Chwytliwa nazwa firmy

Kryterium najczęściej powtarzanym w poradnikach namingowych i oczekiwanym przez klientów jest chwytliwość nazwy firmy. Słownik Języka Polskiego definiuje słowo chwytliwy jako: mający zdolność chwytania (określa zdolności przedmiotów lub sprawność ludzi), szybko przyswajający wiedzę (określa zdolności poznawcze człowieka), taki, który jest szybko przyswajany, akceptowany, znajdujący posłuch (określa [.....]

Jak powstała nazwa marki AUDI?

Nazwę AUDI zna każdy. Jest genialna w swej prostocie. Niesamowity potencjał komunikacyjny wyrażony w zaledwie czterech literach nadal budzi szacunek. Nie tylko wśród specjalistów od namingu. Choć lapidarna, nazwa niemieckiej marki, oddziałuje na emocje, wyobraźnię. Budzi skojarzenia, zdecydowanie pozytywne. A jest przy tym uniwersalna. W większości języków będzie zrozumiała i łatwa do wymówienia. Harmonijne [.....]

Konwencje namingowe

Zgodnie ze słownikową definicją konwencja to przyjęte, powielane w jakimś środowisku normy, na przykład myślenia, oceniania czy postępowania. W sztukach plastycznych, literaturze, filmie konwencja oznacza powtarzalne wzorce, rozwiązania (stylistyczne, kompozycyjne, związane z topiką etc.), które zapewniają dziełom większą zrozumiałość i komunikatywność. Konwencje ufundowane są na dobrze znanym zjawisku, [.....]

Projektowanie nazw produktów. Skuteczne!

Trudno dziś wyobrazić sobie produkt nie posiadający nazwy własnej, bądź zadowalający się nazwą generyczną. W tym drugim wariancie, nazwa generyczna opatrzona jest zazwyczaj przydawką. Jeszcze trudniej wyobrazić sobie sukces rynkowy produktu, który nie ma unikalnej, mocno odróżniającej, wyróżniającej, dowartościowującej, bądź nobilitującej nazwy. W wielu branżach naming produktów stanowi jeden z [.....]

Nazwa firmy a wizerunek marki

Nazwa firmy jest reklamą. Tym skuteczniejszą, im jest spójniejsza z wizerunkiem tworzonym za pomocą komunikatów wizualnych, audialnych, audiowizualnych, werbalnych. Powinna wynikać z jasno wytyczonej strategii, misji, biznesowego systemu wartości, charakteru produktów i usług. Mówiąc mniej górnolotnym językiem, nazwa firmy powinna anonsować to, co najlepsze w ofercie, wskazywać na unikalne cechy. Powinna [.....]

Tworzenie nazwy dla firmy krok po kroku

Zacznijmy od mało optymistycznej konstatacji. Projektowanie nazw firm wymaga wiedzy z różnych dziedzin. Namingowcy muszą znać wybrane ustalenia psycholingwistyki, socjolingwistyki, fonetyki, antropologii języka, marketingu. Dlaczego aż tak ważne są narzędzia intelektualne w namingu? Czyż nie wystarczy boża iskra, trochę wolnego czasu oraz kartka i długopis? Niestety... to trochę za mało. Po cóż namingowcom [.....]

Tajemnicza litera X w nazwach firm

Krzyż świętego Andrzeja, zmienna matematyczna, dwudziesta czwarta litera alfabetu łacińskiego. Symbol mnożenia, zapobiegania, ostrzegania, promieni rentgenowskich, zaznaczania wyboru, chromosomu, rozmiaru ubrań, zawartości alkoholu w piwie. Znak pozytywnie kwantyfikowanego nieznanego. Poprzestańmy na tym. Proszę Państwa oto jedyne w swoim rodzaju X. Coś w tym jest Nie ma bodaj drugiej takiej litery w alfabecie, [.....]

Nazwa firmy budzi skojarzenia

Typowe oczekiwania stawiane dobrej nazwie firmy odnoszą się do jej długości, łatwości wymówienia, przeliterowania, zapamiętania, pozytywnego znaczenia, najlepiej wskazującego na branżę. Ważną kwestią dla klientów agencji namingowych są także skojarzenia, jaki powinna lub może budzić. Zarówno na gruncie języka macierzystego, jak i języków, w których ewentualnie będzie stosowana. Kontrola [.....]

Nazwa dla firmy transportowej

Branża transportowo-spedycyjno-logistyczna (w skrócie TSL) nie należy do łatwych. Już w samej nazwie odczytać można złożoność oraz różnorodność. Niejednolity charakter TSL sprawia, że podmioty działające na tym rynku, adresują swoje oferty, komunikaty reklamowo-marketingowe do bardzo różnych target groups. Zauważmy, że przewozy pasażerskie i/lub towarowe trudno na gruncie działań marketingowych [.....]

5 bardziej pomocnych tipów przy wymyślaniu nazwy firmy

Pewnie dla wielu osób szukających namingowych tipów łatwiejsze jest ich zrozumienie i zapamiętanie niż wcielenie w życie. Już na wstępie zauważmy, że czytanie internetowych artykułów czasami bywa bardzo ryzykowne. Pełne błędnych lub co najmniej wyświechtanych rad więcej zamazują niż rozjaśniają. Nie dajmy się zwieść ich olśniewającej prostocie, ich oczywistości. Rady tego rodzaju zazwyczaj bywają [.....]

Nazwa firmy a znaki specjalne

We współczesnym namingu – tym lokalnym, jak i globalnym – wyróżnić można kilkanaście najpopularniejszych konwencji namingowych. Dominują nazwy abstrakcyjne, opisowe, rodzajowe, rodowe, typu call-to-action, kontaminacyjne, nierzadko spotykane są barbaryzmy oraz akronimy. Nazewnicza różnorodność wynika nie tylko z czysto subiektywnych preferencji, ale jest motywowana dużą konkurencją w ramach branż, [.....]

Płeć produktu, płeć nazwy

Bez wątpienia żyjemy w czasach znaczących przemian obyczajowych, kulturowych oraz rynkowych. Jednym z ważniejszych trendów jest zmiana definiowania kobiecości i męskości. Sztandarowe rozróżnienie na płeć oraz rodzaj (angielskie sex oraz gender) wiele zmieniło nie tylko w scenariuszach życiowych i możliwościach zawodowych obu płci. Zmieniło także sposób skutecznego docierania do konsumentów będących [.....]

Namingowe inspiracje, czyli jak nazwać firmę

W 1984 roku Robert Cialdini, autor absolutnie klasycznej książki „Wywieranie wpływu na ludzi”, przekonująco wskazał osoby, na które w szczególności powinniśmy uważać. Zdaniem amerykańskiego psychologa jesteśmy najbardziej podatni na oddziaływanie osób fizycznie, seksualnie atrakcyjnych. Kojarzących się nam z czymś przyjemnym, mających podobne do nas cechy lub z którymi mamy częsty kontakt face to [.....]

Jak wybrać nazwę firmy?

Nierzadko bywa tak, że właściciel przyszłej firmy musi podjąć decyzję mając do wyboru kilka nazw. Równie ciekawych, przekonujących, spełniających najważniejsze oczekiwania. Musi wybierać między estetyką nazwy, a jej znaczeniami, brzmieniem a budzonymi przez nią skojarzeniami, wreszcie między emocjami, jakie rodzi a źródłosłowem. To nie jedyne dylematy. Oto kilka równie ważnych, choć zdecydowanie [.....]

Nazwa motywująca do działania

Wezwanie do akcji – call-to-action – zazwyczaj kojarzymy ze reklamami internetowymi. lub bardziej ogólnie z przyciskami internetowymi. Te ostatnie za pomocą czasowników oraz odpowiednio motywującej szaty graficznej nakłaniają do wykonania pożądanego działania. Jednak pojęcie call-to-action można z powodzeniem rozszerzyć. Jego przykłady znajdziemy nie tylko na stronach internetowych, ale także w innych [.....]