GOODMA – firma wielobranżowa

Projekt namingowy dla firmy o bardzo szerokim, zróżnicowanym zakresie działalności

Celem klienta było stworzenie nazwy w rodzaju żeńskim, lapidarnej, eufonicznej, lekkiej, dwusylabowej, prostej do wymówienia, zapamiętania, zapisania. Jednocześnie nazwy brzmiącej swojsko, ale także sugerującej coś nowoczesnego, godnego naśladowania. Niezwykle ważną wartością firmy jest dostarczanie produktów oraz usług najwyższej jakości, dlatego zdecydowaliśmy się ją stworzyć od dobrze znanego słowa angielskiego, które w polszczyźnie od dekad jest często używane.

Źródłosłów: nazwa powstała od angielskiego słowa good oznaczającego coś / kogoś dobrego, mającego umiejętności, przyjemnego, użytecznego, poprawnego.
Zarejestrowane domeny:  -.PL
Skojarzenia: nazwa kojarzy się z jakością, czymś dobrym, pozytywnym, godnym naśladowania, szacunku.
Potencjał komunikacyjny: GOODMA sugeruje w pierwszym skojarzeniu jakość, wysoką jakość, dzięki czemu od razu komunikuje najważniejszy cel firmy. Ponadto przymiotnik good pozwala na dowolne rozszerzanie i zawężanie zakresu działalności firmy bez konieczności zmiany jej nazwy. Nazwa jest więc uniwersalna branżowo, ale także uniwersalna rynkowo, czasowo (wysoka jakość zawsze będzie wysoko ceniona).
Zastosowanie: nazwa ma uniwersalne zastosowanie i może być używana w branżach produkcyjnych oraz usługowych.