Skip to content
Home » Blog » Nazwa dla firmy dekoratorskiej

Nazwa dla firmy dekoratorskiej

  Choć kreacja, kreatywność jest ważną częścią usług oferowanych przez agencje interaktywne, to niestety nie tak znów rzadko jest ona obserwowalna w nazwie agencji interaktywnej. Szewc bez butów chodzi? Zdarza się, że tak.

  Oczywiście nie przesądza to o jakości usług, ale na pewno nie sprzyja wizerunkowi – o który, co zrozumiałe, każda agencja interaktywna powinna zadbać. Nazwa agencji interaktywnej jest jej najbardziej oczywistą, prymarną wizytówką, reklamą. Jest ambasadorką jej potencjału.

  Z czym kojarzy się nazwa

  Nazwa agencji interaktywnej, podobnie zresztą jak większość nazw firm, oddziałuje na kilku poziomach. Po pierwsze, nazwa agencji interaktywnej budzi skojarzenia, wyobrażenia. Na przykład może się kojarzyć z czymś małym, dużym, szybkim, wolnym, bezpiecznym, ryzykownym, kreatywnym, niezaskakującym, przewidywalnym, nieprzewidywalnym, praktycznym, niepraktycznym itd.

  Co sugeruje nazwa

  Po drugie, jej znaczenie może sugerować wartość, cechę, charakter, korzyść, różnicę, wyjątkowość. A więc przekazywać jej istotę, to co w niej najważniejsze, najbardziej atrakcyjne dla jej klientów.

  To, co ją określa na tle innych agencji, co sprawia, że jest godna zaufania, że jej możliwości odpowiadają potrzebom klientów, że jest w stanie osiągać założone cele, wywiązywać się z umów, zaskakiwać swoich klientów „czymś więcej”, że jest w stanie gwarantować satysfakcję.

  Miejsce na rynku

  Po trzecie, forma, konwencja namingowa w jakiej stworzone są nazwy dla agencji interaktywnej, sugerują wyjątkowość agencji, to w jaki sposób ona samą siebie określa.

  Nazwy agencji interaktywnej układają się bowiem w pewne trendy nazewnicze, stąd też można określić, jakie miejsce na rynku chce dana agencja zająć. Czy widzi siebie jako kolejną „taką samą, ale trochę inną” agencję, czy jako agencję „inną niż wszystkie”, czy jako agencję „innowacyjną” itd.

  Emocje, głupcze!

  Po czwarte, nazwy dla agencji interaktywnej budzić powinny emocje. Pozytywne i jednoznaczne. To właśnie oddziaływanie w warstwie emocjonalnej sprawia – obok cech formalnych – że nazwa jest łatwa do zapamiętania. Nawet najbardziej prosta do wymówienia i zapisania, krótka nazwa nie budząca u odbiorcy emocji, nie będzie łatwa do zapamiętania. Będzie po prostu obojętna.

  Nazwy dla agencji interaktywnej nie mogą pozostawiać odbiorcy obojętnym. Muszą go intrygować, zaciekawiać, pobudzać jego wyobraźnię, muszą nie tylko coś dla niego znaczyć, z czymś mu się kojarzyć, ale także dostarczać mu pewnego rodzaju przeżycia.

  Nie tylko z kreacją nam po drodze

  Po piąte, nazwa agencji interaktywnej powinna łączyć w sobie dwa elementy, które są niezwykle ważne dla jej klientów. Mianowicie powinna upewniać ich, że firma posiada nie tylko potencjał kreatywny, ale także technologiczny.

  Że jest w stanie nowoczesne technologie, narzędzia, systemy, rozwiązania używać w sposób atrakcyjny i przede wszystkim skuteczny. Innymi słowy, że potrafi łączyć kreatywność, estetykę z wymiernymi korzyściami.

  Wybierz sobie klienta

  Po szóste, za pomocą nazwy agencji interaktywnej możliwa jest preselekcja typu klienta. Można stworzyć nazwy, które bardziej będą interesowały przedsiębiorców z sektora MSP, będą mu bliższe.

  Można stworzyć nazwy, które będą brzmiały dla niego obco, za to będą przyciągały uwagę klienta korporacyjnego, dużych spółek giełdowych.

  W równym stopniu firm ogólnopolskich, co zagranicznych. Warto zauważyć, że część z największych polskich agencji interaktywnych z powodzeniem działa także na rynkach europejskich. Stąd też nazwa powinna być tworzona ze świadomością jej oddziaływania, postrzegania w innych kontekstach językowych, kulturowych i rynkowych.

  Jesteśmy wyspecjalizowani

  Po siódme, nazwa może także służyć dookreśleniu pół specjalizacji. Jeśli agencja jest sprofilowana na konkretne branże, konkretnych klientów, konkretne usługi, może to zakomunikować właśnie za pomocą swojej nazwy.

  Niestety, w takiej strategii jest tyleż samo zalet, co wad. Nigdy bowiem nie wiadomo czy założony cel uda się osiągnąć i czy firma nie będzie skazana na zabieganie o klientów z różnych branż.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.