Tworzenie nazw dla produktu spożywczego

 

Nie od dziś wiadomo, że to jak myślimy o jedzeniu, jakich słów, nazw, określeń, epitetów używamy do jego opisu i oznaczenia wpływa na nasze nastawienie oraz ocenę jego smaku i aromatu, ale także ocenę tego w jakim stopniu jest to produkt zdrowy, odżywczy, świeży, naturalny.

Nie od dziś także wiadomo, że tworzenie nazw dla produktu spożywczego wymaga dużego talentu językowego, znajomości lingwistycznych uwarunkowań oraz kulturowych kontekstów, związanych z kulinariami oraz kategorią do jakiej produkt przynależy. Jednak równie ważna, o ile nie ważniejsza, jest świadomość prawnych ograniczeń nakładanych na produkty spożywcze.

Nazwa produktu spożywczego, czyli czego nie wolno

Podobnie, jak w przypadku nazw innych produktów, także nazwy produktów spożywczych nie mogą wprowadzać klienta w błąd. To zasada kardynalna. Dotyczy ona w równym stopniu smaku, składu, sposobu produkcji, miejsca pochodzenia, czasu przydatności do spożycia, właściwości. W szczególności te ostatnie muszą być łatwe do dowiedzenia. Pamiętajmy jednak, że nawet potwierdzone i przede wszystkim unikalne właściwości, jeśli są podzielane z innymi produktami, w nazwie będą bezużyteczne. Nazwy tego rodzaju nie da się objąć ochroną prawną. Pamiętajmy również, że powodem negatywnej zdolności rejestracyjnej nazwy może być sugerowanie ich właściwości leczniczych, prozdrowotnych.

Tworzenie nazwy dla produktu spożywczego krok po kroku

O ile badanie zdolności rejestracyjnych nazwy jest jednym z ostatnich etapów, o tyle dogłębne poznanie produktu, jego nabywców, sposobów jego sprzedaży, typowych sposobów konsumpcji, potrzeb, jakie zaspokaja, skojarzeń, jakie budzi itd. powinno stanowić punkt wyjścia. Na pewno warto zastanowić się do jakiej ogólnej kategorii produkt należy – np. przekąska, danie główne, deser. W jaki sposób jest konsumowany, z kim, w jakich typowych okolicznościach, jaki rodzaj potrzeby ma zaspokajać, jaką pozycje zajmuje w ogólnych potrzebach żywieniowych.

Odpowiedź na pytania, czyli tworzenie nazwy dla produktu spożywczego

Odpowiedź na podstawowe pytania – po co?, z jakich powodów?, jak często?, kiedy?, z kim?, z jakim skutkiem? – klient sięga po produkt spożywczy pozwala nie tylko zrozumieć jego funkcję, pozycję w życiu nabywcy, ale także wyłonić szerszy kontekst społeczno-kulturowy, funkcjonalny, który może stać się dobrą wskazówką, inspiracją do tworzenia nazw produktów.

Tym bardziej, że duża część nazw produktów spożywczych komunikuje albo swoje szczególne właściwości lub wskazuje korzyści, ewentualnie odwołuje się do ukrytych potrzeb, aspiracji. Warto także podkreślić, że dobra nazwa produktu spożywczego powinna skutecznie zaspokajać potrzebę pewności i ciekawości. W szczególności powinna harmonijnie łączyć element informacyjny z ekspresyjnym. Powinna budzić apetyt, wytwarzać pragnienie skosztowania, pokazywać niezbędność kulinarną, żywieniową.

Testowanie nazw dla produktów spożywczych

Bardzo ważnym elementem jest sprawdzenie nazw pod kątem lingwistycznym. W szczególności dotyczy to przetestowania jej odmiany, eufonii, łatwości przeliterowania, sylabizacji, zgodności mowa – pismo. Warto także stworzyć pole semantyczne nazwy, a więc określić znaczenia, powiązania, konteksty. Nieoczekiwane skojarzenia, negatywne konotacje, choć często bardzo trudne do pełnego określenia, powinny stanowić bardzo ważny element oceny przydatności nazwy.

Warto także pamiętać, że nie każda dobra nazwa jest nazwą posiadającą zdolność rejestrową. Już z racji ogromnej konkurencji na rynkach lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Zbliżone znaczenie, brzmienie mogą stanowić i często stanowią podstawę do negatywnego określenia zdolności rejestracyjnej.

Tworzymy nazwy produktów w dobrej cenie!
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.  

Tworzenie nazw dla produktu spożywczego
4.9 (81.67%) 24 votes