Nazwa dla firmy informatycznej

Branża IT to pojęcie bardzo szerokie obejmujące z jednej strony agencje interaktywne, software house`y, z drugiej strony producentów sprzętu i oprogramowania, dystrybutorów oraz dostawców wyspecjalizowanych usług (np. SaaS).

Nazwa dla firmy informatycznej a polski rynek usług IT

Polski rynek IT wart jest kilkadziesiąt miliardów złotych, a coraz liczniejsze inwestycje zagranicznych inwestorów sprawiają, że tempo jego wzrostu jest bardzo dynamiczne. Inną jego charakterystyką jest dominacja firm małych i średnich oraz stosunkowo nieliczna grupa rodzimych firm o zasięgu międzynarodowym i globalnym. W ostatnich latach sektor IT przeszedł także gruntowną zmianę – polskie firmy informatyczne stają się coraz bardziej wyspecjalizowane, świadome zróżnicowanych, rosnących potrzeb klientów (głównie instytucjonalnych). Klienci coraz chętniej przeznaczają środki na produkty IT, widząc w nich rozwiązanie realnych problemów biznesowych, szansę na podniesienie konkurencyjności, zdobycie przewagi rynkowej.

Trendy namingowe, czyli jaka nazwa dla firmy informatycznej

Dobra koniunktura sprawiła, że w bardzo krótkim czasie na polskim rynku powstało bardzo wiele firm, których nazwy częstokroć są nieprzyjemnie techniczne i bezbarwne. Nie budzą większych emocji, ani pozytywnych, ani negatywnych. Właściwie wobec dużej części z nich bardzo łatwo jest być obojętnym. Niespecjalnie wyróżniają się one na tle innych nazw z branży.

Nazwy najciekawsze, najbardziej wyróżniające się, a zarazem dobrze służące celom biznesowym, najczęściej posiadają agencje interaktywne oraz software house`y. Nie powinno to nikogo dziwić, bowiem gros ich oferty to usługi informatyczno-kreatywne, co siłą rzeczy wymuszą przyjęcie adekwatnej, zgodnej z utartymi, wyobrażonymi oczekiwaniami nazwy. Przy okazji warto zauważyć, że najczęściej nadużywanymi określeniami w nazwach firm z sektora IT są słowa lab, development, digital, code, software, interactive.

Właściwie większość nazw przynależy do dwóch, równie reprezentowanych grup. Na pierwszą składają się nazwy nie sugerujące branży, oryginalne, sugerujące wartości lub po prostu zaskakujące (np. Brainnovative, Empathy Interactive, Fruity Tree, Green Logic, Mint Software, Kiss Digital, Toucan Systems). Drugą tendencją są nazwy jednoznacznie wskazujące na branżę, bezpieczne, nie wyróżniające się, które pełnią głównie funkcję informacyjną (np. 2.0 Web Solutions, AMB Software, Cogitech Group, ABC Data, Nelro Data).

Nazwa, wizerunek, archetyp marki

Większość firm informatycznych stawia na wizerunek firmy profesjonalnej, doświadczonej, technologicznie zaawansowanej, pracującej w najnowocześniejszych lub kreatywnie używanych technologiach. Niestety większość nie wychodzi poza ten handlowy evergreen. Nie próbuje określić i wyrazić swojej osobowości, wpisać się w któryś z adekwatnych dla branży archetypów marki – Mędrca (np. IBM), Odkrywcy (np. Apple), Władcy (np. Microsoft). Pamiętajmy, że tego rodzaju świadome identyfikacje można wykorzystać także w nazewnictwie, sugerując nazwą rolę, w jakiej siebie firma obsadza, funkcję, jaką chce pełnić w relacji z klientami. Tego rodzaju podejście pozwala także zerwać z typowymi trendami nazewniczymi. Niesztampowe podejście do nazwy umożliwia lepsze pozycjonowanie się na rynku.

Konwencje namingowe w branży IT

Branży technologii informatycznych zdecydowanie można rekomendować nazwy akronimiczne, aliteracyjne, onomatopeiczne, kontaminacyjne, palindromiczne, numeryczne, charyzmatyczne z literą X, arytmetyczne z plusem, ekspresywne z wykrzyknikiem.

Wybór konkretnej konwencji oczywiście powinien wynikać z bardziej szczegółowych celów, funkcji, jakie ma ona pełnić. Wiele zależy od specyfiki, zakresu działania, struktury klienckiej, przewag konkurencyjnych, celów krótko i długoterminowych, wartości i misji. Określenie najważniejszej spośród tych cech, kluczowej z punktu widzenia działania firmy, pozwala wybrać konwencję najlepiej ją wyrażającą.

Jeśli szukasz nazwy dla firmy informatycznej w dobrej cenie:
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.

Nazwa dla firmy informatycznej
Oceń post!