Skip to content
Home » Blog » Jak nazwać firmę – popularne konwencje nazewnicze

Jak nazwać firmę – popularne konwencje nazewnicze

  Czy dobrą nazwę można stworzyć posiłkując się dowolnym polem skojarzeń, zbiorem inspiracji? I tak i nie. Tak, bowiem możemy przez przypadek trafić w namingowe sedno. Częściej jednak nazwa, która powstała w taki sposób, tylko pozornie jest dobrą nazwą dla firmy.

  Wybór konkretnego punktu wyjścia, źródła inspiracji wynikać powinien w pierwszej kolejności ze strategii firmy, specyfiki branży i rynku, celów krótko i długoterminowych, charakterystyki konsumenckiej, społeczno-kulturowo-językowej jej klientów. Dzięki temu jej skuteczność będzie o wiele bardziej prawdopodobna.

  Co się komu podoba

  Projektując nazwę firmy, wystrzegać należy się zbyt osobistego podejścia. Unikać powinniśmy własnych „nazewniczych obsesji”, uprzedzeń, preferencji. Nazwa w pierwszej kolejności „ma się podobać” klientom firmy, a nie jej prezesom czy właścicielom. Po tej słusznej radzie możemy już przejść do kilku źródeł, które z powodzeniem można wykorzystać podczas projektowania nazwy firmy. Poniższa lista sugestii, co oczywiste, daleka jest od kompletności. Będziemy ją rozwijać w kolejnych artykułach.

  Spolonizowana nazwa dla firmy

  Język polski obfituje w zapożyczenia z języka angielskiego, francuskiego, włoskiego, niemieckiego czy rosyjskiego. Barbaryzmy są powszechnie akceptowane i mogą być z powodzeniem używane do tworzenia nazw. Jednym ze sposobów ich naturalizacji jest spolszczanie.

  Nazwy w ten sposób utworzone, z jednej strony pobrzmiewają obco, z drugiej zaś bardzo znajomo. Dzięki temu napięciu, mogą stać się nośnikiem pożądanych znaczeń, skojarzeń.

  Nazwa dla firmy inspirowana kulturą

  To dość wyeksploatowana metoda, niemniej jednak nadal bardzo skuteczna. Oczywiście, o ile nie stanowi powtórzenia już funkcjonujących nazw i jest propozycją świeżą oraz zaskakującą.

  Mówiąc o kulturze mamy na myśli nie tylko literaturę, film, muzykę czy sztuki plastyczne, ale całość ludzkich doświadczeń. Nazwa inspirowana kulturą ma tę zaletę, że może nieść dodatkowe, pożądane znaczenia, wyobrażenia i emocje. Jej wadą jest ryzyko „przylgnięcia” do firmy znaczeń i skojarzeń niepożądanych, wynikających na przykład ze zjawisk kontrkulturowych, subwersywnych, kontestatorskich. Stąd też, warto bardzo wnikliwie poznać dane zjawisko. Może się bowiem okazać, że zamiast dodać sobie prestiżu narazimy się na śmieszność.

  Nazwa dla firmy pełna rytmu

  Rytmiczność nazw sprzyja ich zapamiętaniu, dodaje im indywidualizmu, bardzo skutecznie wyróżnia na tle konkurencji. Może być dobrym pretekstem do wszelkich gier słownych, również dających ciekawe efekty biznesowe. Nazwy wykorzystujące rymy i rytmiczność języka należy jednak stosować bardzo powściągliwie. Nie w każdej branży są one uzasadnione.

  Palindrom w funkcji nazwy dla firmy

  Palindromy to słowa, które brzmią i znaczą dokładnie tak samo i to samo, bez względu na to, czy czytamy je od strony lewej do prawej, czy na odwrót.

  Tradycja tworzenia palindromów (zarówno pojedynczych słów, jak i zdań) sięga czasów starożytnych i niemal od samego początku kojarzyła się z magią, tajemnicą. Intrygowała, fascynowała, przerażała. Dziś palindromy nie budzą już tak silnych emocji, nadal jednak są na tyle charyzmatyczne i niecodzienne, że z powodzeniem można ich używać.

  Big idea! Genialna nazwa dla firmy

  Firmy nowatorskie, innowacyjne, mające do zaoferowania rynkową nowinkę, aż prosi się nazwać w sposób podkreślający ich wyjątkowość.

  Wielkie idee, przełomowe rozwiązania można, a nawet powinno się komunikować także za pomocą nazw. Nośność, ich niezwykła perswazja w naturalny sposób buduje aurę wokół marki. Warto jednak pamiętać, że wszelkie naciąganie, nieautentyczność, pozorność jest kontrproduktywne.

  Akronimiczna nazwa dla firmy

  Akronimy spotykamy niemal codziennie. Stanowią spuściznę poprzedniej epoki, w której królowały nazwy przesadnie opisowe. Nic dziwnego, ze w mowie potocznej bardzo szybko ulegały skróceniu.

  Nie zawsze pożądanemu. Warto wyciągnąć z tego praktyczny wniosek i zrezygnować z nazwania firmy w nieekonomiczny językowo sposób. Akronimiczna nazwa dla firmy ma tę zaletę, że jest bardzo krótka, łatwa do zapamiętania i przeliterowania, kryje w sobie niejawny potencjał znaczeniowy. Łatwo „wyposażyć” ją w pożądane znaczenia, bowiem sama w sobie nie budzi wyraźnych skojarzeń, nie wskazuje na konkretne znaczenia.

  Toponimiczna nazwa dla firmy

  Nazwy wielu firm, mniej lub bardziej wprost, nawiązują do miejsca ich działalności, powstania. W zależności od poziomu ogólności, nazwy mogą być tworzone od nazw regionów, miast, dzielnic, ulic. Zarówno tych oficjalnych, słownikowych, jak i potocznych. Toponimiczna nazwa dla firmy bardzo mocno akcentuje jej tożsamość, zazwyczaj także komunikuje wartości.

  Tworząc nazwę tego rodzaju warto sobie zadać pytanie na ile te cechy są ważne dla klientów, na ile zostaną przyjęte z entuzjazmem.

  Poczucie dumy z przynależności do miejsca, w którym się pracuje, samo w sobie, jest bardzo chwalebne. By jednak było skuteczne biznesowo, musi być podzielane przez nabywców, kontrahentów, partnerów biznesowych. W szczególności tych mieszkających w innych częściach kraju, świata.

  Mityczna nazwa dla firmy

  Poszukując w mitach znaczeń, skojarzeń, opowieści pasujących do naszej firmy, warto przyjąć szeroką ich definicję. Nie należy się ograniczać tylko do hellenistyczno-romańskiej tradycji, ale warto także brać pod uwagę współczesną mitologię.

  Na przykład, obecną w kulturze popularnej. Siła oddziaływania powszechnie znanych i podzielanych mitów jest trudna do przecenienia. Warto jednak pamiętać, że mit „to coś więcej i zarazem mniej niż życie”. Skuteczność swą zawdzięcza realnym możliwościom oraz nadziei spełnienia złożonej obietnicy.

  Onomatopeiczna (dźwiękonaśladowcza) nazwa dla firmy

  Wyrazy naśladujące dźwięki bywają najlepszymi nazwami dla firm, których produkty, usługi charakteryzują się, wiążą się ze specyficznym dźwiękiem. Zatem nim podejmiemy nazewniczy trud wsłuchajmy się uważnie. Nazwy dźwiękonaśladowcze zapewniają unikatowość, oryginalność, wyróżniają. Z czasem mogą stać się nazwami określającymi daną grupę produktów.

  Nazwa dla firmy wywiedziona z nazw fauny i flory

  Nie od dziś wiadomo, że świat przyrody, natura łagodzi obyczaje, pozytywnie wpływa na człowieka. Niektóre zwierzęta pełnią w naszym życiu ważną rolę. Zarówno jako istoty żywe, jak i symbole. Rodzą bardzo pożądane skojarzenia, emocje, nastawienia.

  Dla przykładu – czy szczeniaki nie budzą powszechnie instynktów opiekuńczych? Nazwy wywiedzione od nazw zwierząt, roślin, także przyrody nieożywionej, pozwalają uzyskać odpowiednie nastawienie klientów firmy. Mogą stać się pierwszymi ambasadorami marki.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.