Pomysł na nazwę restauracji

Inspirację do stworzenia nazwy restauracji znaleźć można niemal we wszystkim – od domeny kulinarnej, przez kulturową, językową, aż po naprawdę odległą, kompletnie nie związaną z daną kuchnią. Nazwy przenoszone z innych kontekstów znaczeniowych od dawna cieszą się popularnością w nazewnictwie restauracji. Przy tej okazji należy dokonać jednego, ważnego zastrzeżenia.

W przypadku wyboru nazwy – nie powiązanej w żaden sposób z miejscem, profilem kulinarnym, stylem, estetyką wystroju, sposobem działania, statusem, ekskluzywnością/inkluzywnością restauracji – zawsze należy zadać sobie pytanie o adekwatność nazwy, jej akuratność, sposób umotywowania.

Adekwatność nazwy restauracji

Od razu zaznaczmy, że nie każda nazwa musi być w sposób oczywisty powiązana z charakterem lokalu. Gdyby tak było mielibyśmy do czynienia z powodzią plagiatów, nazw na pograniczu plagiatu, nazw łudząco podobnych lub stworzonych według takiego samego konceptu. Całe szczęście tego rodzaju homogeniczność nam nie grozi.

Nazwa musi być adekwatna do charakteru lokalu, jego cech dystynktywnych, jego wyjątkowości. Warto jednak pamiętać, że czasami owa wyjątkowość jest trudna do uchwycenia, materialnego wskazania, jest związana z odczuciami, wrażeniami, emocjami, które nazwa potrafi uchwycić i zakomunikować.

Znaczna część lokali, oczywiście przy pewnym uproszczeniu i pod pewnym kątem, w niewielkim stopniu się od siebie różni. Ich propozycja jest na podobnym, zbliżonym poziomie. O wyborze restauracji X czy Y decydują czynniki związane z bardziej wyszukanymi, czasami trudnymi do określenia, potrzebami. Stąd też, bardzo wiele restauracji decyduje się na nazwy nie tyle opisujące, informujące o wyjątkowości doznań kulinarnych, ile sugerujące wyjątkowość przeżyć. Rozumianych jako suma wrażeń smakowych, estetycznych, sytuacyjnych.

Cztery typy nazw restauracji

Nazwy restauracji funkcjonujących na polskim rynku usług gastronomicznych z grubsza można podzielić na cztery dominujące grupy. Najczęściej spotykanymi są nazwy sensualne, sugerujące przyjemności zmysłowe, w szczególności kojarzące się z doświadczaniem nowych, wyrafinowanych, nieznanych, oryginalnych, egzotycznych, zaskakujących smaków i aromatów. W oczywisty sposób są one najpopularniejsze, choć z racji tej powszechności ich siła oddziaływania bywa bardzo różna.

Coś dla ciała, coś dla ducha

Kolejną kategorią są nazwy łączące przyjemności ciała z przyjemnościami ducha – pokazujące restaurację jako miejsce, w którym nie tylko się jada smaczne potrawy, ale także przyjemnie spędza czas. Przy czym, poza kulinarne atrakcje są w nich równie istotne. W tej konwencji namingowej restauracja jawi się jako miejsce zaspokajające złożone potrzeby człowieka – głodu, rozrywki, piękna, towarzystwa.

Zaskakujący pomysł na nazwę restauracji

Dość popularną konwencję stanowią nazwy stworzone w celu zaskoczenia odbiorcy, wytrącenia go w przyjemny sposób z przyzwyczajeń językowych, skojarzeniowych, znaczeniowych. Bardzo często nazwy stworzone w ten sposób są dodatkowo humorystyczne, lekkie. Sugerują panującą w lokalu atmosferę, podejście właścicieli do gości, gościnności, idei spędzania czasu w restauracji. Sugerują miejsca bezpretensjonalne, cechujące się luźną atmosferą, w której można odpocząć, poczuć się swobodnie.

Nazwy restauracji przeniesione z innego kontekstu

Dość ciekawym trendem jest używanie nazw z innego kontekstu znaczeniowego, które zatracając swoje pierwotne znaczenie, w nowym kontekście stają się symbolem dystansu, lekkości, humoru, polotu, kreatywności. Sugerują miejsce wyjątkowe, wyróżniające się niebanalnym podejściem. Nazwy tego rodzaju budzą emocje, skupiają na sobie uwagę, będąc przekroczeniem pewnej normy, przyzwyczajenia sugerują miejsce dalekie od typowości, sztampy.

Jeśli szukasz nazwy dla restauracji w dobrej cenie:
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony. 

Pomysł na nazwę restauracji
5 (82.86%) 28 votes