy deklarować właściwości, cech, których produkt nie posiada. Inaczej będzie nazwą łamiącą prawo. Koniec końców, nazwa dla produktu spożywczego musi brzmieć w sposób przyjemny, pasujący do produktu, w sposób zapadający w pamięć. Dobre brzmienie, częstokroć jest ważniejsze niż jej znaczenie.


Tworzymy nazwy produktów w dobrej cenie!
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.  

10 najważniejszych cech nazw produktów spożywczych
4.6 (76.3%) 27 votes