Projektowanie nazwy dla produktu

Wyobrażenie sobie produktu nie oznaczonego żadną nazwą jest równie trudne jak wyobrażenie sobie człowieka bez imienia. Nazwa produktu jest reklamą, która nie tylko pozwala przekonać do zakupu, czy odróżnić produkt X od Y. Jest także ważnym komunikatem, który jest używany w spontanicznych rekomendacjach i opiniach. Nazwa produktu ściśle wiąże się z potrzebą, którą ów produkt zaspokaja. Myśląc o ofercie firmy, myślimy przede wszystkim nazwami produktów.

Nazwy dla produktów sprzyjają sprzedaży

Nie od dziś wiadomo, że produkty o zbliżonych funkcjonalnościach, atrybutach, wartościach użytkowych, podobnej jakości, sprzedawane w podobnej cenie są coraz częściej wybierane ze względu na swoje nazwy, opakowania czy wartości, jakie im zostały przypisane w komunikacji marketingowej. Wystarczy za przykład podać napój Frugo czy format zapisu Blu-ray. Wielu specjalistów od nazewnictwa spektakularne sukcesy rynkowe przypisuje właśnie nazwom tych produktów, które w porównaniu z ich bezpośrednią konkurencją okazały się przesądzające.

Brzmienie nazw produktów kreuje postawy

Nazwy produktów potrafią budzić naprawdę silne, długotrwałe i autentyczne emocje, które rzutują na postrzeganie i ocenę produktu. Nazwy tworzą pewną aurę, otoczkę wokół produktu oraz tworzą mające bardzo realne skutki wyobrażenia o ich cechach, właściwościach, skuteczności, użyteczności.

Badania z zakresu symbolizmu fonetycznego ujawniły, że zgłoskom, nazwom przypisujemy – w większości przypadków nieświadomie – określone znaczenia. Na przykład dotyczące wielkości, niezawodności, szybkości, siły, płci, wieku, koloru. Jeśli więc nazwa produktu brzmi dla potencjalnego klienta jak nazwa czegoś małego, wolnego i wadliwego, a ma oznaczać duży, szybki, niezawodny samochód dostawczy, to niestety, te przekonania będą rzutować na postrzeganie owego auta.

Podstawowe wymiary nazwy produkt

Krótka, zwięzła, nie sprawiająca kłopotów w wymowie, zapisie, przeliterowaniu. Dodatkowo zrozumiała, pozostającą w czytelnym związku z wartością użytkową produktu. Budząca pozytywne emocje, przyciągająca uwagę, oryginalna, wyróżniająca się formalnie i znaczeniowe na tle nazw konkurencyjnych. Perswazyjna, a więc w sposób przekonujący, sugestywny prezentująca unikalną cechę, ideę, wartość, korzyść, funkcję produktu. Na tyle wyrazista, by w świadomości potencjalnego nabywcy produktu pozostawić trwały ślad pamięciowy. Te podstawowe wymiary, które należy uwzględnić tworząc nazwę produktu, nie wyczerpują jednak problemu. Profesjonalne podejście do tworzenia nazw produktów wymaga uwzględnienia kilku innych, równie istotnych kwestii.

Projektowanie nazwy dla produktu atrakcyjnej dla klienta

Z czysto sprzedażowego punktu widzenia, nazwa produktu powinna być dla przyszłego nabywcy równie atrakcyjna jak sam produkt. Między bajki należy włożyć przekonanie, że dobry produkt zawsze poradzi sobie na rynku. Choćby miał nazwę alfanumeryczną, składającą się z przypadkowych elementów (np. hi34kr2), prędzej czy później, klienci docenią jego wyjątkowość. Współczesne rynki to areny, na których konkurują produkty o walorach bardzo zbliżonych, szalone różnice zdarzają się niezwykle rzadko i trwają bardzo krótko.

Dlatego niezwykle ważne jest, by nazwa produktu była jak najlepiej dopasowana do klienta. Pod względem jego kapitału kulturowego, kompetencji językowych, wartości, jakimi się kieruje, emocji, argumentów, jakie do niego przemawiają. Ważne jest, by nazwa produktu w jak najbardziej perswazyjny sposób odpowiadała na potrzebę, którą produkt ma zaspokoić.

Nazwa produktu skutecznie zaadresowana

Nazwa stworzona bez świadomości jak dana konwencja namingowa, znaczenie, brzmienie może oddziaływać będzie nazwą przypadkową i tym samym ryzykowną. Powinna być tworzona ze świadomością, jakie typowe skojarzenia jest ona w stanie powołać do życia w grupie celowej. A tę wiedzę można tylko uzyskać poddając nazwy profesjonalnym testom namingowym. Zarówno formalnym, jak i dotyczącym recepcji przez klientów. Warto także pamiętać, że nazwa produktu powinna być projektowana w zgodzie z płcią branży i produktu, w zgodzie z aspiracjami, wyobrażeniami, preferencjami nabywców produktu. Powinny optymalnie łączyć funkcję informacyjną z perswazyjną.


Tworzymy nazwy produktów w dobrej cenie!
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.  

Projektowanie nazwy dla produktu
4.9 (82.07%) 29 votes