NOVARUM – nazwa dla firmy przemysłowej

Projektowana nazwa miała swoim brzmieniem oraz znaczeniem sugerować nowoczesność, nowość. Jednocześnie miała brzmieć bardzo konkretnie, męsko, mocno i intrygująco. Stawiając na podkreślenie bliskich naszej firmie i branży wartości, chcieliśmy uniknąć sytuacji zbyt wąskiego zakresu stosowalności nazwy. NOVARUM pozwala zmieniać zakres działalności, oferty, bez konieczności re-namingu. Daje poczucie komfortu adekwatności do zmieniających się warunków rynkowych oraz zmieniającego się profilu firmy. Będąc nazwa elastyczną, sugerującą coś nowego, konkretnego „zawsze jest na czasie”. 

Źródłosłów: angielskie słowo „nova” oznaczające nową gwiazdę.
Skojarzenia: nazwa kojarzy się z czymś twardym, męskim, nowoczesnym.
Potencjał komunikacyjny: NOVARUM sugeruje coś nowego i konkretnego.

Referenje:

novarum referencje naming

NOVARUM – nazwa dla firmy przemysłowej
2.4 (40%) 1 vote