REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RADOSŁAWA ZIELIŃSKIEGO

 1. Podstawę prawną Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez RADOSŁAWA ZIELIŃSKIEGO, zwanego dalej Regulaminem, stanowi art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.).

 2. Definicje wykorzystywane w niniejszym Regulaminie:

  a) Usługodawca – Radosław Zieliński, ul. Łużycka 16/26, 41-90 Bytom.

  b) Usługobiorca – podmiot korzystający z Serwisu będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

  c) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030, z późn. zm.);

  d) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

  e) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.slogansensei.pl za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi;

  g) Usługi – Usługi wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców bez jednoczesnej obecności stron w oparciu o Regulamin i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego i poczty elektronicznej;

  h) Umowa – umowa świadczenia Usług zawierana przez Usługodawcę z Usługobiorcą za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

 3. Usługi świadczone przez Usługodawcę obejmują umożliwienie przeglądania i odczytywania przez Usługobiorców treści zamieszczonych w Serwisie oraz sprzedaż koncepcji marketingowych nazw firm, produktów, marek, fikcyjnych postaci.

 4. Usługodawca świadczy Usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie i indywidualnej Umowie.

 5. W ramach świadczenia Usług drogą elektroniczną Usługodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Usługobiorców niezbędnych do ustalenia treści, zmiany lub rozwiązania Umowy.

 6. Zakres powierzonych Usługodawcy danych osobowych obejmuje następujące dane: imię i nazwisko; PESEL; NIP, REGON, adres zamieszkania; adres do korespondencji; adresy email; numer telefonu.

 7. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne. Usługobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

 8. Treści zamieszczone w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 666 z późn. zm.).

 9. Żaden z Utworów zamieszczonych w Serwisie nie może być powielany i rozpowszechniany lub dalej rozpowszechniany w całości bądź w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

 10. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w wersji elektronicznej, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu www.slogansensei.pl jest Radosław Zieliński, ul. Łużycka 16/26, 41-90 Bytom, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@wordpress2140674.home.pl, zwany dalej "Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.

 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym informacje – imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu b) Poprzez dobrowolne podanie danych koniecznych do nawiązania kontaktu handlowego oraz zawarcia Umowy c) Poprzez korzystanie z plików cookies.

 3. Dane osobowe przechowujemy na czas zawarcia i trwania Umowy oraz po jej zakończeniu w celach: dochodzenia roszczeń związanych ze zrealizowaną Umową; realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych; zapobiegania nadużyciom lub przestępstwom.

 4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika. Pozwalają także rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 8. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy postępować zgodnie z instrukcjami określonymi przez poszczególne przeglądarki internetowe: Internet Explorer – kliknij tutaj, Google Chrome – kliknij tutaj, Apple Safari – kliknij tutaj, Firefox – kliknij tutaj, Opera – kliknij tutaj, Safari (iOS) – kliknij tutaj.

 9. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych, rekomendujemy zapoznanie się z politykami prywatności dostępnymi na stroniach internetowych producentów tych urządzeń.
 10. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 11. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

 12. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.

 13. Usługobiorca ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.