Testy namingowe

Każda szanująca się agencja namingowa przed prezentacją klientowi kompletu nazw, poddaje je stosownym testom, mającym wykluczyć większość najpopularniejszych problemów, jakie nazwy mogą rodzić w codziennym użyciu.

Test deklinacji

Odmiana nazwy przez wszystkie przypadki oraz liczby pozwala uniknąć sytuacji, w których klienci zastanawiają się nad jej poprawną formą. Nazwa wprawiająca w zakłopotanie, potencjalnie kompromitująca, podważająca znajomość podstawowej gramatyki (łatka osoby nie umiejącej odmieniać wyrazów) nie będzie nazwą lubianą. Stąd też, oprócz podstawowej formy w mianowniku liczby pojedynczej, należy sprawdzić, jak nazwa się „zachowuje” w pozostałych przypadkach i liczbach.

Test dostępności domeny internetowej

Nazwy z wolnymi domenami internetowymi są postrzegane przez klientów jako atrakcyjniejsze. Trudno się temu dziwić, zważywszy, jak wielką rolę w biznesie, promocji odgrywa internet. Dla wielu firm, nawet najlepsza nazwa bez wolnej domeny jest po prostu bezużyteczna. Ma to także uzasadnienie ze względu na podejście internautów, którzy firmy występujące pod prostymi, tożsamymi z nazwą domenami traktują jako bardziej profesjonalne.

Test eufonii

Brzmienie nazwy ma kluczowe znaczenie przy ocenie emocji, jakie ona wzbudza oraz jakie nastawienie wywołuje. Brzmienie nazwy odpowiada za wyobrażenia oraz postrzeganie firmy jako męskiej / kobiecej, nowoczesnej / tradycyjnej, typowej / oryginalnej etc.

Test kolejności alfabetycznej

Litera rozpoczynająca daną nazwę ma dość duże znaczenie w przypadku wszelkiego rodzaju katalogów, spisów, w których najczęściej porządkuje się rekordy według kryterium alfabetycznego. Ponadto, warto mieć świadomość popularności słów zaczynających się od danej litery w danym języku. Dla przykładu w języku angielskim aż 23% słów zaczyna się na literę N i są one postrzegane jako dość pospolite.

Test pożądanych i niepożądanych skojarzeń

Poddanie nazwy badaniom projektującym pozwala poznać sposób jej odbioru, jakie skojarzenia najczęściej ona budzi. Zarówno te założone przez agencję namingową, jak i te niezałożone (pozytywne i negatywne). Dzięki temu testowi można wykluczyć nazwy budzące śmieszność, politowanie, traktowane jako wysoce niedoskonałe.

Test sylabizacji

Ilość sylab w danym wyrazie wpływa na łatwość jego wymowy. Nazwy z mniejszą ilością sylab postrzegane są jako bardziej dynamiczne, przyjazne, nowocześniejsze.

Test zgodności “mowa – pismo”

Nazwy stworzone w oparciu o słowa z języków obcych lub będące spolszczeniami takich słów częstokroć różnią się w zapisie i wymowie. Świadomość problemów, jakie może to rodzić podczas prezentacji nazwy w rozmowie telefonicznej jest bardzo ważna. Nazwy o dużej rozbieżności między zapisem a wymową są postrzegane jako mylące, trudne, niezrozumiałe, kłopotliwe, obce. Mogą być źródłem wiele kłopotliwych sytuacji – na przykład błędnie wystawione faktury VAT.

Test długości

Zwykło się sądzić, że tylko krótkie, jedno, dwusylabowe nazwy są dobre. Nic bardziej mylnego. Także nazwy wielosylabowe, złożone z dwóch, trzech wyrazów mogą spełniać swoją rolę. Warto pamiętać, że dłuższe nazwy są odbierane jako bardziej oryginalne, tajemnicze, pociągające.

Test fonetyki – łatwości wymówienia

Sposób wymawiania danej nazwy jest ważny nie tylko w sytuacjach, gdy ma ona być używana na rynkach zagranicznych, ale jest to równie ważne w rodzimym kontekście językowym. Warto pamiętać, o charakterystycznym dla danego języka układzie samogłosek i spółgłosek, który decyduje o tym, które słowo jest łatwo, bądź trudno wymawialne.

Test możliwości zastrzeżenia w urzędach patentowych

Możliwość zastrzeżenia nazwy w Urzędzie Patentowym ma duże znaczenie rynkowe. Przede wszystkim, pozwala na wyłączne jej stosowanie w określonym zakresie, służy budowaniu silnej marki, zwiększa konkurencyjność firmy, pozwala na dochodzenie swoich praw przed sądem.

Test obrazowości / symbolizmu fonetycznego

Symbolika dźwięków wywoływanych przez dany układ spółgłosek i samogłosek ma kapitalny wpływ na to, jakie wyobrażenia zrodzą się w świadomości osób słyszących daną nazwę. Dla przykładu, nazwy zaczynające się od spółgłoski B, częściej będą rodziły wyobrażenia o czymś dużym.

Test ponadczasowości

Także nazwy się starzeją. Jedne szybciej, drugie wolniej, co związane jest ze zmiennością mód nazewniczych, ale także wynika ze zmian zachodzących na poziomie całego języka. Im nazwa bardziej konkretna znaczeniowo, mocno osadzona w bieżącym kontekście wydarzeń, odniesień kulturowych, tym mniejsza jej ponadczasowość.

Test semantyczny – znaczeń przypisywanych

Warto mieć także świadomość (w szczególności w przypadku nazw stworzonych na podstawie wyrazów obcych, specjalistycznych terminów) trafności dekodowanych przez odbiorcę znaczeń. Równie ważny jest „efekt semantycznej homonimii”, w którym odbiorcy nazwy przypisują niewłaściwe znaczenie nazwie ze względu na jej podobne brzmienie do innego wyrazu.

Test zakresu stosowalności

Nazwy pozbawione bardzo wyraźnego znaczenia, stosunkowo neutralne znaczeniowo mogą być z powodzeniem stosowane w kilku branżach. Oczywiście nie we wszystkich. Brzmienie, długość, twardość mocno determinuje branżę z jaką skojarzymy daną nazwę. Określenie rodziny branż, w której nazwa może być stosowana pozwala uniknąć sytuacji jej nieadekwatności.

Artykuł chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment niniejszej publikacji nie może być kopiowany, rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez zezwolenia właściciela – Agencji Klikmii Radosław Zieliński.
Testy namingowe
5.4 (90%) 2 votes