GOODMA – nazwa dla firmy wielobranżowej

Dzięki analizie odpowiedzi w EPONIMO wiedzieliśmy, że celem klienta jest uzyskanie nazwy w rodzaju żeńskim, lapidarnej, eufonicznej, lekkiej, dwusylabowej, prostej do wymówienia, zapamiętania, zapisania. Jednocześnie nazwy brzmiącej swojsko, ale także sugerującej coś nowoczesnego, godnego naśladowania.

Niezwykle ważną wartością dla naszego klienta jest dostarczanie produktów oraz usług najwyższej jakości. Dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć nazwę bazującą na dobrze znanym słowie angielskim – good – które od dekad jest używane w potocznej polszczyźnie.

GOODMA sugeruje w pierwszym skojarzeniu jakość, wysoką jakość, dzięki czemu od razu komunikuje najważniejszy cel firmy. Ponadto przymiotnik good pozwala na dowolne rozszerzanie i zawężanie zakresu działalności firmy bez konieczności zmiany jej nazwy. Nazwa jest więc uniwersalna branżowo, ale także uniwersalna rynkowo, czasowo (wysoka jakość zawsze będzie wysoko ceniona).

Skojarzenia: nazwa kojarzy się z jakością, czymś dobrym, pozytywnym, godnym naśladowania, szacunku.
Zarejestrowane domeny:  -.PL