Skip to content
Home » Blog » Gotowe nazwy dla marki lodów premium

Gotowe nazwy dla marki lodów premium

  Lody w segmencie premium cieszą się coraz większą popularnością – zarówno lody familijne, jak i impulsowe. Polscy konsumenci coraz rzadziej i niechętnie sięgają po lody o niskiej jakości, sprzedawane w nieatrakcyjnym opakowaniu, sygnowane równie nieatrakcyjnymi, nieadekwatnymi nazwami.

  Unikalne opakowanie, unikalna nazwa lodów premium, unikalny smak i bardzo wysoka jakość składników to dziś rynkowa konieczność. Polacy cenią jednocześnie nowoczesność, ale nie zapominają o tradycji i bardzo chętnie sięgają po marki, które potrafią skutecznie łączyć te dwie wartości i potrzeby. Tworząc nazwę dla marki lodów premium warto o tym pamiętać.

  Nazwy lodów premium a rynek

  W ciągu roku statystyczny konsument w naszym kraju zjada około pięciu litrów lodów. Analitycy są zdania, że z roku na rok udział lodów premium w ogólnej konsumpcji będzie rósł. Co więcej, polskie lody premium w niczym nie ustępują liderom europejskim i światowym. Nasi producenci są w stanie zaoferować równie wysoką jakość, równie niebanalne smaki i aromaty i równie atrakcyjne „opakować” swoje produkty.

  Owo atrakcyjne „opakowanie” dotyczy również nazw lodów, które podobnie do nazw innych produktów spożywczych premium muszą się wyróżniać elegancją językową, komunikatywnym znaczeniem, przekazującym główny benefit oraz, co najważniejsze, muszą być to nazwy unikalne, pozwalające na stworzenie silnej, wyrazistej, oryginalnej marki.

  Oczywiście, tworząc nazwy lodów premium należy mieć na uwadze różne powody zakupu lodów tzw. familijnych i impulsowych, różne sposoby i okoliczności ich konsumpcji oraz różne potrzeby, jakie za nimi stoją.

  Lody impulsowe – jak sama nazwa wskazuje – zaspokajają gównie doraźną potrzebę sprawienia sobie przyjemności. Jedzone są zazwyczaj indywidualnie lub w gronie osób, które również w danym momencie odczuły podobną potrzebę.

  Lody familijne – w szczególności z segmentu premium – są jedzone zazwyczaj w gronie rodziny i przyjaciół, konsumpcja jest celebrowana, wielokrotnie powtarzana.

  Odznacza się poczuciem wyjątkowości i niecodzienności. Jest także o wiele bardziej rytualna i ma charakter integrujący. Nazwy lodów premium mogą z powodzeniem te funkcje komunikować.

  Zasady tworzenia nazwy dla lodów premium

  Nazwa lodów premium oprócz tego, że powinna brzmieć podobnie jak inne nazwy nobilitujące, wskazywać w sposób ewidentny i oczywisty, że mamy do czynienia z produktem o podwyższonej jakości, musi także informować o głównym składniku, który stanowi o ich smaku i aromacie.

  Lody kupujemy dla smaku, aromatu, konsystencji, doznań smakowych. Tej podstawowej motywacji nic nie jest w stanie ani zastąpić, ani tym bardziej zanegować.

  Stąd też konstrukcja nazwy dla lodów premium powinna być dwuczłonowa – nazwa własna oraz człon informujący o smaku, głównym składniku. I tak też większość lodów premium na rynku jest nazywana – zarówno w Polsce, jak i na świecie.

  Nazwa dla marki lodów premium musi także budzić żywe, pozytywne emocje, nie może być obojętna, czysto informacyjna. Jej zmysłowe brzmienie i znaczenie powinno przywoływać w świadomości odbiorcy obrazy kojarzące się z przyjemnością, wyrafinowaniem, zbytkiem, luksusem, wyjątkowością, chwilami, które zapadają w pamięć.

  Najczęściej lody premium są nazywane nazwami w rodzaju żeńskim, choć zdarzają się także nazwy w rodzaju męskim. Rodzaj należy uzgodnić ze składem, smakiem oraz aromatem. Niektóre składniki budzą bowiem wyraźnie żeńskie konotacje, inne kojarzą się raczej z czymś męskim.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.