HETMANO – nazwa dla firmy produkującej gry

Nazwa powstała od polskiego słowa hetman, oznaczającego w dawnej Polsce dowódcę wojska. W szachach hetman jest figurą najsilniejszą, cechującą się największą mocą sprawczą. Tradycyjny, szlachetny źródłosłów, niewątpliwy prestiż szachów, nadaje marce oznaczonej tą nazwą godności. Nobilituje jej klientów, sprawia, że czują się oni wyjątkowi. Ponadto HETMANO jest nazwą prostą, łatwą do wymówienia, zrozumienia, zapamiętania. Brzmi szlachetnie i intrygująco.

Adekwatność źródłosłowu potwierdziły badania recepcji nazwy za pomocą naszego autorskiego narzędzia EPONIMO FOCUS. HETMANO kojarzyło się większości respondentów z szachami, grami, grami planszowymi, walką, rywalizacją, bitwą, militariami. Podkreślali oni przede wszystkim jej adekwatność – zdaniem większości HETMANO jest nazwą idealną dla producentów gier zarówno tych elektronicznych (np. z gatunku fantasy), jak i tradycyjnych, planszowych. Choć znaczenia, jakie posiada są dość konkretne, niemniej jednak z powodzeniem mogą jej używać także sprzedawcy detaliczni oraz dystrybutorzy gier.

Zarejestrowane domeny: -.PL

HETMANO – nazwa dla firmy produkującej gry
Oceń post!