Skip to content
Home » Blog » Nazwa dla firmy architektonicznej

Nazwa dla firmy architektonicznej

  Najwyraźniejszymi trendami są nazwy tworzone na gruncie łacińskich słów związanych z architekturą i budownictwem. Nazwy firm architektonicznych w Polsce w dużej mierze powielają kilka utartych, ale nie zawsze trafionych, wzorców.

  Najwyraźniejszymi trendami są nazwy tworzone na gruncie łacińskich słów związanych z architekturą i budownictwem.

  Nie brakuje nazw wykorzystujących słowa pracownia, atelier, studio, concept, design.

  Potrzebujesz nazwy dla firmy architektonicznej? Napisz!

  Do art 2

  Rodowa nazwa dla firmy architektonicznej

  Liczną grupę stanowią także nazwy, w których słowo architektura jest powiązane z nazwiskiem właściciela. Stworzenie nazwy rodowej wydaje się słuszne, jeśli rzeczywiście marka ma być budowana na autorytecie, sławie, osobowości, wyjątkowości jej właściciela.

  W tym wypadku synonimem jakości będzie właśnie nazwisko. Przy czym, duża część tych nazw grzeszy anonimowością. Nie dość, że brzmią bezbarwnie, nie ma w nich polotu, są pozbawione wyobraźni, to jeszcze nikną w tłumie bliźniaczo brzmiących nazw typu Usługi Architektoniczne Anna Wanda.

  Zawsze warto pamiętać o zasadzie, by umiejętnie przekładać siły na zamiary.

  Nazwy złożone z obowiązkowym członem archi-

  Nazwy złożone z członu archi- i dookreślającej końcówki używa równie liczna grupa firm. Nie brakuje wśród nich nazw śmiałych, odważnych, ekscentrycznych. Równie zaskakujących i przaśnych jak pomysły części polskich architektów.

  Można odnieść wrażenie, że tworzący je ludzie bardzo chcąc stworzyć nazwę czytelną, wywołującą od razu skojarzenia z branżą, jednocześnie chcieli dodać jej oryginalności. Mimochodem jednak osiągnęli przeciwny efekt, z pewnością nie przynoszący firmie architektonicznej chluby.

  Bardzo długa, wyczerpująco opisowa nazwa firmy architektonicznej

  Wybierając firmę architektoniczną można także trafić na nazwy opisowe. Niestety ich wadą jest długość. Cztery, pięć, sześć wyrazów sprawia, że bardzo ciężko je poprawnie zapamiętać.

  Dla przykładu, nazwa Arh+ Pracownia Architektoniczna Łukasz Rawecki w ciekawy sposób łączy konwencję nazw przeniesionych z innych kontekstów z typowymi składowymi nazw opisowych i rodowych. Niestety jej wadą jest długość.

  Znacznie lepszym rozwiązaniem byłoby jej zredukowanie do Arh+ Architekci. Przekazywałaby kluczową informację (oto mamy do czynienia z pracownią architektoniczną), jednocześnie budziłaby ciekawość przez użycie słowa nie związanego z branżą.

  Wystarczyło wykazać się powściągliwością nazewniczą jak firma Libido Architekci i efekt byłby naprawdę bardzo dobry. Libido Architekci jest nazwą zaskakującą, w dobrym tego słowa znaczeniu humorystyczną. Zapada w pamięć, jednocześnie sugeruje branżę.

  Ma ciekawą wibrację i co najważniejsze nie jest długa. Pamiętajmy, że nazwy przegadane, dążące do wyczerpującego poinformowania odbiorcy o wszystkich najważniejszych cechach brzmią w wielu przypadkach jak nudny urzędnik, bądź nieskromny, przechwalający się bufon.

  Makabryły i koszmarne nazwy firm architektonicznych

  Jeśli przez analogię do Makabryły mielibyśmy stworzyć nagrodę w dziedzinie nazewnictwa, z pewnością w dwóch ostatnich grupach znalazłoby się wielu jej laureatów. Niestety polskie firmy architektoniczne pod względem nazewniczym nie mają być z czego dumne.

  A szkoda, bo architekt powinien kojarzyć się z solidnością, fachowością, kreatywnością, wyrafinowaniem. Powinien w równym stopniu myśleć w kategoriach funkcjonalności, co estetyki. Czego nazwa może być bardzo wymownym symbolem.

  Ciekawe przykłady nazw firm architektonicznych

  Całe szczęście, znajdziemy także takie nazwy, na których z pewnością można się wzorować. Możemy postawić na lapidarność nazw akronimów literowo-numerycznych – R 132, S3NS, Q2Studio, ARC2, Z3Z Architekci, WWAA Architekci, KWK Promes. Brzmią intrygująco, niebanalnie, sugerują firmę konkretną, złożoną i zaawansowaną.

  Często takie nazwy używane są w przemyśle, w firmach sygnujących nimi nowe projekty, technologie, modele. Innymi słowy używając takiej nazwy podkreślamy fachowość, profesjonalizm, ale także wyjątkowość, surowe, w dobrym tego słowa znaczeniu, proste wyrafinowanie.

  Inną kategorię stanowią nazwy, w których pobrzmiewa coś swojskiego, polskiego, rodzimego, bliskiego, ale jednocześnie intrygującego (Konior Studio, Maćków Pracownia Projektowa, Kilkoro). Na marginesie dodamy, że naszym marzeniem są nazwy firm architektonicznych nawiązujące do polskiego folkloru lub tradycji architektoniczno-budowlanych.

  Z pewnością pozwoliłyby one akcentować ich rodzimy charakter, dumę oraz dawałyby szansę do podkreślenia oryginalności pracowni architektonicznej.

  Nierzadkie są także nazwy po prostu brzmiące intrygująco (Mobius, Innebo), oryginalnie i zagadkowo (Foroom – to jednocześnie bardzo dobry przykład nazwy kalamburu), bądź szlachetnie, lapidarnie i/lub światowo (Jems Architekci, Nizio Design International, Kuryłowicz & Associates).

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.