Jak nazwać produkt

Wyobrażenie sobie produktu nieposiadającego nazwy i jednocześnie dobrze się sprzedającego jest równie trudne, jak wyobrażenie sobie klaśnięcia jedną dłonią. Nazwa produktu nie tylko służy do oznaczania, odróżniania, ale także wytwarzania wrażeń, budzenia emocji, uzyskiwania pożądanych nastawień. To właśnie one przyciągają uwagę nabywcy, budzą chęć posiadania, sprawiają, że nazwa zaczyna działać jak przysłowiowy lep na muchy.

Po pierwsze, nie szkodzić!

Nieadekwatna nazwa to nazwa szkodząca. W stopniu uchwytnym, odczuwalnym, wymiernym. Wystarczy ją zmienić, by zobaczyć w twardych danych sprzedażowych różnicę. Renaming nie jest zjawiskiem niszowym, zdarza się bardzo często. Powody oczywiście nie muszą być stricte sprzedażowe, dość często zdarzają się producentom wpadki, najczęściej przy wprowadzaniu produktów na obce rynki, bez uprzedniego sprawdzenia odbioru nazwy w obcym kontekście językowym i kulturowym.

Jaką nazwę wybrać dla produktu?

Najprostsza, a zarazem najogólniejsza odpowiedzią brzmi: adekwatną. Do cech, właściwości, wyróżników, statusu, funkcji, jaką produkt pełni w życiu nabywcy, płci branży i produktu (podział na produkty męskie i żeńskie wciąż jest aktualny), miejsca i sposobu sprzedaży, jej cech materialnych. Adekwatną do pozostałych elementów – logotypu, opakowania, kolorystyki. Nazwa powinna tworzyć z tymi elementami harmonijną, synergiczną całość.

Język klientów

Dobierając do produktu konwencję namingową, źródłosłów nie możemy pomijać grupy celowej, której cechy społeczne, kulturowe, lingwistyczne stanowią najważniejszy punkt odniesienia. Nie biorąc pod uwagę socjolektu, dominującego w tej grupie systemu aksjo-normatywnego, nie mając świadomości kompetencji językowych naszych odbiorców ryzykujemy stworzenie nazwy budzącej niezrozumienie lub wręcz wytwarzającej dystans.

Nie kopiuj!

Równie ryzykowną tendencją jest naśladownictwo. Producenci dostrzegając sukces produktów konkurencji bardzo często decydują się na nazwanie własnych produktów w bardzo podobny sposób. Jest to działanie być może krótkoterminowo uzasadnione ekonomicznie, ale wątpliwości etyczne, problemy prawne, katastrofy wizerunkowe, jakie jednocześnie niesie ze sobą są bardzo łatwe do przewidzenia.

Nazwy niespecyficzne, nie pozwalające na odróżnianie produktów były, są i będą nazwami złymi, których należy unikać. Wprowadzanie nabywców w błąd nigdy się nie opłaca. Tylko nazwy, które mają zdolność do wytwarzania brzmieniem, znaczeniem, konwencją namingową poczucia, że obcujemy z produktem wyjątkowym, niepowtarzalnym zapewniają długoterminowy sukces. Budzą szacunek, same stają się punktem odniesienia. Owszem, naśladownictwo jest najwyższą formą uznania, ale zawsze lepiej być naśladowanym niż naśladować. W nazewnictwie produktów ta zasada ma szczególne znaczenie, bowiem pozwala na budowanie marki, pozycji rynkowej na mocnych, trwałych fundamentach.

Tworzymy nazwy produktów w dobrej cenie!
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.  

Jak nazwać produkt
4.8 (80%) 28 votes