Tworzenie nazwy firmy od nazwiska

 

Eponimy, a więc nazwy, które zostały utworzone od nazwiska lub imienia odkrywcy, wynalazcy, twórcy, konstruktora, badacza, założyciela itd. są o wiele bardziej powszechne niż skłonni jesteśmy sądzić. Wystarczy podać przykłady Bluetooth, Barbie, Colt, Ford, Ferrari, Pontiac, Tabasco, by uświadomić sobie jak często używane są także do nazywania firm, marek, produktów, rozwiązań, technologii.

Korzyści wizerunkowe i wpływ na zarządzanie firmą

Wykorzystanie własnego nazwiska jest bardzo często brane pod uwagę przez przedsiębiorców, co wydaje się dość naturalnym posunięciem. Z własnym nazwiskiem jesteśmy związani „od zawsze”, najczęściej mamy do niego pozytywny, afirmatywny stosunek. Nazwisko częstokroć wiąże się ze zdobytą rozpoznawalnością, reputacją, statusem – jest więc dobrym atraktorem. Zapewnić może szereg korzyści wizerunkowych i sprzedażowych.

Nazwy eponimiczne – przynajmniej w teorii – pozwalają na zwiększanie więzi między właścicielem a firmą. Sprzyjają większej identyfikacji, większemu zaangażowaniu, sprawiają, że firmę traktuje się jako coś osobistego. Jako przedłużenie lub emanację konkretnego, obdarzonego pożądanymi cechami człowieka, a nie twór służący tylko i wyłącznie wypracowywaniu zysku. Innymi słowy nazwy odimienne mogą być źródłem dodatkowej wartości emocjonalnej, niezmiernie ważnej w skutecznym zarządzaniu firmą.

Dawanie własnego nazwiska firmie wiąże się także z odpowiedzialnością oraz trudnymi do przecenienia zjawiskami wstydu, stygmatu społecznego i z drugiej strony dumy, szacunku, wdzięczności. Innymi słowy firma nosząca nazwę odimienną nie jest anonimowym tworem, elementem rynku, ale jest także częścią szerszego świata społecznego, w którym właściciel chce odgrywać znaczącą – zakładamy, że pozytywną – rolę.

Gdzie sprawdzą się eponimy?

Firmy noszące nazwy eponimiczne są także inaczej postrzegane. W szczególności dotyczy to branż, w których bezpośrednie relacje z klientami są niezwykle ważne – np. krawiectwo, fryzjerstwo. Wszędzie tam, gdzie bliskość, niemal familiarność, bezpośredniość jest w cenie, nazwy eponimiczne są jak najbardziej wskazane.

Również tam, gdzie bezpośredni kontakt z właścicielem firmy jest ważnym czynnikiem dla klienta (najczęściej z powodu zaufania), eponimy są jak najbardziej wskazane. Dobrym tego przykładem są prawnicy, doradcy podatkowi, jubilerzy, bukiniści, mówcy motywacyjni itd., a więc zawody, w których status eksperta, znawcy, pasjonata jest źródłem zaufania.

Łatwo się domyślić, że częściej je spotkamy w usługach niż w sektorze produkcyjnym. Im szerszy zasięg działania firmy, im bardziej relacje klienta są zapośredniczone przez resellerów, tym zasadność używania eponimów jest mniejsza. Trudno bowiem bazować na reputacji właściciela, gdy ona nie dotarła do innego miasta, regionu, kraju czy kontynentu. Kontekstowa czytelność nazwy musi być w tym wypadku oczywista.

Znaczenie, brzmienie, status nazwiska

Decydując się na eponim w roli nazwy firmy, marki czy produktu musimy jednak zastanowić się nad cechami samego nazwiska. Na ile jest ono unikalne, na ile jest rozpowszechnione w danym społeczeństwie. Tego rodzaju wiedzę, można pozyskać, sprawdzając nazwisko w internetowych bazach danych lub w popularnych leksykonach nazwisk.

Warto także skrupulatnie zbadać czy nazwisko nie jest obciążone negatywnymi skojarzeniami, czy nie obrosło w mity, stereotypy czy nie jest wreszcie zbyt popularne, co odbierze firmie wszelką wyjątkowość i paradoksalnie zakomunikuje coś dokładnie przeciwnego. Wystarczy sobie wyobrazić firmę Nowak & Kowalski.

Brzmienie, długość, znaczenie nazwiska także nie mogą być źródłem problemów. Nazwiska długie, trudne do wymowy, zapisu, śmieszne, brzmiące nieadekwatnie do branży, mające negatywne obciążenia historyczne. Dla przykładu, brandy nosząca nazwę Napoleon z pewnością brzmi nobliwie, gdy jednak tę samą brandy nazwiemy Mussolini efekt będzie łatwy do przewidzenia.

Ryzyko nie tylko biznesowe

Zakładając firmę bardzo często trudno przewidzieć jej przyszłe losy, nigdy nie można wykluczyć ogromnego sukcesu, któremu w pewnym momencie nazwa eponimiczna może zacząć przeszkadzać. W szczególności dotyczy to sytuacji zmiany właściciela. Niestety ścisłe powiązanie między firmą a właścicielem bywa także źródłem dużych kłopotów. W szczególności, gdy poza biznesowe wydarzenia (procesy, afery, skandale, kontrowersje, a nawet plotki) wpływają na reputację firmy.

Tworzymy nazwy eponimiczne w dobrej cenie!
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.  

Tworzenie nazwy firmy od nazwiska
4.6 (76%) 20 votes