Gotowe nazwy dla biura rachunkowego

Specyficzne dla polskiej gospodarki jest dominowanie firm z sektora MSP. Każdego miesiąca w naszym kraju powstaje prawie 25 000 firm, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze.

Każda z tych firm musi nosić nazwę, podobnie jak nazwę musi nosić biuro rachunkowe, które najprawdopodobniej będzie te firmy obsługiwać.

A nie jest żadną tajemnicą, żę usługi księgowe – świadczone stacjonarnie, wirtualnie, z pomocą bankowości elektronicznej lub wyspecjalizowanych biur rachunkowych – zyskują na popularności. Są dostępne cenowo nawet dla najmniejszych firm, w najmniej dochodowych branżach.

Nazwa biura rachunkowego – skuteczne narzędzie promocji

Popularyzacja usług księgowych spowodowała wzrost ilości samych biur rachunkowych, które za pomocą różnych narzędzi promocji starają się pozyskać nowych klientów. Jednym ze sposobów jest oczywiście nazwa dla biura rachunkowego.

Niestety, wciąż stosowana konwencja nazewnicza – imię, nazwisko, usługi księgowe – to stanowczo za mało. Tym bardziej, że klienci oczekują o wiele szerszego zakresu usług niż zwykło się sądzić. Stąd też konieczne jest oferowanie pomocy kilku, a nawet kilkunastu specjalistów.

A to siłą rzeczy wymaga większego zespołu i innego charakteru prowadzenia firmy, a więc także innej tożsamości firmy, której nazwa (nazwa firmy zawsze jest także wyrazem jej tożsamości) jest wyrazem.

Nazwa biura rachunkowego sugerująca korzyść

Biura rachunkowe oferują usługi tak różne jak: prowadzenie KPiR, wyliczanie należnych urzędom podatków, wyliczanie składek ubezpieczeń, archiwizacja dokumentów, doradztwo podatkowe i finansowe, doradztwo dotyczące pozyskiwania środków unijnych, reprezentowanie firm przed stosownymi urzędami itd.

Lista jest o wiele dłuższa. Zakres oferty oczywiście nie jest jednym kryterium branym pod uwagę podczas wyboru biura rachunkowego.

Klienci sprawdzają doświadczenie biura, jego aktualne portfolio, specjalizację w danych branżach (jeśli taką biuro posiada), bezpieczeństwo (wyrażone w postaci polis ubezpieczeniowych). Niemnie ważne są rekomendacje – oficjalne, w postaci listów referencyjnych oraz nieoficjalne – przekazywane pocztą pantoflową.

Cena usług – choć ważna, dla dużej części firm, w szczególności tych większych, wymagających rzetelnej wiedzy i doświadczenia – wcale nie musi być i nie jest najważniejszym kryterium.

Pomocy! Emocjonujące nazwy dla biura rachunkowego

Niezwykle istotną kwestią dla klientów biur rachunkowych jest komunikacja i zakres pomocy, jaki biuro oferuje. Podatki, ulgi podatkowe, przepisy podatkowe, dokumentacja, rozliczenia, deklaracje, specyficzny język to dla większości osób kwestie niezrozumiałe, obce, budzące lęk i opór.

Sposób prezentacji tej wiedzy oraz doradztwo koniecznie przy wyborze jakiejś opcji, ale przede wszystkim otwartość i zrozumienie dla problemów klienta, bywa czynnikiem rzadko branym pod uwagę, a niezwykle istotnym. Który zdecydowanie powinno się uwzględnić tworząc nazwę dla biura rachunkowego.

Nazwy dla biur rachunkowych zazwyczaj informują, akcentują oczywiste kwestie, posługują się najbardziej oczywistymi słowami kluczami, skojarzeniami.

Co samo w sobie nie jest błędem, ale mając do wyboru kilkanaście, a w dużych miastach kilkadziesiąt, kilkaset firm noszących podobne, synonimiczne nazwy, klienci po prostu nie są w stanie dostrzec między nimi istotnej, kluczowej z ich punktu widzenia różnicy.

Inne podejście do nazw biur rachunkowych

Za rzadko, co należy uznać za szansę dla nowo powstałych biur rachunkowych, sygnalizowane są za pomocą nazw wartości, cele i metody, jakim biuro rachunkowe hołduje, do jakich zmierza i jakich używa. Nazwa „pokazująca” te kwestie, sugeruje użyteczność firmy dla klienta. Sugeruje także podejście do niego, jego problemów i potrzeb.

Za rzadko, nazwy dla biur rachunkowych są tworzone z uwzględnieniem eufonii. Nie istnieje żadna przeszkoda, niezgodność, czy niestosowność w używaniu nazwy brzmiącej atrakcyjnie, chwytliwie, czy nawet lekko humorystycznie.

Nadmierna powaga, ostrożność, fałszywe przeświadczenie, że klienci oczekują tylko i wyłącznie skutecznego działania biura rachunkowego skutkuje tym, że znaczna część nazw brzmi po prostu bardzo nieprzekonująco. Nazwy tego rodzaju nie są w stanie przekazać „ludzkiej” strony biura rachunkowego.

Pamiętajmy, że nazwy dla biura rachunkowego powinny budzić emocje, nie tylko wzbudzać szacunek.

 • Co to jest naming?

  Naming, tworzenie nazwy firmy, usługi, produktu jest usługą, procesem, w którym projektant nazwy przygotowuje propozycje nazwy w oparciu o wyselekcjonowane wraz z klientem kryteria.

  Projektowanie nazwy jest najbardziej skuteczne i szybkie, jeśli jest oparte na ścisłej współpracy projektanta oraz klienta.

 • Ile kosztuje stworzenie nazwy?

  Cena zależna jest od wybranego pakietu.

  Pakiet „Dobry” –  15 propozycji – kosztuje 900 PLN brutto
  Pakiet „Lepszy” – 30 propozycji – kosztuje 1500 PLN brutto
  Pakiet „Najlepszy” – bez limitu propozycji – kosztuje 2500 PLN brutto.

 • Ile trwa stworzenie nazwy?

  Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

 • Jak przebiega tworzenie nazwy?

  Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

 • Kiedy następuje płatność?

  Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest „z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

 • Od czego zaczyna się współpraca?

  Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

 • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

  Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
  Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
  – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

 • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

  Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
  Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

 • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

  Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
  Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
  Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

 • Ile propozycji jest w każdej transzy?

  W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

 • Czy możemy podpisać NDA?

  Oczywiście 😉

 • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

  Tak.

 • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

  Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.