Skip to content
Home » Blog » Jak nazwać biurowiec

Jak nazwać biurowiec

  Trudno sobie dziś wyobrazić polskie miasta, w szczególności te największe, bez biurowców. To właśnie biurowce i ich nazwy bardzo często stają się architektoniczną wizytówką.

  Choć główną cechą tego rodzaju budynków jest funkcjonalność, a ocenia się je głównie z punktu widzenia klasy jakości, to nierzadko ich bryła potrafi zaskakiwać śmiałą formą, ciekawymi rozwiązaniami architektonicznymi czy materiałowymi.

  Estetyka, charakter, bądź mówiąc bardziej poetyckim językiem duch budynku, jego walory reprezentacyjne bardzo często przesądzają o nadanej mu nazwie.

  Szukasz dobrej nazwy dla biurowca? Napisz!

  Jak nazwać biurowiec?

  Jak zgodnie potwierdzają sami deweloperzy, na wybór nazwy biurowca najczęściej wpływ ma jego klasa, segment rynku, któremu jest oferowany, lokalizacja, historia miejsca, w którym został wzniesiony, rozwiązania konstrukcyjno-budowlane, estetyka bryły.

  Ponadto deweloperzy budując markę biurowca często tworzą nazwy sugerujące konkretne skojarzenia, wzbudzające konkretne emocje. Choć rzadko, ale zdarza się także, że biorą pod uwagę bardziej skonkretyzowane preferencje przyszłych nabywców.

  Risercz

  Mając listę podstawowych kryteriów należy bardzo skrupulatnie przejrzeć rynek. Po pierwsze, by wyeliminować nazwy już użyte, po drugie, by usystematyzować swoją wiedzę o trendach namingowych.

  Pozycjonowanie nazwy względem nich – poprzez wpisanie się w daną konwencję, bądź unikanie najmodniejszych konwencji – jest ważną strategią namingową i ogólnie marketingową.

  Testy namingowe

  Mając odpowiednią ilość propozycji – to kwestia bardzo indywidualna, ale zazwyczaj jest to pula od kilkudziesięciu do kilkuset nazw – możemy dokonać wstępnej selekcji, poddając nazwy testom namingowym.

  Sprawdzenie nazwy dla biurowca pod kątem jej deklinacji, eufonii, pożądanych i możliwych niepożądanych skojarzeń, sylabizacji, zgodności mowa-pismo, fonetyki, możliwości zastrzeżenia w urzędach patentowych, symbolizmu fontecznego, znaczeń przypisywanych, dostępności domen pozwala określić mocne i słabe strony.

  A pamiętajmy, że nie ma nazwy idealnej, która we wszystkich testowanych wymiarach wypadałaby równie dobrze.

  Testy na odbiorcach

  Z kolei przetestowanie nazwy na konkretnej grupie odbiorczej, za pomocą naszej autorskiej metody EPONIMO FOCUS, pozwala poznać sposób jej odbioru, postrzegania w kluczowych wymiarach.

  Przede wszystkim budzonych przez nią wyobrażeń o czymś: złożonym vs. prostym, dużym vs. małym, ciepłym vs. zimnym, wyszukanym vs. pospolitym, płynnym vs. stałym, drogim vs. tanim, nowoczesnym vs. tradycyjnym, męskim vs. kobiecym, dostępnym vs. hermetycznym itd.

  Warto pamiętać, że wiele z naszych nastawień, opinii, emocji, jakie mamy w związku z jakimś produktem wynika właśnie z tego jak go sobie wyobrażamy.

  Lider rynku, oferujący przestrzenie najwyższej jakości, ekskluzywne, drogie, nowoczesne nie może używać nazwy, która powoduje, że klienci wyobrażają sobie coś małego, pospolitego, taniego, tradycyjnego. Pamiętajmy, że dysonans poznawczy nigdy nie sprzyja sprzedaży.

  Nazwa dla biurowca a potrzeby klientów

  Jedną z ważnych funkcji nazwy jest pozycjonowanie produktu na rynku. Nazwa biurowca powinna być przede wszystkim zbieżna z klasą jakości. Bez względu na to, jaki system oceny przyjmiemy (najpopularniejsze to BOMA International, IREM Polska, CBRE), nazwa nie może sugerować czegoś znacznie lepszego i czegoś znacznie gorszego niż w rzeczywistości. Nawet brak ujednolicenia standardów oceny biurowców nie może być powodem do przyjmowania nazw nieadekwatnych.

  Po pierwsze, narażamy bardzo mocno swoją reputację, wiarygodność, narażamy się na śmieszność.

  Po drugie, tego rodzaju praktyki w dłuższej perspektywie nikomu nie służą, po trzecie, nazwa biurowca to także – do pewnego stopnia –wizytówka firmy zajmującej w nim przestrzeń.

  Nikt nie chce pracować w biurowcu klasy A, który w nazwie nie komunikuje swojej wyjątkowości, ale jeszcze bardziej nie przystoi firmie wynajmować powierzchnię biurową w zwykłym budynku, który nie może uchodzić za reprezentatywną siedzibę, tym bardziej, jeśli swoją nazwą ją sugeruje.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.