ALCHEMISTA – nazwa dla agencji SEO

Nazwa powstała od słowa alchemia, które zgodnie z definicją słownikową oznacza praktykę, w której wykorzystuje się wiedzę z bardzo wielu różnych dyscyplin.

Celem klienta było stworzenie nazwy, która odznaczałaby się oryginalnością, charyzmą, niebanalnym źródłosłowem. Która pozwalałaby wyjść poza panujące w branży trendy nazewnicze, głównie związane z nagminnym używaniem słów kluczy – SEO, SEM.

Ważnym kryterium była jej długość, dobre brzmienie oraz komunikatywność. Nazwa miała także oznaczać firmę dalece wychodzącą poza rynkową przeciętność, odznaczającą się wyjątkowością. Zbudowaną jednak na solidnych podstawach – wiedzy, doświadczeniu, know how.

ALCHEMISTA jednocześnie sugeruje wiedzę, naukę, która ma jednak elitarny, ekskluzywny charakter, jest dostępna wybranym osobom, które czynią z niej pozytywny, produktywny użytek.

Skojarzenia: nazwa kojarzy się z wiedzą, w szczególności wiedzą tajemną, poszukiwaniem, dążeniem do doskonałości, nieustannym rozwojem.
Zarejestrowane domeny:  -.PL

nazwa-dla-firmy-referencje