NOVARUM – branża przemysł, innowacje

Projekt namingowy dla firmy zajmującej się wdrażaniem nowych technologii.

Projektowana nazwa miała swoim brzmieniem oraz znaczeniem sugerować nowoczesność, nowość. Jednocześnie nazwa miała brzmieć bardzo konkretnie, mocno i intrygująco.

Źródłosłów: angielskie słowo „nova” oznaczające nową gwiazdę.
Skojarzenia: nazwa kojarzy się z czymś twardym, męskim, nowoczesnym.
Potencjał komunikacyjny: Novarum sugeruje coś nowego i konkretnego.
Zastosowanie: branża przemysł / innowacje

Referenje:

novarum referencje naming