REXES – nazwa uniwersalna

EPONIMO pozwala bardzo precyzyjnie określić kryteria, jakimi agencja namingowa powinna się kierować projektując nazwę dla klienta. W przypadku tego projektu, kluczowym oczekiwaniem było brzmienie oraz znaczenie nazwy. Klient pragnął otrzymać nazwę o klasycznym rodowodzie, sugerującą wzniosłość, wielkość, przewagę, szlachetność, tradycję. Nazwę podnoszącą autowizerunek przyszłych klientów, nobilitującą.

Łacińskie słowo rex, oznaczające króla, władcę dawało pewność na osiągnięcie powyższych celów, jednocześnie pozwalało spełnić pozostałe kryteria. Lapidarność, prostotę, łatwość w wymowie, zapisie, odmianie, przeliterowaniu.

REXES będąc nośnikiem wartości, takich jak władza, przywództwo, wielkość, ważność, szlachetność, autorytet, podniosłość, wyjątkowość pozwala na kreowanie dowolnej marki, w dowolnej branży, której ważną częścią wizerunku są wymienione cechy. To nazwa dla firm naturalnych liderów, innowacyjnych, świadomych swych atutów, roli, miejsca na rynku. Śmiałych, ambitnych, nie obawiających się wyzwań i odpowiedzialności (także rozumianej, jako społeczna odpowiedzialność biznesu CSR).

Zarejestrowane domeny:  -.PL

REXES – nazwa uniwersalna
5.5 (92%) 10 votes