Skip to content
Home » Blog » Jak nazwać produkt

Jak nazwać produkt

  Wyobrażenie sobie produktu nieposiadającego nazwy i jednocześnie dobrze się sprzedającego jest równie trudne, jak wyobrażenie sobie klaśnięcia jedną dłonią.

  Nazwa produktu nie tylko służy do oznaczania, odróżniania, ale także wytwarzania wrażeń, budzenia emocji, uzyskiwania pożądanych nastawień. To właśnie one przyciągają uwagę nabywcy, budzą chęć posiadania, sprawiają, że nazwa zaczyna działać jak przysłowiowy lep na muchy.

  Po pierwsze, nie szkodzić!

  Nieadekwatna nazwa to nazwa szkodząca. W stopniu uchwytnym, odczuwalnym, wymiernym. Wystarczy ją zmienić, by zobaczyć w twardych danych sprzedażowych różnicę.

  Renaming nie jest zjawiskiem niszowym, zdarza się bardzo często. Powody oczywiście nie muszą być stricte sprzedażowe, dość często zdarzają się producentom wpadki, najczęściej przy wprowadzaniu produktów na obce rynki, bez uprzedniego sprawdzenia odbioru nazwy w obcym kontekście językowym i kulturowym.

  Jaką nazwę wybrać dla produktu?

  Najprostsza, a zarazem najogólniejsza odpowiedzią brzmi: adekwatną. Do cech, właściwości, wyróżników, statusu, funkcji, jaką produkt pełni w życiu nabywcy, płci branży i produktu (podział na produkty męskie i żeńskie wciąż jest aktualny), miejsca i sposobu sprzedaży, jej cech materialnych. Adekwatną do pozostałych elementów – logotypu, opakowania, kolorystyki. Nazwa powinna tworzyć z tymi elementami harmonijną, synergiczną całość.

  Język klientów

  Dobierając do produktu konwencję namingową, źródłosłów nie możemy pomijać grupy celowej, której cechy społeczne, kulturowe, lingwistyczne stanowią najważniejszy punkt odniesienia.

  Nie biorąc pod uwagę socjolektu, dominującego w tej grupie systemu aksjo-normatywnego, nie mając świadomości kompetencji językowych naszych odbiorców ryzykujemy stworzenie nazwy budzącej niezrozumienie lub wręcz wytwarzającej dystans.

  Nie kopiuj!

  Równie ryzykowną tendencją jest naśladownictwo. Producenci dostrzegając sukces produktów konkurencji bardzo często decydują się na nazwanie własnych produktów w bardzo podobny sposób. Jest to działanie być może krótkoterminowo uzasadnione ekonomicznie, ale wątpliwości etyczne, problemy prawne, katastrofy wizerunkowe, jakie jednocześnie niesie ze sobą są bardzo łatwe do przewidzenia.

  Nazwy niespecyficzne, nie pozwalające na odróżnianie produktów były, są i będą nazwami złymi, których należy unikać. Wprowadzanie nabywców w błąd nigdy się nie opłaca. Tylko nazwy, które mają zdolność do wytwarzania brzmieniem, znaczeniem, konwencją namingową poczucia, że obcujemy z produktem wyjątkowym, niepowtarzalnym zapewniają długoterminowy sukces.

  Budzą szacunek, same stają się punktem odniesienia. Owszem, naśladownictwo jest najwyższą formą uznania, ale zawsze lepiej być naśladowanym niż naśladować. W nazewnictwie produktów ta zasada ma szczególne znaczenie, bowiem pozwala na budowanie marki, pozycji rynkowej na mocnych, trwałych fundamentach.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.