Rodzaje nazw firm. Nazwy osobowe

Imiona służą nie tylko do odróżniania i indywidualizacji osób, ale mają także głębsze znaczenia kulturowe, symboliczne, a nawet astrologiczne. Wybór odpowiedniego imienia dla dziecka jest kwestią ważną, w niektórych kulturach, rozstrzygającą o całym przyszłym życiu człowieka.

Kulturowe znaczenie imion

Imię – zgodnie z łacińskimi sentencjami nomen est omen, nomina sunt omina (imię zawiera wróżbę, imiona są wróżbami) – naznacza, formuje los, ma wpływ na charakter i osobowość człowieka. Odzwierciedla preferencje rodziców względem przyszłego wyglądu dziecka, zalet jego ciała, umysłu, charakteru, roli jaką będzie miał do spełnienia w życiu. Imiona – przynajmniej w teorii – programują ich nosiciela. Sprzysięgają zdobywaniu najbardziej pożądanych cech: inteligencji, ambicji, twórczości, lojalności, prawdomówności, asertywności, troskliwości, uprzejmości, wesołości, przyjacielskości, wewnętrznego i zewnętrznego piękna.

Psychologia imion

Zdaniem amerykańskich psychologów społecznych na odniesienie życiowego sukcesu największe szanse ma Alexander, James, Charles i Madison. Za najbardziej moralnych uznawane są osoby o imieniu Abraham, Jacob i Joshua. Imiona Rick i John z kolei podwyższają prawdopodobieństwo bycia lubianym i popularnym. Za najbardziej męskie uchodzą imiona Conan, Robert i Bill. Podobnie jest z imionami żeńskimi. Szansę na sukces podnoszą imiona Jacqueline, Katherine, Samantha, Victoria. Z kolei Brooke, Kim, Jessica sprzyjają popularności, a za kobiece uznawana są takie imiona jak: Bunny, Barbie, Susie.

Imiona budzą skojarzenia, czasami mogą stanowić samospełniającą się przepowiednię, co dobrze tłumaczyłoby trwałość wyobrażeń, przesądów, mitów związanych z nimi. Skoro większość osób oczekuje od nas, że będziemy tacy a nie inni, to zaczynamy się zachowywać zgodnie z tym oczekiwaniem. Dodajmy do tego, że długość imienia, jego forma także nie pozostaje bez znaczenia. Wpływa w sposób znaczy na nasze skojarzenia.

Dla przykładu, choć Robert, Bob i Bobby to jedna i ta sama osoba, to właśnie forma imienia, odpowiednio: formalna, familiarna i młodzieżowa, rzutuje na to jak tę osobę postrzegamy, oceniamy, jakie cechy jesteśmy skłonni jej przypisać, a jakich jej zdecydowanie odmówimy. Osobom dla nas atrakcyjnym fizycznie jesteśmy skłonni przypisać o wiele więcej pozytywnych cech niż osobom, których uroda jest dla nas obojętna lub przykra. Podobnie jest z imionami, te które lubimy sprawiają, że ich nosicieli obdarzamy większym zaufaniem, sympatią, ciekawością, pomocą, wyrozumiałością.

Dobrym przykładem tych różnic są imiona polityków, którzy najczęściej używają formy familiarnej, skracającej dystans psychologiczny, sprzyjającej odczuwaniu sympatii, stwarzającej wrażenie bliskości oraz zapewniającej o podobieństwie.

Imiona w namingu

Piotr i Paweł, Ashley Madison (serwis randkowy), Agata Meble, Ray (uniwersalny pilot do telewizora), Oscar (ubezpieczenia zdrowotne), Bruno (inteligentne kosze na śmieci), Ludwik, Kubuś, Gucio, Leon, Joanna (branża farmaceutyczna), Karl, Adam (Opel), Giulia, Giulietta (Alfa Romeo), Mercedes, Zoe (Reanult), Olympia (Opel), Phedra (Lancia). To tylko drobny wycinek nazw firm, produktów, które są jednocześnie popularnymi imionami. Nic dziwnego.

Używanie imion jako nazw firm, produktów wydaje się wyborem bardzo trafnym. I takim jest. Po pierwsze, imiona mają konkretne znaczenia, swoistą historię w postaci wielkich nosicieli danego imienia. Po drugie, budzą podobne wyobrażenia, kojarzą się z określonymi cechami. Po trzecie, są powszechnie znane, z łatwością można określić ich popularność, sposób nastawień, jakie rodzą. Po czwarte, w każdej kulturze istnieje także szereg mitów, stereotypów – tych pozytywnych i negatywnych – dotyczących imion. Mając tego świadomość można imię przekuć w rynkowy sukces. Ponadto imiona mają osobisty, indywidualny, emocjonalny wydźwięk. W funkcji nazw firm, z łatwością, naturalnie pozwalają transponować cechy imienia (w szczególności implikowaną osobowość i charakter) na firmę. Z ich pomocą, a w bardzo ekonomiczny sposób, pozyskamy sympatię potencjalnego klienta.

Rodzaje nazw firm. Nazwy osobowe
Oceń post!