Skip to content
Home » Blog » Gotowe nazwy dla preparatów odchudzających

Gotowe nazwy dla preparatów odchudzających

  Nazwy preparatów odchudzających są tworzone w podobny sposób do nazw diet odchudzających. Przy czym preparaty odchudzające, którym bliżej w sensie fizycznym do parafarmaceutyków i leków, są nazywane czasami w konwencji namingowej właściwej dla tych ostatnich (np. Sibutramina, Triapidix 300). Dzięki czemu dzierżawią one ich status, ale także oczekiwania im stawiane.

  Nazwy preparatów odchudzających i nic ponadto!

  Częstokroć to naśladownictwo, by nie powiedzieć plagiat i imitacja, obraca się przeciw producentom.

  Znaczna ilość na rynku preparatów nie posiadających żadnych właściwości odchudzających, posiadających za to nazwę sugerującą preparat leczniczy, wyrządziła duże szkody dla całej branży i rynku.

  Podważyła przede wszystkim wiarygodność tych produktów, wzbudziła znaczny dystans, podejrzliwość i szereg mitów o szkodliwości produktów odchudzających.

  Nazwy preparatów odchudzających rozwiązujące problemy

  Nie należy się takiej strategii namingowej dziwić. Parafarmaceutyki są dziś traktowane, jako pigułki rozwiązujące problemy, jako coś skutecznego, działającego zawsze i na każdego, bezwzględnie przewidywalnego i pewnego. Oczekuje się od nich rozwiązania problemu przy zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i minimalizacji skutków ubocznych. Stąd też nazwy dla preparatów odchudzających brzmią też bardzo podobnie do nazw leków, które cechuje enigmatyczne, niemal hermetyczne, naukowe, techniczne brzmienie. Nazwy te są najczęściej stworzone w oparciu o nazwę głównego składnika, odpowiadającego za efekt chudnięcia, spalania nadmiaru tłuszczu, poprawy metabolizmu.

  Be Slim or Die!

  Inną równie ciekawą konwencją namingową, stosowaną przy tworzeniu nazw dla preparatów odchudzających, jest sugerowanie nazwą celu i efektu, jaki ma być osiągnięty za pomocą preparatów odchudzających, a więc szczupłej, smukłej, atrakcyjnej sylwetki (np. Linea, Slimette, 2BeSlim, Hello Slim, Ultra Slim, Asystor Slim).

  Warto zauważyć wszechobecne naśladownictwo w tej konwencji. Większość nazw jest stworzona za pomocą angielskiego słowa slim oraz różnego rodzaju przydawek, dzięki czemu nazwy te dobrze oddają istotę produktu, są zgodne z powszechnym wyobrażeniem o kategorii, ale pozwalają na zachowanie minimalnej odrębności.

  Co ciekawe, w tej konwencji, jak równie w pozostałych dominujących na rynku, właściwie nie ma nazw polskojęzycznych – pomijamy nazwy, w których użyto nazwy własnej głównego składnika – zazwyczaj nazw owoców i ziół.

  Co nas wyszczupli, to nam nie zaszkodzi

  Kolejną bardzo popularną konwencją namingową jest używanie w nazwach dla preparatów odchudzających nazw roślin, których właściwości odchudzające są znane od dawna i tradycyjnie są uznawane za skuteczne lub nazw roślin nowo odkrytych.

  Których właściwości zostałycałkiem niedawno potwierdzone, w nowoczesny i przekonujący sposób. Nie poprzez praktykę i kolportację wiedzy do kolejnych pokoleń, ale za pomocą, mniej lub bardziej rzetelnych, badań naukowych (np. Green Coffee Plus, AcaiBerry 900, GojiBerry 500, African Mango 900, Raspberryketone 700).

  Cechą charakterystyczną tych nazw jest ich alfanumeryczność. Oczywiście liczby mają wskazywać ilość jednostek najważniejszej substancji czynnej, ale także sugerują, że są to produkty konkretne, kwantyfikowane, poddane procedurom i testom. Innymi słowy, że stoi za ich powstaniem całe zaplecze naukowo-technologiczne.

  Efekt ten ma działać jednocześnie jako wniosek i jako argument. Trochę na zasadzie tautologii – są skuteczne i profesjonalne, bowiem są skuteczne i profesjonalne.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.