Skip to content
Home » Blog » Bezpieczna nazwa produktu

Bezpieczna nazwa produktu

  Nazwa produktu, podobnie jak nazwa marki czy firmy, to jeden z pierwszych i jeden z najważniejszych zasobów, jakie firma posiada. To oczywiste, ale warte przypomnienia: nazwa jest reklamą. Nazwa „sprzedaje”.

  Można znaleźć naprawdę wiele przykładów poprawy wyników sprzedaży, które nastąpiły wraz ze zmianą nazwy produktu.

  Adekwatna nazwa produktu

  Nazwa jest wreszcie komunikatem, który w skrótowy sposób wyraża wartości, cechy, właściwości, korzyści. Posiada moc perswazyjną, która wytwarza potrzebę poznania, posiadania, sprawdzenia, użycia produktu.

  Nazwa adekwatna do produktu, korespondująca z jego cechami, z jego wyróżnikami, to nazwa brzmiąca w sposób, który wytwarza wrażenie obcowania z produktem unikatowym, wyróżniającym się w swojej kategorii.

  Określenie tej cechy jest możliwe za pomocą analiz lingwistycznych oraz badań na reprezentatywnych grupach docelowych odbiorców.

  Nazwa produktu wpisująca się w kompetencje językowe

  Warto przy tej okazji podkreślić, że profesjonalna nazwa produktu to nazwa najsilniej oddziałująca na bardzo precyzyjnie określoną grupę osób. Nazw uniwersalnie perswazyjnych, działających w równie silny sposób na kobiety i mężczyzn, młodzież i seniorów, ludzi z wykształceniem technicznym i humanistycznym, na profesorów i szewców, mieszkańców miast i wsi po prostu nie ma.

  Nie ma, bowiem te grupy różnią się pod względem kompetencji językowych, żyją w różnych światach językowych, społecznych, kierują się różnymi normami, hołdują różnym wartościom. Określając ściśle grupę najbardziej pożądanych nabywców produktu jesteśmy w stanie ustalić preferowany przez nią język.

  Nazwa produktu wywołująca nastawienia

  Nie można także zapominać, że sam produkt – jego status, funkcja, użyteczność i wartość, jaką niesie, wyobrażenia i nastawienia, jakie budzi – sprawia, że jego nabywcy nieświadomie uruchamiają oczekiwania językowe.

  Akademicki leksykon wiedzy prawnej, już poprzez przynależność do kategorii książek naukowych, przez przynależność do dziedziny wiedzy budzącej szacunek i dystans, sprawia, że oczekujemy języka formalnego i rzeczowego.

  Zdecydowanie nie na miejscu będzie nadawanie mu nazwy zaczerpniętej np. ze slangu. Tak nazwanego leksykonu nikt nie będzie chciał kupować, bowiem nazwa zmieni jego status, stworzy sytuację niekomfortowej niepewności, co do jego rangi, użyteczności, jakości.

  Nazwa produktu – o czym znów nie można zapominać – sugeruje jego cenę, jakość, niezawodność, użyteczność, wielkość, płeć, wyjątkowość na tle produktów konkurencyjnych itd..

  Tego rodzaju wyobrażenia uruchamiają się nieświadomie, bowiem słowa budzą w nas nastawienia. Symbolizm fonetyczny, rozwijany w ramach badań lingwistycznych i psychologicznych, ujawnił, że nasze reakcje emocjonalne, wyobrażeniowe na poszczególne dźwięki są automatyczne. Jedne dźwięki kojarzą się nam z czymś tanim, inne z drogim. Nasz poziom zaufania do tych wrażeń jest bardzo wysoki.

  Świadomość tych mechanizmów oraz rozległa wiedza o socjolektach, żargonach, slangach, nieświadomych reakcjach na brzmienia głosek, wyrazów itd. sprawia, że jesteśmy w stanie założyć, jakie słowo będzie odbierane przez grupę docelową jako naturalne, zrozumiałe, adekwatne, budzące skojarzenia i emocje z naszego punktu widzenia pożyteczne. Będziemy też w stanie odrzucić słowa, które mogą rodzić postawy intelektualnego, emocjonalnego dystansu.

  Nazwa produktu chroniona prawem i prawo szanująca

  Mając pewność, że nasz nazwa będzie rezonować z kompetencjami, preferencjami grupy celowej możemy poddać ją ocenie prawnej, a więc sprawdzić z pomocą wyspecjalizowanego biura rzecznika patentowego jej zdolność rejestracyjną.

  Warto przy tym mieć świadomość, że nazwa, która takiej zdolności nie posiada jest jednocześnie nazwą, która w mniej lub bardziej oczywisty sposób narusza prawa innych podmiotów działających na rynku. Jest więc nazwą ryzykowną, mogącą, prędzej czy później, wyrządzić wiele szkód wizerunkowych, materialnych.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.