Skip to content
Home » Blog » 10 najważniejszych cech nazw produktów spożywczych

10 najważniejszych cech nazw produktów spożywczych

  Choć nazewnictwo produktów spożywczych podlega modom, podobnie jak nazewnictwo dowolnych produktów, to nie można nie zauważyć, że poziom naśladownictwa w branży spożywczej jest bardzo wysoki.

  Wizyta w supermarkecie z pewnością będzie wystarczającym dowodem na potwierdzenie tego stwierdzenia.

  Trendy nazewnicze w branży spożywczej

  Dominującym sposobem tworzenia nazw produktów spożywczych jest oddanie w znaczeniu ich stereotypowej istoty, kwintesencji. Tradycyjny, staropolski, sarmacki smak, aromat wędlin, dla soków, sorbetów będzie to „owocowość”, dla konfitur, dżemów, powideł, ale także nalewek, wódek ich familiarny, kojarzący się z dzieciństwem, w szczególności figurą babcią smak itd.

  Za wzorcowym wyobrażeniem istoty danego produktu podążają niemal wszyscy producenci, przy czym niewielu zachowuje zdrowe proporcje między oryginalnością a typowością nazwy.

  Wyróżnienie się, nie takie znów trudne na tle tak powtarzalnych wzorów i konwencji namingowych, nie jest specjalnie pożądane. Producenci produktów spożywczych pod względem nazewniczym są bardzo ostrożni, zachowawczy i nieskorzy do eksperymentów.

  Konserwatyzm niestety nie zawsze jest słuszną strategią. Ale jego przeciwieństwo, ekscentryzm, który także bywa odpowiedzią na sztampę nazewniczą, jest równie ryzykowny. Skutkuje powstaniem nazw tak wyszukanych, że aż niezamierzenie komicznych.

  Budzących śmiech, współczucie, kpinę. Odbierających produktowi konieczną powagę na rzecz karykaturalnej lekkości.

  Jaka powinna być nazwa produktu spożywczego?

  Mówiąc hasłowo dobra nazwa produktu spożywczego powinna być w pierwszej kolejności: a) adekwatna, b) unikalna, c) charakterystyczna, d) prosta, e) emocjonująca, f) przekonująca, g) informująca, h) wyważona i) zgodna z faktami j) eufoniczna.

  Nazwa adekwatna to nazwa, która w oczach klienta pasuje do produktu. Dobrze oddaje jego cechy, właściwości, wyróżniki, charakterystyki, funkcje, zalety. Unikalna nazwa produktu spożywczego to nazwa, która nie jest podoba do żadnej z dominujących konwencji namingowych w branży, posiada zdolność rejestrową, stanowi przykład nazwy skutecznej i jednocześnie oryginalnej. Charakterystyczność nazwy wyraża się w jej formie – trafnym, ciekawym, pozytywnie odbieranym doborze konwencji namingowej.

  Prostota, w dobrym tego słowa znaczeniu, jest cechą zapewniającą komunikatywność nazwie, sprawiającą, że nie stanowi ona wyzwania językowego, intelektualnego dla odbiorców.

  Dobra nazwa produktu spożywczego musi także budzić emocje, nie może być emocjonalnie obojętna. Budząca sympatię, uśmiech jest nazwą, która sprawia, że postrzeganie walorów samego produktu się zmienia.

  Warto mieć świadomość, że to jak myślimy, co czujemy wobec produktu spożywczego, przekłada się na ocenę jego walorów i cech. Innymi słowy, produkty, których nazwy polubiliśmy przed skosztowaniem będą nam bardziej smakowały.

  Mówiąc o przekonujących nazwach produktów spożywczych mamy na myśli nazwy, które silnie oddziałują na potencjalnych nabywców. Budzą ich ciekawość, są dla nich atrakcyjne, skłaniają do zakupu, wzbudzają pozytywne nastawienie. Nazwa pozbawiona waloru perswazyjnego nie jest nazwą skuteczną.

  Podobnie, nie będzie nazwą udaną taka, która nie przekazuje informacji o kategorii, wyróżniku, cesze, walorze. Przy czym bardzo istotne jest znalezienie równowagi między funkcją perswazyjną a informacyjną. Wyważenie tych elementów sprawia, że nazwa jest postrzegana jako naturalna, przyjemna dla ucha.

  Nazwa dla produktu spożywczego musi być także zgodna z faktami, nie może sugerować czy deklarować właściwości, cech, których produkt nie posiada. Inaczej będzie nazwą łamiącą prawo. Koniec końców, nazwa dla produktu spożywczego musi brzmieć w sposób przyjemny, pasujący do produktu, w sposób zapadający w pamięć. Dobre brzmienie, częstokroć jest ważniejsze niż jej znaczenie.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.