KRAFTA – nazwa dla firmy z branży energetycznej

Angielskie słowo craft oznacza rzemiosło, rzemieślniczą produkcję, statek, zawód, biegłość, pieniądze (w nieformalnym użyciu). Kojarzy się z pracą i jakością oraz korzyściami z nich płynącymi. Spolszczone zatraca do pewnego stopnia te znaczenia, ale zachowuje bardzo dobre brzmienie, lapidarność, energię, charyzmę.

Badanie – za pomocą autorskiej metody EPONIMO FOCUS – reakcji na tę nazwę ujawniło bardzo pozytywny stosunek do niej. Większość naszych respondentów uznała ją za wyróżniającą się, przyciągającą uwagę, ciekawą, kojarzącą się z przemysłem, technologią, energią, mechaniką, nowoczesnością. Przeważająca część badanych uznała ją za adekwatną do branży energetycznej, zarówno dotyczącej tradycyjnych, kopalnych źródeł energii, jak również odnawialnych.

Celem naszego klienta było uzyskanie nazwy przede wszystkim krótkiej, wpisującej się w trendy nazewnicze panujące w branży energetycznej, w której dominują nazwy dwusylabowe, lapidarne, proste do wymówienia, przeliterowania, zapisania, odmiany, zapamiętania. KRAFTA spełnia wszystkie te oczekiwania, dodatkowo wzbudza zaufanie, pozytywne emocje, nie brzmi przesadnie technologicznie, twardo, nieprzyjaźnie. Co dla firmy energetycznej, dbającej o środowisko, wierzącej w społeczną odpowiedzialność biznesu jest niezwykle ważne.

Zarejestrowane domeny:  -.PL

KRAFTA – nazwa dla firmy z branży energetycznej
Oceń post!