NOWATORSKA METODA – EPONIMO

 

Nazwa dla firmy jest reklamą. Warto, by brzmiała jak obietnica czegoś więcej. Błyskawicznie tworzyła wyobrażenia, budziła emocje, wywoływała konkretne nastawienia. Jej projektowanie wymaga zrozumienia specyfiki przyszłej firmy, branży, rynku. Niemniej ważne, jest poznanie charakterystyk społecznych, kulturowych, językowych jej klientów.

Klienci chwalą naszą metodę projektowania nazw. Za nowatorstwo i skuteczność

EPONIMO doskonaliliśmy na przestrzeni ostatnich 9 lat. Będąc metodą autorską, jest jednocześnie metodą nie mającą na polskim rynku konkurencji. Wyróżnia się niewątpliwą skutecznością. Nazwy przygotowane za jej pomocą spełniają wszystkie cele biznesowe oraz marketingowe. Wielowymiarowe podejście do procesu projektowania oraz praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu lingwistyki, socjologii języka, psychologii komunikacji, marketingu, kulturoznawstwa stanowią jej największe, ale nie jedyne, atuty.

Dzięki niej uzyskujemy informacje, niezbędne do zaprojektowania nazwy pozytywnie oddziałującej na grupę docelową. Wspierającej sprzedaż oraz tworzącej pożądany wizerunek firmy. Ponadto, sondując preferencje, potrzeby nasza metoda zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo spełnienia wszystkich oczekiwań. Skuteczność EPONIMO potwierdzają sami klienci. 90% z nich wybrało odpowiednią nazwę już w pierwszym zestawie propozycji. Podsumowując, pozwala ona stworzyć nazwy mające:

pożądany potencjał

afektywny – emocji, jakie mają wzbudzać
asocjacyjny – skojarzeń, jakie mają powodować
komunikacyjny – informacji, jakie mają przekazywać
semantyczny – pożądanego źródłosłowu
eufoniczny – pożądanego brzmienia

odpowiednią formę

rodzaj gramatyczny
część mowy – rzeczownik, przymiotnik
długość – jednowyrazowa, dwuwyrazowa, wielowyrazowa
genezę – neologizm, nazwa przeniesiona z innego kontekstu znaczeniowego np. Chopin (wódka)
pożądane odwołania – do rozumu, emocji, zmysłów

moc perswazyjną

wywołujące pozytywne nastawienie wobec firmy, pożądane zachowania konsumenckie

strategicznie uzasadniony wizerunek

budzący wyobrażenia, pragnienia.

 
EPONIMO pozwala także poddać nazwy testom namingowym:

deklinacji
długości
dostępności domeny internetowej
eufonii
fonetyki – łatwości wymówienia
kolejności alfabetycznej
możliwości zastrzeżenia w Urzędach Patentowych
obrazowości / symbolizmu fonetycznego
ponadczasowości
pożądanych i niepożądanych skojarzeń
semantyki – znaczeń przypisywanych
sylabizacji
zakresu stosowalności
zgodności “mowa – pismo”

W efekcie proponowane przez nas nazwy są:

krótkie
proste do wymówienia

łatwe do przeliterowania
proste do zapamiętania
przyjemnie brzmiące
sugestywne
dostępne pod wybranymi domenami internetowymi
wolne od negatywnych, niepożądanych skojarzeń
wolne od roszczeń osób trzecich
gotowe do zarejestrowania w Urzędach Patentowych

Zapraszamy do kontaktu:

MOB. +48 509 453 917
E-MAIL: biuro@wordpress2140674.home.pl