GOTOWE NAZWY DLA PREPARATÓW ODCHUDZAJĄCYCH

Nazwy preparatów odchudzających są tworzone w podobny sposób do nazw diet odchudzających. Przy czym preparaty odchudzające, którym bliżej w sensie fizycznym do parafarmaceutyków i leków, są nazywane czasami w konwencji namingowej właściwej dla tych ostatnich (np. Sibutramina, Triapidix 300). Dzięki czemu dzierżawią one ich status, ale także oczekiwania im stawiane.

Nazwy preparatów odchudzających i nic ponadto!

Częstokroć to naśladownictwo, by nie powiedzieć plagiat i imitacja, obraca się przeciw producentom. Znaczna ilość na rynku preparatów nie posiadających żadnych właściwości odchudzających, posiadających za to nazwę sugerującą preparat leczniczy, wyrządziła duże szkody dla całej branży i rynku. Podważyła przede wszystkim wiarygodność tych produktów, wzbudziła znaczny dystans, podejrzliwość i szereg mitów o szkodliwości produktów odchudzających.

Nazwy preparatów odchudzających rozwiązujące problemy

Nie należy się takiej strategii namingowej dziwić. Parafarmaceutyki są dziś traktowane, jako pigułki rozwiązujące problemy, jako coś skutecznego, działającego zawsze i na każdego, bezwzględnie przewidywalnego i pewnego. Oczekuje się od nich rozwiązania problemu przy zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i minimalizacji skutków ubocznych. Stąd też nazwy dla preparatów odchudzających brzmią też bardzo podobnie do nazw leków, które cechuje enigmatyczne, niemal hermetyczne, naukowe, techniczne brzmienie. Nazwy te są najczęściej stworzone w oparciu o nazwę głównego składnika, odpowiadającego za efekt chudnięcia, spalania nadmiaru tłuszczu, poprawy metabolizmu.

Be Slim or Die!

Inną równie ciekawą konwencją namingową, stosowaną przy tworzeniu nazw dla preparatów odchudzających, jest sugerowanie nazwą celu i efektu, jaki ma być osiągnięty za pomocą preparatów odchudzających, a więc szczupłej, smukłej, atrakcyjnej sylwetki (np. Linea, Slimette, 2BeSlim, Hello Slim, Ultra Slim, Asystor Slim). Warto zauważyć wszechobecne naśladownictwo w tej konwencji. Większość nazw jest stworzona za pomocą angielskiego słowa slim oraz różnego rodzaju przydawek, dzięki czemu nazwy te dobrze oddają istotę produktu, są zgodne z powszechnym wyobrażeniem o kategorii, ale pozwalają na zachowanie minimalnej odrębności. Co ciekawe, w tej konwencji, jak równie w pozostałych dominujących na rynku, właściwie nie ma nazw polskojęzycznych – pomijamy nazwy, w których użyto nazwy własnej głównego składnika – zazwyczaj nazw owoców i ziół.

Co nas wyszczupli, to nam nie zaszkodzi

Kolejną bardzo popularną konwencją namingową jest używanie w nazwach dla preparatów odchudzających nazw roślin, których właściwości odchudzające są znane od dawna i tradycyjnie są uznawane za skuteczne lub nazw roślin nowo odkrytych. Których właściwości zostałycałkiem niedawno potwierdzone, w nowoczesny i przekonujący sposób. Nie poprzez praktykę i kolportację wiedzy do kolejnych pokoleń, ale za pomocą, mniej lub bardziej rzetelnych, badań naukowych (np. Green Coffee Plus, AcaiBerry 900, GojiBerry 500, African Mango 900, Raspberryketone 700).

Cechą charakterystyczną tych nazw jest ich alfanumeryczność. Oczywiście liczby mają wskazywać ilość jednostek najważniejszej substancji czynnej, ale także sugerują, że są to produkty konkretne, kwantyfikowane, poddane procedurom i testom. Innymi słowy, że stoi za ich powstaniem całe zaplecze naukowo-technologiczne. Efekt ten ma działać jednocześnie jako wniosek i jako argument. Trochę na zasadzie tautologii – są skuteczne i profesjonalne, bowiem są skuteczne i profesjonalne.

Jeśli szukasz nazwy dla preparatów odchudzających w dobrej cenie:
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu stron

GOTOWE NAZWY DLA PREPARATÓW ODCHUDZAJĄCYCH
5 (83.64%) 22 votes