AXICO – nazwa dla firmy finansowej

AXICO przez swoją znaczeniową transparentność i silną wymowę emocjonalną może być łatwo wyposażona w pożądane znaczenia. Równie łatwo można budować wokół firmy nią oznaczonej skojarzenia wynikające z bazowych odniesień. AXICO – jak każda nazwa dla firmy finansowej – budzi także emocje.

Źródłosłów: łacińskie słowo axi oznaczające oś.
Zarejestrowane domeny:  -.PL
Skojarzenia: nazwa sugeruje coś konkretnego, bezpiecznego, wymiernego, korzystnego.
Potencjał komunikacyjny: w języku polskim słowo axico pozbawione jest wyraźnego odniesienia semantycznego, jest transparentne znaczeniowo.

AXICO – nazwa dla firmy finansowej
Oceń post!