Tworzenie nazw produktów – aspekty prawne

W nazewnictwie produktów ewidentne błędy, czy wpadki namingowe zdarzają się znacznie częściej niż w nazewnictwie firm. Oczywiście, taki stan rzeczy ma swoją przyczynę w statystyce – nazw produktów jest po prostu o wiele, wiele więcej, więc i o przykłady złych nazw o wiele łatwiej. Inną przyczyną jest także konieczność spełnienia innych wymogów. Większa konkurencja ma także swój wpływ na tę sytuację.

Tworzenie nazw produktów wymaga nie tylko świadomości językowej, marketingowej, rynkowej, ale także prawnej, bowiem nazwa produktu jest bardzo skutecznym narzędziem, w szczególności, gdy podlega ochronie prawnej, gdy ma status chronionego znaku towarowego. Warto mieć świadomość wymogów, jakie stawiane są takim nazwom.

Prawne ograniczenia nazw produktów

Tworzenie nazw produktów jest procesem, w którym świadomość prawnych ograniczeń nakładanych na nazwy produktów jest niemal kluczowa dla jej skuteczności oraz możliwości jej prawnej ochrony jako słownego znaku towarowego. Pamiętajmy, że zastrzeżenie nazwy produktu powiedzie się jedynie w sytuacji, gdy będzie ona unikalna. Innymi słowy nazwa produktu nie może być identyczna lub podobna do nazw już objętych ochroną.

Wymóg ten ma swoje racjonalne podstawy. Dzięki niemu klienci mają możliwość prostszego, bardziej jednoznacznego, uchwytnego odróżniania produktów i producentów. Są chronieni przed sytuacją świadomego wprowadzania ich w błąd, co do pochodzenia, jakości, właściwości, cech produktu. Co niemniej ważne, nazwa nie może naruszać praw (majątkowych ani osobistych) osób trzecich. Innymi słowy musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym.

Jakiej nazwy produktu nie można zastrzec

Nazwy generyczne, tak chętnie wykorzystywane, mają niewielką szansę na uzyskanie ochrony prawnej ze względu na znikomą specyficzność, unikalność. Nazwy tego rodzaju nie oddają, nie sugerują, nie wyrażają wyjątkowości produktu – odnoszą się do całej kategorii, a nie jej pojedynczego wariantu. Nazwa produktu np. Panele Podłogowe nie niesie dla klienta żadnej specyficznej informacji. Informuje tylko o kategorii i nic ponadto. Podobnie rzecz się ma ze słowami, frazami, imionami, nazwiskami, imionami i nazwiskami powszechnie znanymi. Nazwa Jan Kowalski ze względu na swoją powszechność, obecność w kulturze polskiej, jako symbol typowego Polaka nie uzyska ochrony.

Nazwa produktu zgodna z rzeczywistością

Nazwa produktu nie może klientów wprowadzać w błąd – nie może zawierać informacji nieprawdziwych, nie może sugerować pochodzenia, właściwości, jakości, cech, których produkt nie posiada. Właściwość produktu powinna mieć zewnętrzną, możliwą do udowodnienia podstawę – na przykład w postaci stosownych certyfikatów, zaświadczeń, wyników badań. Produkt i jego nazwa muszą być tożsame, pozostawać w zgodzie z faktami.

Nazwa łamiąca prawo i dobre obyczaje

Warto także pamiętać, że nazwa produktu musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym – nie może namawiać jego łamania. Nawołująca do jakiejkolwiek dyskryminacji, uderzająca w uczucia religijne, wulgarna, przekraczająca tak zwane dobre obyczaje nie będzie miała najmniejszych szans na prawną ochronę. Warto także pamiętać, że wykorzystanie symboli religijnych, narodowych, patriotycznych, w szczególności związanych z tradycją, historią jest bardzo ryzykowne, bowiem może być potraktowane jako potencjalnie godzące w uczucia obywateli.


Tworzymy nazwy produktów w dobrej cenie!
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.  

Tworzenie nazw produktów – aspekty prawne
5 (83.85%) 26 votes