Bezpieczna nazwa produktu

Nazwa produktu, podobnie jak nazwa marki czy firmy, to jeden z pierwszych i jeden z najważniejszych zasobów, jakie firma posiada. To oczywiste, ale warte przypomnienia: nazwa jest reklamą. Nazwa „sprzedaje”. Można znaleźć naprawdę wiele przykładów poprawy wyników sprzedaży, które nastąpiły wraz ze zmianą nazwy produktu.

Adekwatna nazwa produktu

Nazwa jest wreszcie komunikatem, który w skrótowy sposób wyraża wartości, cechy, właściwości, korzyści. Posiada moc perswazyjną, która wytwarza potrzebę poznania, posiadania, sprawdzenia, użycia produktu. Nazwa adekwatna do produktu, korespondująca z jego cechami, z jego wyróżnikami, to nazwa brzmiąca w sposób, który wytwarza wrażenie obcowania z produktem unikatowym, wyróżniającym się w swojej kategorii. Określenie tej cechy jest możliwe za pomocą analiz lingwistycznych oraz badań na reprezentatywnych grupach docelowych odbiorców.

Nazwa produktu wpisująca się w kompetencje językowe

Warto przy tej okazji podkreślić, że profesjonalna nazwa produktu to nazwa najsilniej oddziałująca na bardzo precyzyjnie określoną grupę osób. Nazw uniwersalnie perswazyjnych, działających w równie silny sposób na kobiety i mężczyzn, młodzież i seniorów, ludzi z wykształceniem technicznym i humanistycznym, na profesorów i szewców, mieszkańców miast i wsi po prostu nie ma. Nie ma, bowiem te grupy różnią się pod względem kompetencji językowych, żyją w różnych światach językowych, społecznych, kierują się różnymi normami, hołdują różnym wartościom. Określając ściśle grupę najbardziej pożądanych nabywców produktu jesteśmy w stanie ustalić preferowany przez nią język.

Nazwa produktu wywołująca nastawienia

Nie można także zapominać, że sam produkt – jego status, funkcja, użyteczność i wartość, jaką niesie, wyobrażenia i nastawienia, jakie budzi – sprawia, że jego nabywcy nieświadomie uruchamiają oczekiwania językowe. Akademicki leksykon wiedzy prawnej, już poprzez przynależność do kategorii książek naukowych, przez przynależność do dziedziny wiedzy budzącej szacunek i dystans, sprawia, że oczekujemy języka formalnego i rzeczowego. Zdecydowanie nie na miejscu będzie nadawanie mu nazwy zaczerpniętej np. ze slangu. Tak nazwanego leksykonu nikt nie będzie chciał kupować, bowiem nazwa zmieni jego status, stworzy sytuację niekomfortowej niepewności, co do jego rangi, użyteczności, jakości.

Nazwa produktu – o czym znów nie można zapominać – sugeruje jego cenę, jakość, niezawodność, użyteczność, wielkość, płeć, wyjątkowość na tle produktów konkurencyjnych itd.. Tego rodzaju wyobrażenia uruchamiają się nieświadomie, bowiem słowa budzą w nas nastawienia. Symbolizm fonetyczny, rozwijany w ramach badań lingwistycznych i psychologicznych, ujawnił, że nasze reakcje emocjonalne, wyobrażeniowe na poszczególne dźwięki są automatyczne. Jedne dźwięki kojarzą się nam z czymś tanim, inne z drogim. Nasz poziom zaufania do tych wrażeń jest bardzo wysoki.

Świadomość tych mechanizmów oraz rozległa wiedza o socjolektach, żargonach, slangach, nieświadomych reakcjach na brzmienia głosek, wyrazów itd. sprawia, że jesteśmy w stanie założyć, jakie słowo będzie odbierane przez grupę docelową jako naturalne, zrozumiałe, adekwatne, budzące skojarzenia i emocje z naszego punktu widzenia pożyteczne. Będziemy też w stanie odrzucić słowa, które mogą rodzić postawy intelektualnego, emocjonalnego dystansu.

Nazwa produktu chroniona prawem i prawo szanująca

Mając pewność, że nasz nazwa będzie rezonować z kompetencjami, preferencjami grupy celowej możemy poddać ją ocenie prawnej, a więc sprawdzić z pomocą wyspecjalizowanego biura rzecznika patentowego jej zdolność rejestracyjną. Warto przy tym mieć świadomość, że nazwa, która takiej zdolności nie posiada jest jednocześnie nazwą, która w mniej lub bardziej oczywisty sposób narusza prawa innych podmiotów działających na rynku. Jest więc nazwą ryzykowną, mogącą, prędzej czy później, wyrządzić wiele szkód wizerunkowych, materialnych.

Tworzymy nazwy produktów w dobrej cenie!
Zadzwoń: +48 509 453 917
Napisz: biuro@slogansensei.pl
Lub skorzystaj z formularza kontaktowego w prawym dolnym rogu strony.  

Bezpieczna nazwa produktu
4.5 (75.24%) 42 votes