Skip to content
Home » Blog » Gotowe nazwy dla kliniki medycyny estetycznej

Gotowe nazwy dla kliniki medycyny estetycznej

  Tworząc nazwę dla kliniki medycyny estetycznej należy się kierować ogólnymi zasadami, jakie obowiązują w marketingu usług medycznych, kosmetycznych i wellnessowych. W pierwszej kolejności należy poznać i zrozumieć mechanizmy, jakim podlega branża.

  Poznać prognozy jej rozwoju, zarówno pozytywne, jak i negatywne scenariusze, w tym także wszelkie ryzyka. Koniec końców, należy także bardzo wnikliwie poznać klientów klinik medycyny estetycznej. Ich motywacje, cele, obawy, oczekiwania.

  Nie można jednak zapomnieć o ich sytuacji życiowej, o tym z jakiego środowiska pochodzą, jakich kodów kulturowych używają, jakie są ich kompetencje językowe, stąd też nie można pomijać kapitałów: społecznego, kulturowego, ekonomicznego.

  Potrzebujesz nazwy dla kliniki medycyny estetycznej? Napisz – mam dobre propozycje!

  Rynek usług estetycznych i medycznych

  Kliniki medycyny estetycznej znajdziemy dziś w niemal każdym dużym mieście. Niewątpliwa moda na tego rodzaju usługi jest wynikiem bogacenia się społeczeństwa polskiego, silnego oddziaływania trendów zachodnich, w tym wzorców ciała, urody i atrakcyjności.

  Kultura piękna, zdrowia, młodości, atrakcyjności stanowi dla klinik medycyny estetycznej naturalną reklamę. Niemniej jednak, nazwy klinik medycyny estetycznej również są naturalnymi reklamami.

  Podobnie jak lekarz pierwszego kontaktu jest pierwszym, najważniejszym etapem podjęcia leczenia – podstawowego i specjalistycznego – nazwa kliniki estetycznej „streszcza” jej potencjał, wartości, cele, wyróżniki, wskazuje korzyści.

  Kto i po co korzysta z usług kliniki medycyny estetycznej?

  Zabiegi z zakresu medycy estetycznej pozwalają zmienić wygląd twarzy, miejsc intymnych, zmienić sylwetkę, poprawić niedoskonałości nabyte i naturalne, ale także, o czym często się zapomina, pełnią one funkcję psychologiczną. Stanowią swoistą terapię, pozwalającą pokonać lęki i zahamowania, podnoszą samoocenę, poprawiają samopoczucie, stabilizują nastrój oraz poprawiają funkcjonowanie społeczne – zawodowe, towarzyskie, intymne i emocjonalne.

  Klientami klinik są najczęściej ludzie młodzi, samodzielni finansowo, częściej kobiety niż mężczyźni, ale ten trend powoli się zmienia, stąd nazwa kliniki medycyny estetycznej powinna być neutralna rodzajowo. Wszelkie bowiem analizy tego rynku wskazują, że udział mężczyzn w strukturze klienckiej będzie stale rósł, stąd też nazwa nie może brzmieć dla nich obco, niezrozumiale czy w jawny sposób ich dyskryminować.

  Nazwa kliniki medycyny estetycznej budująca reputację

  Ogromna konkurencja sprawiła, że istotną kwestią dla klientów jest wiarygodność kliniki i jej personelu.

  Nie tak znów rzadko zdarzają się sytuacje, w których lekarze świadczący te usługi nie posiadają adekwatnych specjalizacji.

  Renoma kliniki – w szczególności we wczesnym etapie jej istnienia – jest pochodną reputacji, udokumentowanego poziomu wykształcenia, specjalizacji jej personelu. Warto mieć świadomość, że wśród lekarzy pracujących w klinikach znajdziemy specjalistów chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, pracy, pediatrów, neurologów.

  Nazwa kliniki medycyny estetycznej jest zatem doskonałym narzędziem do budowania reputacji kliniki. Wskazywania jej wyróżników i mocnych stron. Jest okazją do czytelnego wskazania różnić między nią a konkurencją.

  Na co zwracają uwagę klienci klinik medycyny estetycznej?

  Tworząc nazwę firmy, w szczególności nazwę dla kliniki estetycznej trzeba mieć także świadomość oczekiwań i wyobrażeń jej klientów.

  Na co zwracają oni uwagę (np. czy czas oczekiwania na wizytę jest ważniejszy od czasu trwania wizyty), jakiej komunikacji, atmosfery, opieki i zainteresowania oczekują. W jaki sposób wyobrażają sobie przebieg konsultacji, zabiegu, opieki pozabiegowej.

  Wszystkie te czynniki mogą być z powodzeniem wykorzystane jako źródło inspiracji przy tworzeniu nazwy kliniki medycyny estetycznej.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.

  Darmowe konsultacje namingowe!

  Zamów 30-minutową rozmowę i dowiedz się jak stworzyć nazwę, której potrzebujesz.