Skip to content
Home » Nazwy firm

Nazwy firm

Nazwa firmy to najczęściej jedno, dwa, góra trzy słowa. Nazwami firm bywają słowa powszechnie znane (np. Jabłko / Apple), nazwiska założyciela (np. Ford), neologizmy, a więc słowa, które stworzono specjalnie na potrzeby nazwania firmy (np. Etsy). 

Popularnych konwencji namingowych jest oczywiście o wiele więcej. Do grona najpopularniejszych należy co najmniej kilkanaście. Nazwy firmy przybierają różne formy, od klasycznych po nowoczesne, które cechuje duża śmiałość, lekkość, pomysłowość.

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy tworzeniu nazwy dla firmy skorzystaj z formularza:

Do art 2

Nazwa firmy to jednak coś więcej niż tylko słowa. Pełni ona kilka ważnych ról. Pozwala odróżniać, wyróżniać, określać, informować, przekonywać, uwodzić. 

Nazwa dla firmy jest bodaj najczęściej używanym elementem marki. O firmach, produktach, usługach opowiada się zaczynając od nazwy. Polecenie usługi, produktu zazwyczaj wymaga także podania nazwy firmy, producenta, usługodawcy. Profesjonalnie zaprojektowana nazwa firmy (np. nazwa dla biura rachunkowego, nazwa dla restauracji) sprzyja biznesowi, dlatego zdecydowanie warto inwestować w naming.

Dlaczego warto tworzyć dobre nazwy dla firm?

Odpowiedź na powyższe pytanie może być albo bardzo długa i lekko nudna, albo szybka, konkretna i ogólnikowa. Zdecydowanie wolę tę drugą opcję. 

Zatem…

Bez względu na konwencję namingową, w jakiej dana nazwa jest stworzona, każda nazwa dla firmy, jak pisałem wyżej, identyfikuje, odróżnia, komunikuje, reklamuje, zabezpiecza markę, której jest istotną składową. 

Nazwa firmy towarzyszy organizacji dłużej niż jej technologie, ludzie ją zakładający, współtworzący, produkty, jakie wytwarza, usługi, jakie świadczy. 

Firmy oczywiście zmieniają nazwy, ale robią to niechętnie, niezwykle rzadko, najczęściej pod presją okoliczności lub dostrzegając w zmianie możliwość gwałtownego rozwoju. W pozostałych sytuacjach nazwa firmy jest najbardziej stabilnym elementem jej wizerunku, tożsamości, osobowości.

Stworzenie nazwy dla firmy jest problemem nie tylko czysto językowym, ale przede wszystkim marketingowym, strategicznym, brandingowym, badawczym. Nazwa firmy stanowi jej najbardziej pierwotną, podstawową reklamę.

I jako taka powinna być reklamą tyleż atrakcyjną, co przekonującą, tyleż oryginalną, co komunikatywną. Tyleż skierowaną do konkretnej grupy, co nie odstraszającą potencjalnych jej odbiorców. Powinna być użyteczna dziś i za dwie, trzy dekady w niemal równym stopniu.

A tak wyśrubowane oczekiwania rodzą oczywiście pytanie, w jaki sposób stworzyć nazwę dla firmy.

W jaki sposób stworzyć dobrą nazwę dla firmy?

W pierwszej kolejności należy powiedzieć, że nazwy dla firm nie tyle się tworzy, wymyśla, kreuje, co projektuje. 

Nadanie firmie nazwy nie powinno być wynikiem przebłysku językowego geniuszu, spontanicznej, radosnej zabawy. 

Zdecydowanie za to powinno być wieloetapowym, złożonym procesem, w którym badania, analizy, porównania, weryfikacje (np. prawne) są równie istotne jak językowy polot, pomysłowość. Nazwa dla firmy ma do odegrania wiele ról i do spełnienia równie wiele funkcji.

Kryteriów, jakie musi spełnić dobra, profesjonalna nazwa dla firmy jest co najmniej kilka, a w praktyce mamy do czynienia od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu.

Nim jednak stworzymy koncepcję nazwy, a więc określimy, jaką rolę ma pełnić, co ma komunikować, na kogo ma w pierwszej kolejności oddziaływać i z jakim skutkiem oraz za pomocą jakich środków, konieczne jest przejście kilku etapów. Równie istotnych jak sam proces generowania kolejnych propozycji nazwy dla firmy.

Tworzenie nazwy wymaga przykładowo sprawdzenia, jakie konwencje namingowe dominują w danej branży. Wymaga dokonania skrupulatnych porównań nazw liderów rynkowych. W szczególności pod kątem formalnym, brzmieniowym, leksykalnym, jak również asocjacyjnym. 

Nazwy dla firmy nie sposób tworzyć nie badając grupy docelowej pod kątem jej preferencji, przyzwyczajeń, kompetencji językowych, kulturowych. Prosta nazwa może się okazać zbyt prosta, a wyszukana, oryginalna zbyt skomplikowana. Dopasowanie nazwy firmy do możliwości i preferencji jej klientów jest kwestią badań, analiz, obserwacji. I czy tego chcemy, czy nie jest koniecznością.

Wiedząc z kim będziemy konkurować, znając mocne i słabe strony nazw konkurencyjnych można przystąpić do pozycjonowania nazwy, a więc określania, co ma ona wyrażać, w jaki sposób oraz z jakim skutkiem. Dodajmy, że również efekty się bada. Przede wszystkim pod kątem możliwości ich osiągnięcia.

Samo generowanie pomysłów na nazwę firmy jest w dużej mierze kwestią kreatywności, warsztatu, doświadczenia. Wymaga zaangażowania źródeł w postaci wszelkiego rodzaju słowników, które stanowią nieocenione źródło inspiracji. 

Warto pamiętać, że dobra nazwa firmy powinna sugerować sens istnienia firmy, wyrażać jej cele, artykułować wartości i wyróżniki. 

A takie efekty bardzo często wymagają odwołania się do nośnych metafor, symboliki, kodów, wzorców kulturowych. Stąd też ich znajomość jest nie mniej istotna jak posiadanie kilkudziesięciu słowników.

Jakie są najważniejsze cechy dobrze zaprojektowanej nazwy dla firmy?

Nim odpowiem na to pytanie muszę jeszcze koniecznie opowiedzieć o jeszcze jednej kwestii, mianowicie o efekcie dobrego pierwszego wrażenia. 

Nasze reakcje emocjonalne, ale także poznawcze, nastawienia w dużym stopniu są automatyczne i odbywają się poza sferą świadomej analizy wszystkich “za” i “przeciw”. 

Coś się nam podoba, wzbudza sympatię, ciekawość, jest interesujące, atrakcyjne, warte poznania albo nie. W większości przypadków z takimi “wyrokami”, które zapadają w ułamkach sekund zgadzamy się bezdyskusyjnie. 

Co jeszcze gorsze, efekt dobrego pierwszego wrażenia utrzymuje się bardzo długo i nie jest podatny na zmiany. 

Jeśli zatem nazwa firmy nie przypadnie nam do gustu w pierwszych ułamkach sekund po jej przeczytaniu, usłyszeniu jest niezwykle mało prawdopodobne, że zmienimy do niej stosunek nawet, jeśli oferta okaże się bardzo atrakcyjna. 

Wprawdzie zła nazwa nie zabija w ułamkach sekund biznesów, ale stoi na przeszkodzie ich rozwojowi. Pozytywne wyróżnienie się nazwą otwiera drogę do bardziej przyjaznego potraktowania oferty firmy.

Dlaczego?

Mamy bowiem tutaj do czynienia z kolejnym efektem psychologicznym, mianowicie z torowaniem (Priming), który z grubsza rzecz biorąc polega na tym, że jeśli dany bodziec związany z innym będziemy często eksponować komuś, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że taki związek uda się uzyskać. 

Nazwa firmy jest w sposób oczywisty związana z jej ofertą, produktami, usługami. Nazwę firmy będziemy napotykać w bardzo różnych kontekstach i sytuacjach. 

To ona właśnie “toruje” drogę do oferty, usług, produktów. Skuteczność tego powiązania jest rzecz jasna uzależniona od atrakcyjności bodźca, w tym wypadku nazwy firmy.

Trzeba pamiętać, że adekwatną, użyteczną nazwę firmy cechuje przede wszystkim:

  • odrębność i unikalność – nazwa powinna wyróżniać firmę na tle innych organizacji w danej branży
  • zwięzłość – przy czym nie oznacza to konieczności uprzywilejowywania nazw jednowyrazowych
  • głębia – którą należy rozumieć jako znaczenie szczególnie istotne z punktu widzenia różnicy rynkowej, misji, wartości, celów, atrybutów marki
  • energia, charyzmatyczność – która wzbudza silne emocje, rodzi wyobrażenia
  • brzmienie, eufonia – która oddziałuje na zmysły, sprawia, że nazwa jest postrzegana jako przyjemna.

Powyższe kryteria należy uzupełnić kolejnymi. 

Nazwa dla firmy powinna być ponadto prosta, łatwa do wymówienia, zapisania, przeliterowania. Musi pozwalać na łatwą, jednoznaczną, bezbłędną identyfikację i odróżnienie jednej organizacji od pozostałych.

Nazwa dla firmy nie powinna jednak być:

  • zbyt dosłowna, jednoznaczna – traci wtedy swoją aurę, wyjątkowość oraz charyzmę
  • wyczerpująca – nie można za jej pomocą streścić wszystkich wyróżników, cech, atrybutów firmy, należy wybrać jeden, góra dwa
  • ograniczająca, szufladkująca, a więc ograniczająca rozwój firmy, podążanie nowymi kierunkami
  • nudna, jak również krzykliwa.

Jeśli jesteś zainteresowany_a stworzeniem nazwy dla firmy, wybierz jeden z planów ofertowych: