BINETTO – branża księgowość, doradztwo podatkowe

Nazwa przygotowana dla firmy działającej w branży usług księgowych, doradztwa podatkowego.

Celem naszego klienta było stworzenie nazwy, która wspierałaby budowanie marki świadomej swoich celów, wartości i atutów. Pozwalającej wyróżnić się na tle konkurencji. Klient poszukiwał nazwy krótkiej, komunikatywnej, dobrze brzmiącej, kojarzącej się z branżą, wymownej. Nazwa Binetto powstała z kontaminacji angielskiego słowa bill (rachunek) oraz łacińskiego netto. Połączone stworzyły słowo zwięzłe, spójne, jednolite, łatwe do wymówienia i przeliterowania.

Źródłosłów: angielskie słowo bill (rachunek) oraz łacińskie netto, oznaczające  wartość po odliczeniu podatków lub innego rodzaju obciążeń.
Zarejestrowane domeny:  -.PL
Skojarzenia: Binetto jednoznacznie kojarzy się z finansami, rachunkowością.
Potencjał komunikacyjny: nazwa jest wysoce komunikatywna przez zastosowanie słowa netto, które jest powszechnie znane i zrozumiałe. Jest ono jednym z najczęściej używanych słów kluczy do opisu usług księgowych, jest też jednym z najczęstszych skojarzeń słownych z branżą rachunkową.
Zastosowanie: branża rachunkowa, doradztwa podatkowego.