KORONNA – nazwa dla firmy ubezpieczeniowej

Korona to symbol władzy, monarchii, potęgi, splendoru, tradycji, prawa, gwarancji praworządności, odpowiedzialności oraz nazwą kilku europejskich walut. Koronowane głowy, koronny argument, a więc rozstrzygający, decydujący, najważniejszy, główny, ostateczny to bardzo popularne kolokacje w języku polskim.

Słowo koronny oznacza także coś przynależnego królowi, państwu, rządowi lub w najogólniejszej osobie, instytucji. Podmiotowi decydującemu o czymś. Jest także oznaką prymatu, zwierzchności. W dawnych czasach, w epoce królestw, monarchii, wierzono, że korona jest nie tylko symbolem siły, zwycięstwa, ale także sprawiedliwości, ochrony, mądrości, honoru.

Słysząc nazwę KORONNA odbiorcy wyobrażają sobie coś podniosłego, ważnego, szlachetnego, prawego, pewnego, budzącego pełne zaufanie, przekraczającego standardy. Budzącego szacunek, pozytywne emocje wynikające z autorytetu. Trudno o lepsze skojarzenia dla firmy ubezpieczeniowej, która powinna budzić nie tylko zaufanie, ale także gwarantować wywiązanie się ze złożonych w umowie obietnic.

Nazwa dla firmy ubezpieczeniowej powinna brzmieć godnie, poważnie, przekonująco, adekwatnie do wyobrażeń. Taką właśnie nazwą jest KORONNA. Dodatkowo będąc przymiotnikiem odrzeczownikowym, w rodzaju żeńskim nie tylko określa, opisuje, ocenia, wyraża jakość, ale także sugeruje coś miłego, ciepłego, przyjaznego.

Zarejestrowane domeny:  -.PL

KORONNA – nazwa dla firmy ubezpieczeniowej
Oceń post!