Tworzenie nazwy produktu metodą 8 wymiarów EPONIMO

 

Tworząc nazwy produktów należy uwzględnić szereg czynników, które sprawiają, że nazwy stają się skutecznymi komunikatami, mającymi dużą moc sprawczą. Profesjonalnie zaprojektowane wzbudzają zainteresowanie oraz przekonują do zakupu. By tak się stało konieczne jest wielowymiarowe podejście do projektowania nazwy produktu.

W naszej autorskiej metodzie tworzenia nazw EPONIMO, wyróżniliśmy osiem najważniejszych wymiarów, które pozwalają tworzyć nazwy krótkie, proste, zrozumiałe, sugestywne i przede wszystkim skutecznie zachęcające do zakupu. Oto one.

Atrybuty

Nie każda nazwa produktu musi informować o jego atrybutach, jednak nie można zapominać, że nazwy komunikujące unikalne cechy produktu należą do najskuteczniejszych. Ich niewątpliwym walorem jest lapidarne, bezpośrednie zaprezentowanie – mniej lub bardziej bezpośrednie – korzyści, jakich nabywca może się spodziewać po produkcie.

Nazwy bazujące na atrybutach szczególnie są polecane do nazywania produktów, które mają wykonać za użytkownika pracę – np. oczyścić coś. Znalezienie atrybutu najbardziej atrakcyjnego z punktu widzenia użytkownika nie jest zadaniem prostym, ale z pewnością pominięcie tego wymiaru może skutkować nazwą mniej perswazyjną.

Przykłady: Mr Muscle, Vanish, Clever, Booster

Autorytet, charyzma

Nazwy produktów, które bazują na autorytecie, charyzmie, reputacji, legendzie, micie, jaki otaczają producenta, składniki, technologie, miejsca najczęściej wykorzystywane są do oznaczenia produktów luksusowych, limitowanych, jubileuszowych. Autorytet, reputacja itp. zapewniają rozpoznawalność oraz stanowią rękojmię jakości i wyjątkowości. Przyciągają uwagę i gwarantują siłą swego statusu, że mamy do czynienia z czymś rzeczywiście niezwykłym. Efekt ten jest powszechnie wykorzystywany w reklamie – osoby znane, wiarygodne, obdarzone szacunkiem, zaufaniem polecają produkty, usługi, marki. Wykorzystanie tego perswazyjnego potencjału pozwala także pozycjonować produkt za pomocą nazwy.

Przykłady: Hennessy Paradis Imperial, Champagne, Fine, wołowina Kobe

Jakość i cena

Cena i jakość, rozpatrywane w parze (jako relacja) lub samodzielnie, mogą być doskonałym punktem wyjścia do stworzenia perswazyjnej nazwy produktu. Podkreślanie stosunku jakości do ceny szczególnie jest polecane do nazywania produktów wybieralnych, a więc takich, których zakup nie jest motywowany ani impulsem, ani szczególną potrzebą, ani przyzwyczajeniem czy koniecznością zaspokojenia potrzeb podstawowych.

Przykłady: Price First, Great Value

Kompetencje językowe użytkowników produktu

Nieznajomość języka, jaki preferują i jakim posługują się na co dzień przyszli nabywcy produktu, może przynieść wiele strat. Nazwa produktu powinna być zrozumiała dla klienta w sposób automatyczny i natychmiastowy. Nie może stanowić dla niego intelektualnego wyzwania, rebusu. Nie może brzmieć onieśmielająco, dziwnie, nienaturalnie, niezgodnie z kompetencjami językowymi czy kapitałem kulturowym, jaki modelowi klienci posiadają. Socjolekty, żargony, slang – znajomość języka targetu stanowi klucz do wzbudzenia zainteresowania, zdobycia zaufania, zbudowania więzi, porozumienia. Warto także pamiętać, że preferencje językowe zmieniają się nie tylko wraz z poziomem wykształcenia, ale także są determinowane przez płeć, wiek, stanowisko, zawód.

Przykłady: Misbhv, Backyard Cartel, Intruz

Korzyści, wartości stojące za produktem

Nazwa produktu może być pierwszym „językiem korzyści”, z jakim zetknie się potencjalny klient. Uwzględnienie tego wymiaru szczególnie jest polecane dla produktów, których użytkowanie rozwiązuje doraźny, ale regularnie powtarzający się problem. Co ważne, rozwiązuje go szybko, bezproblemowo, wygodnie, w sposób prosty i nie wymagający wysiłku. Produkty wyręczające użytkownika z codziennych, rutynowych obowiązków, skracające czas, upraszczające ich wykonanie z pewnością warto nazywać w sposób akcentujący korzyść. Warto pamiętać, że im bardziej korzyść jest uchwytna, wymierna, konkretna, życiowo istotna, tym skuteczniej przekonują tego rodzaju nazwy.

Przykłady: Minutka, Gorący Kubek, Gorąca Chwila

Płeć produktu i jego użytkowników

Każda branża ma płeć, podobnie jest z produktami. Warto jednak pamiętać, że płeć produktu niekoniecznie pokrywa się z płcią jego nabywców lub osób podejmujących decyzje zakupowe. Płci jako bardzo istotnej zmiennej przy tworzeniu nazw produktów po prostu pominąć nie można. Nie od dziś wiadomo, że mężczyźni preferują komunikaty bardziej racjonalne, kobiety natomiast wolą emocjonalne. Płeć jest ważną zmienną tożsamościową, dlatego zakup produktu niezgodnego z własną tożsamością oraz typowymi wyobrażeniami męskości i kobiecości dla wielu osób jest problematyczny. Nazwa produktu musi być dostosowana do aktualnych definicji kobiecości i męskości oraz kategoryzacji na produkty męskie, kobiece i uniseksowe.

Przykłady: Tytan, Mustang, Bouduar, Singielki

Sugerowane sposoby, miejsca, powody użytkowania

Nazwa produktu może nie tylko komunikować korzyści, ale także sugerować sposób, miejsce, powód użytkowania. Ta swoista podpowiedź, sugestia, inspiracja pozwala w nabywcy wytworzyć potrzebę posiadania, ale także pomaga przezwyciężyć typowe problemy. Powody (np. choroba), okazje (np. imieniny, impreza w domu, studniówka) itd. bywają źródłem dylematów zakupowych i niepewności pozakupowych. Nazwa produktu sugerująca ich rozwiązanie jest dla nabywcy dobrym doradcą, umiejącym znaleźć „odpowiedź” na rodzącą się potrzebę.

Przykłady: Acatar, Biesiadne, Summer Party, Mieszanka Studencka, Trendy Lunch

Wizerunek, pochlebianie użytkownika

Użytkowanie produktu wiąże się nie tylko z osobistymi korzyściami, ale także może być źródłem wartości dodanej. Związanej z postrzeganiem jednostki, jej wizerunkiem, prestiżem, pozycją zajmowaną w ramach struktury społecznej. Nazwa produktu może motywować, schlebiać użytkownikowi. Może stanowić swoistą nagrodę i potwierdzenie tożsamości, pozycji, roli, funkcji, typu. Jesteś tym, co kupujesz – ta formuła bardzo dobrze się sprawdza w nazewnictwie produktów aspiracyjnych, związanych z podkreślaniem statusu, bazujących na zmianie postrzegania jednostki przez otoczenie.

Przykłady: MissSporty, Agent Provocateur, Big Flex, Mass Gainer XXL

Tworzymy nazwy produktów w dobrej cenie!
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.  

Tworzenie nazwy produktu metodą 8 wymiarów EPONIMO
4.9 (82.11%) 38 votes