Nazwa dla firmy finansowej

Kredyty, pożyczki, lokaty finansowe, oszczędności, doradztwo finansowe, inwestycje finansowe, zarządzanie płynnością finansową firmy, ubezpieczenia, usługi parabankowe, pożyczki społecznościowe (social lending) to najczęściej kojarzone słowa z branżą finansową. Oferta jest na tyle różnorodna, że tworząc nazwę dla firmy finansowej w pierwszej kolejności należy bardzo konkretnie określić jej profil, bowiem to on będzie wyznaczał kierunek kreacji nazwy.

Nazwa dla firmy finansowej – kryteria oceny

Wielkość firmy (np. bank, multiagencja ubezpieczeniowa, samodzielny doradca finansowy, wyspecjalizowana grupa doradcza), jej zasięg (rynek lokalny, regionalny, ogólnokrajowy, międzynarodowy), struktura kliencka (klienci indywidualni, biznesowi, instytucjonalni), zakres świadczonych usług, wszystkie te kwestie mają w przypadku firmy działającej w branży finansowej kluczowe znaczenie. To one bowiem będą stanowić kryteria oceny nazw, w których powinno podkreślać się nie tylko charakter firmy, ale także jej wyróżniki. Przy czym powyższa lista nie wyczerpuje zagadnienia.

Profil firmy a oczekiwania wobec nazwy

Nazwa dla banku ze względu na różnice w ofercie, wyobrażenia o tego rodzaju działalności, prestiż, zaufanie, jakie powinna wzbudzać, emocje, jakie powinna rodzić, wyobrażenia, skojarzenia, jakie powinna wywoływać, utarte oczekiwania nazewnicze, z jakimi musi się liczyć, powinna być zupełnie inna niż nazwa dla firmy doradczej, inwestycyjnej. Dlaczego?

Dla przykładu, ta pierwsza nie może sobie pozwolić na sugerowanie zysków obarczonych ryzykiem, dla tej drugiej nie musi to być aż tak dużą przeszkodą. Choć podkreślanie ryzyka, co oczywiste, nie jest w jej interesie. Inwestycje agresywne, krótkoterminowe, intratne, ale obarczone ryzykiem nie są niczym niezwykłym na rynku. Klienci są zazwyczaj świadomi konsekwencji tego rodzaju działań. Nazwa akcentująca ekscytującą perspektywę szybkiego zysku jak najbardziej będzie zgodna z namingowym rzemiosłem.

Archetypy marki a nazwa dla firmy finansowej

Dość ważną kwestią, a często pomijaną lub lekceważoną w procesie kreacji nazwy, są skojarzenia archetypowe, jakie nazwa powinna budzić. Niestety duża część nazw kompletnie nie sugeruje przynależności marki do jednego (lub kilku, na zasadzie komplementarności cech) z dwunastu archetypów. To duży błąd, bowiem archetypy, w teorii i w praktyce, stanowią odpowiedź, wyraz najbardziej podstawowych potrzeb, pragnień, celów, które przejawiamy jako ludzie i konsumenci. Pamiętajmy, że archetypy to w równym stopniu wartości, cele, marzenia, co (nie zawsze świadome i akceptowane) pragnienia. Jak również sposoby i narzędzia ich urzeczywistniania.

Za najbardziej adekwatny dla branży finansowej archetyp uznawany jest archetyp Guru, Władcy, Twórcy, Czarodzieja, Mędrca, Opiekuna. Choć w każdym przypadku jako pierwszy do głosu może dochodzić inny archetyp. Forma nazwy, jej płeć, brzmienie, źródłosłów, znaczenia mogą sugerować przynależność do jednego z nich. Nazwa firmy finansowej powinna anonsować, reklamować, sugerować spełnienie owych potrzeb. W przeciwieństwie do trywialnego i powszechnego podejścia sugerującego tylko i wyłącznie branżę, takie ujęcie może okazać się i okazuje się o wiele, wiele bardziej skuteczne.

Nazwa dla firmy finansowej – sugestie dotyczące konwencji namingowej

Analizując trendy nazewnicze w branży finansowej od razu dostrzeżemy dużą ilość nazw opisowych (np. Bank Zachodni WBK, China Construction Bank, Fifth Third Bank), rodowych (np. Morgan Stanley, Raymond James), neologizmów stworzonych na bazie typowych słów kojarzonych z branżą (np. Finnel). Nie brakuje także nazw akronimicznych (np. BB&T), kontaminacyjnych (np. PayPal). Z mniej popularnych konwencji zdecydowanie można polecić nazwy złożone z początków wyrazów kojarzonych ze światem finansów, tautologiczne, wzmacniające oddziaływanie przez powtórzenie znaczenia, palindromiczne, o klasycznym rodowodzie, numeryczne, typu call-to-action, dwuczłonowe z ampersandem, arytmetyczne z plusem.

Jeśli szukasz nazwy dla firmy finansowej w dobrej cenie:
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.

Nazwa dla firmy finansowej
Oceń post!