Nazwa dla firmy ubezpieczeniowej

Warta, Uniqa, TU Europa, Skandia, Nordea, Proama, Elvia, Concordia, Compensa, Benefia, Axa, Aviva, ale także Prudential, Allianz, Link 4, Generali. Być może dla wielu osób to zaskakujące, ale wśród nazw firm ubezpieczeniowych dominują nazwy rodzaju żeńskiego. Dlaczego?

Nazwa dla firmy ubezpieczeniowej, czyli firma opiekunka

Wydawałoby się, że firma mająca się kojarzyć z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością, pewnością, gwarancją, przewidywalnością powinna raczej być wiązana z tradycyjnie definiowaną męskością. I tak, i nie. Owszem, męskość kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, odpowiedzialnością, protekcją, ale niestety już nie jest w nią wpisana opiekuńczość. Przynajmniej w stereotypie. Cecha ta jest niezwykle pożądana w potrzebie, w sytuacji doznania życiowej krzywdy. Większość klientów firm ubezpieczeniowych właśnie ją wskazuje jako ważną i bardzo ważną. Kobiety stereotypowo są kojarzone z opieką, współczuciem, hojnością, pomocą, altruizmem, stabilizacją, ochroną domu.

Czyż nie tego oczekujemy od firmy ubezpieczeniowej? Chcemy mieć przecież pewność, że w trudnej sytuacji życiowej wywiąże się ona z umowy – szybko i bezproblemowo – tak, byśmy czuli się zabezpieczeni, byśmy czuli pomoc z jej strony. By rozwiązywanie życiowych kłopotów nastręczało jak najmniej powodów do stresu, zdenerwowania, rozczarowania, smutku i pesymizmu. Chcemy czuć, że w sytuacji kryzysowej nie zostaniemy sami z problemem. Wyrazem tych – mniej lub bardziej świadomych – potrzeb powinna być właśnie nazwa firmy ubezpieczeniowej.

Wzorzec

Kobiety będąc archetypowym Opiekunem stanowią idealny symbol, doskonałą metaforę, którą można wykorzystać w nazwie firmy ubezpieczeniowej. Zarówno poprzez rodzaj gramatyczny, jak również poprzez odwołania do konkretnych cech, atrybutów, postaci (mitologicznych, literackich, filmowych, religijnych etc.), właściwości.

Konwencja namingowa

Dobierając konwencję namingową dla nazwy firmy ubezpieczeniowej powinniśmy unikać wszelkich eksperymentów, nazw zbyt oryginalnych, skomplikowanych neologizmów czy wyszukanych nazw złożonych. Jednym słowem, obarczonych ryzykiem niekomunikatywności, niezrozumiałości. Tego rodzaju nazwy nie wzbudzą poczucia bezpieczeństwa i będą działać na naszą niekorzyść.

Nazwa firmy ubezpieczeniowej powinna być sugestywna i unikalna (będzie to służyć wyróżnieniu firmy z grona konkurentów) oraz przekonująca poprzez zasugerowanie ważnych dla klienta wartości. A tę ostatnią cechę możemy uzyskać dodając element opisowy (np. przymiotnik albo czasownik czynnościowy).

Zdecydowanie powinna się odznaczać ciepłym, matczynym lub dojrzałym, kobiecym brzmieniem. Powinna budzić przyjemne emocje – oferować poczucie bezpieczeństwa. Stąd też nie może być postrzegana jako niedostępna, zimna, nieempatyczna lub męcząco gorąca. Poczucie doświadczane podczas przyjemnej, relaksującej kąpieli stanowią dobrą metaforę emocji, jakie powinien odczuwać odbiorca nazwy dla firmy ubezpieczeniowej.

Wśród wymienionych na początku artykułu nazw większość to nazwy jednowyrazowe, niemniej jednak kreacja nazwy dwuwyrazowej nie będzie złym pomysłem. Wbrew pozorom wcale nie są one trudniejsze do zapamiętania, zapisania, przekazania w rozmowie telefonicznej. Nazwa skuteczna to nazwa budząca pożądane emocje. Odczuwając emocje lepiej zapamiętujemy. Użycie dwóch wyrazów – biorąc pod uwagę fakt, że większość typowych skojarzeń kulturowych wykorzystała już konkurencja – daje szansę na uzyskanie procentującego efektu emocjonalnego.

Jeśli szukasz nazwy dla firmy ubezpieczeniowej w dobrej cenie:
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.

Nazwa dla firmy ubezpieczeniowej
Oceń post!