Skip to content
Home » Blog » Chwytliwa nazwa firmy – jak ją stworzyć

Chwytliwa nazwa firmy – jak ją stworzyć

  Kryterium najczęściej powtarzanym w poradnikach namingowych i oczekiwanym przez klientów jest chwytliwość nazwy firmy.

  Słownik Języka Polskiego definiuje słowo chwytliwy jako: mający zdolność chwytania (określa zdolności przedmiotów lub sprawność ludzi), szybko przyswajający wiedzę (określa zdolności poznawcze człowieka), taki, który jest szybko przyswajany, akceptowany, znajdujący posłuch (określa cechy sprzyjające zrozumieniu komunikatu).

  W namingu najważniejszy jest oczywiście trzecie znaczenie, ale nie można także bagatelizować drugiego. Innymi słowy komunikat, w tym wypadku nazwa firmy, powinien być dostosowany do uśrednionych, typowych możliwości poznawczych jej odbiorców.

  Stworzyć chwytliwą nazwę firmy

  W pierwszej kolejności należy sobie uświadomić, że nazwa nigdy nie jest chwytliwa sama z siebie, przez swoje właściwości formalne.

  Na przykład związane z ilością sylab, długością, źródłosłowem, rodzajem gramatycznym, częścią mowy czy wreszcie symboliczno-wyobraźeniowymi konsekwencjami brzmienia danych zgłosek (symbolizm fonetyczny). Jest zawsze chwytliwa dla kogoś, jakiejś grupy.

  Podczas gdy dla jednej grupy nazwa firmy może brzmieć znajomo, zrozumiale, intrygująco, może pozytywnie rezonować z jej kapitałem kulturowym, społecznym (i związanymi z nimi typowymi skojarzeniami), dla innej grupy będzie brzmieć hermetycznie lub wręcz przeciwnie – nadto banalnie.

  Owszem do pewnego stopnia można za pomocą formy nazwy sterować skojarzeniami i emocjami, ale nie można zapominać do kogo się zwracamy. Konsekwencją tej świadomości jest także to, że nie możliwe jest stworzenie chwytliwej nazwy dla wszystkich. Takie nazwy nie istnieją.

  Proszę wybrać nazwę dla Państwa chwytliwą i sprawdzić ją na znajomych. Jeśli taki cel sobie stawiamy, niechybnie poniesiemy porażkę. Inną kwestią, niemniej ważną, jest to, że chwytliwość właściwie jest cechą, która ma szansę dojść do głosu tylko przy pierwszym kontakcie z nazwą. Jest także cechą stopniowalną – podział na nazwy chwytliwe i niechwytliwe przeczy doświadczeniu. Nazwy możemy uszeregować od bardzo chwytliwych po zupełnie pozbawione tej właściwości.

  Czy nazwa musi być zawsze chwytliwa?

  Nazwa, która od razu nie wpada w ucho nie może być uznana za chwytliwą. To prawda. Ale nie oznacza to także, że jest nazwą złą.

  Chwytliwość nazw jest często przeceniana. Mało kto podchodzi na tyle refleksyjnie, by stwierdzić, że oto jakaś nazwa niezwykle na niego podziałała. Zdecydowana większość osób wskaże przykłady nazw chwytliwych z puli nazw, które doskonale znają, z którymi mają częsty kontakt.

  To, co znane staje się bliskie, ważne – co dość dobrze zostało opisane w badaniach nad efektem czystej ekspozycji. Wzbudza też silniejsze pozytywne emocje i jest lepiej oceniane.

  Co trzeba wiedzieć o targecie?

  Tworzenie nazwy musi być poprzedzone analizą zachowań językowych targetu. Dlaczego? By wiedzieć, jakie są jego kompetencje językowe, jak szeroki, złożony jest słownik typowego odbiorcy. Wiedza o socjolektach, żargonach, a nawet slangach jest bardzo pomocna.

  Pamiętajmy, że znaczenie danego słowa jest zależne od tego jakim słownikiem, wiedzą, doświadczeniami dysponuje nasz odbiorca.

  Jakiej jest płci, w jakim jest wieku, do jakiej klasy społecznej należy. Jakie ma aspiracje, pozytywne i negatywne wzorce. Jakiego języka używa na co dzień, w sytuacjach społecznych oraz codziennym. Z jakim rodzajem, rejestrem języka kojarzy się branża.

  Pozwala to wybrać takie słowa, których pola asocjacyjne są w stanie w stopniu najmocniejszym wzbudzić pożądaną reakcję. Obierając je za punkt wyjścia do stworzenia nazwy zwiększamy prawdopodobieństwo jej chwytliwości.

  Komunikować jedną cechę!

  Częstym błędem, który zdecydowanie nie sprzyja chwytliwości jest oczekiwanie, by nazwa oddawała, komunikowała wszystkie cele, wartości, wyróżniki firmy. Po pierwsze, żadna nazwa nie jest na tyle pojemna, by taki cel osiągnąć. Po drugie, jest to błąd w sztuce.

  Chwytliwa nazwa firmy to taka, która oddaje jeden, literalnie jeden, atut, walor, wyróżnik firmy. To on powinien być jak najlepiej w niej wyrażony. Musi on pozytywnie rezonować ze świadomością klienta.

  Każdy nadmiar zmniejsza siłę oddziaływania. Mówiąc obrazowo. Pokażmy, że jesteśmy superbohaterem, a nie armią komandosów.

  Chwytliwa nazwa w odpowiedniej konwencji

  Ważne jest także odpowiednie dobranie konwencji namingowej, która będzie najskuteczniejszym, najlepszym nośnikiem dla nazwy. Konwencja musi być znana i akceptowana przez target. Wielce pomocna w osiągnięci tego celu będzie analiza nazw firm, marek konkurencyjnych.

  Dla przykładu jeśli chcemy być postrzegani jako firma autentycznie wyjątkowa, a w branży dominują nazwy rodzajowe, to zdecydujmy się na neologizm.

  Przy czym musimy być pewni, że nasi odbiorcy pozytywnie na taką formę zareagują oraz na ile ów neologizm może być oryginalny i zaskakujący. Wyważenie tego, co w nazwie znajome (w jej sugerowanym znaczeniu, brzmieniu) i tego, co niespodziewane jest oczywiście kwestią wyczucia. I znajomości odbiorców.

  Cechy formalne chwytliwej nazwy firmy

  Brzmienie nazwy, jej melodyjność (wynikająca między innymi z ilości sylab), akcentowanie, długość, rodzaju głosek wywołują u jej odbiorców konkretne reakcje.

  Naszej świadomości częstokroć umyka wrażenie, że dane słowo kojarzy się nam z czymś dużym lub małym, twardym lub miękkim, płynnym bądź stałym, męskim lub żeńskim, drogim lub tanim, ciężkim lub lekkim, głośnym lub cichym. Nazwa chwytliwa to nazwa, która na tym poziomie oddaje stereotypowe oczekiwania.

  Dla przykładu marka piwa raczej powinna wywoływać skojarzenia z czymś zimnym, płynnym, naturalnym, męskim.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.