KIATO – nazwa dla producenta kubków

Celem klienta było stworzenie nazwy bardzo krótkiej (maksymalnie pięcioliterowej), dwusylabowej, która sugerowałaby coś orientalnego, azjatyckiego, kojarzyła się z Japonią. Jednocześnie nazwa miała brzmieć nowocześnie i oryginalnie. Kolejnym kryterium była dostępność domeny -.PL.

Źródłosłów: KIATO powstało z przekształcenia nazwy japońskiego miasta Kioto. Dzięki temu możliwe było uruchomienie automatycznych skojarzeń związanych z krajem Kwitnącej Wiśni.
Skojarzenia: orient, Japonia, coś ciepłego, miłego, małego, drobnego, porcelanowego.
Zarejestrowane domeny:  -.PL