Nazwa dla firmy edukacyjnej

Platformy e-learningowe, korepetycje i e-korepetycje, szkolenia stacjonarne i zdalne, coaching i mentoring, prywatne szkolnictwo każdego szczebla, bazy wiedzy, edukacyjne serwisy społecznościowe mając część wspólną w postaci transmisji wiedzy i doświadczeń, mają także o wiele więcej punktów rozbieżnych. Każda z tych usług posiada własną charakterystykę, rządzi się swoistymi prawami, ma odmienną strukturę kliencką oraz zupełnie inną dynamikę rozwoju, trwania i zmiany.

Nazwa dla firmy edukacyjnej – punkt wyjścia

Biorąc pod uwagę wszystkie te różnice należy bardzo ostrożnie tworzyć nazwę dla firmy edukacyjnej. Oczywiście zmiana profilu jest możliwa (np. poszerzenie zakresu usług edukacyjnych), niemniej jednak pamiętajmy, że usługi edukacyjne skierowane do uczniów i studentów (korepetycje, kursy, zajęcia pozaszkolne, studia) oraz pracowników (szkolenia, warsztaty) wymagają w pierwszej kolejności uwzględnienia nie tylko zmiennych potrzeb tych grup, ale także różnić wynikających z sytuacji, możliwości, celów życiowych. Musimy być także świadomi różnic w stylach życia, wyobrażeniach o usługach edukacyjnych, motywacjach do podejmowania nauki, a w związku z tym oczekiwaniach.

Preferencje klientów

Bardzo istotnymi zmiennymi, które należy uwzględnić projektując nazwę dla firmy edukacyjnej jest płeć, wiek, poziom wykształcenia, wiara przyszłych uczniów, studentów, kursantów. Pamiętajmy, że wiedza to nie tylko zbiór informacji, praw, wyjaśnień, twierdzeń, metod, ale także sposób opisu i wyjaśniania świata, którego akceptacja lub odrzucenie bywa warunkowana względami poza merytorycznymi.

W roli nauczyciela, coacha, mentora nie zawsze chcemy widzieć mężczyznę/kobietę. Gdy zapisujemy się na kurs dotyczący najnowszych narzędzi w social marketingu raczej spodziewamy się osoby relatywnie młodej niż leciwego seniora. Trudno będzie nam zaakceptować w roli nauczyciela osobę z wykształceniem podstawowym, w szczególności, gdy sami mamy wykształcenie wyższe. Religia także może być istotną zmienną, o której nie można zapominać, w szczególności, gdy będziemy prowadzić działalność edukacyjną o wyraźnym profilu światopoglądowym i wyznaniowym.

Archetypy w branży edukacyjnej

Tworząc nazwę dla firmy edukacyjnej nie można także zapomnieć o wizerunku, jaki chcemy stworzyć. Oczywiście archetyp Mędrca, Guru, Odkrywcy, Opiekuna wydaje się być najbardziej oczywisty i adekwatny, ale pamiętajmy, że wiedza służy nie tylko do sprawnego funkcjonowania w świecie, biznesie, życiu, ale także służy zmianie, czasami rewolucyjnej. Stąd też wykluczenie w niektórych rodzajach edukacji archetypu Buntownika wcale nie będzie wskazane. Nauka skutecznego, wymiernego, pożytecznego łamania reguł – choćby w dziedzinach kreatywnych – to niemal podstawowy cel.

Różne potrzeby warunkują nazwę

Pamiętajmy, że student kursu stacjonarnego i zdalnego, indywidualnego i biznesowego (różnica staje się bardziej jaskrawa wraz ze szczeblem, pozycją zawodową) to także zupełnie inny rodzaj klienta. Choćby ze względu na inne potrzeby związane z czasem, miejscem oraz sposobem prezentacji wiedzy. Można założyć, że ten drugi w o wiele większym stopniu ceni sobie elastyczność, wygodę, samodzielność w określaniu miejsca i czasu zdobywania wiedzy niż osoba korzystająca z formy przeciwnej.

Cechy formalne nazwy dla firmy edukacyjnej

Mając na uwadze powyższe uwagi, trafniej dobierzemy konwencję namingową, „ciężar” nazwy, jej brzmienie, źródłosłów, płeć, długość. Warto przy okazji zauważyć, że nazwa firmy edukacyjnej wcale nie musi być poważna. Nauka to nie tylko twarda wiedza, wkuwanie, zaliczanie, zdawanie, zdobywanie dyplomów, certyfikatów, ale także – a może przede wszystkim – dobra, fascynująca, wciągająca zabawa, przygoda. Wiedza może i powinna być kojarzona z czymś przyjemnym, miłym, świeżym. Stąd też nie powinniśmy nazw humorystycznych wykluczać jako nie licujących z wyobrażeniem o branży. Owszem, trudno nazwać szkołę wyższą w taki sposób, ale zawsze pamiętajmy, że nazwa powinna być adekwatna do profilu firmy, struktury klienckiej a nie branży jako takiej.

Jeśli szukasz nazwy dla firmy edukacyjnej w dobrej cenie:
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.

Nazwa dla firmy edukacyjnej
6 (100%) 3 votes