Skip to content
Home » Blog » Ciekawe nazwy osiedli

Ciekawe nazwy osiedli

  Budząca ciekawość nazwa osiedla to jeden z elementów profesjonalnie zaplanowanej kampanii marketingowej w branży nieruchomości. Ciekawość, zdaniem większości psychologów, jest zachowaniem w dużej mierze nieświadomym, spontanicznym, niekontrolowanym, automatycznym. Rozpoczynającym się i wygasającym samoistnie.

  Czy ciekawość można wywołać?

  Skupiając mocno na czymś uwagę rzadko mamy świadomość tego stanu, po prostu się czymś zainteresowaliśmy, na przykład ciekawą nazwą osiedla i dopóki ta potrzeba poznania nie zostanie zaspokojona, będziemy odczuwali „głód niedoinformowania”.

  W odniesieniu do samego siebie nie można zarządzać, sterować ciekawością. Innymi słowy nie możemy przekonać samych siebie, że powinniśmy skupić uwagę, chcieć poznać dane zjawisko, obiekt. Każda próba „sztucznego”, a więc sterowanego za pomocą świadomości, wzbudzenia zainteresowania jest odbierana jako narzucona, obca, nieprzyjemna i koniec końców nie tak ciekawa.

  Czym wzbudzić ciekawość

  Inaczej jest ze wzbudzaniem ciekawości u innych osób. Tutaj sprawa jest o wiele prostsza. Właściwie ludzie sztukę wzbudzania ciekawości opanowali do perfekcji.

  Ciekawość budzi na pewno coś co wyrasta ponad codzienne doświadczenie, stanowi od niego odstępstwo. Wykracza ponad normę, zaskakuje swoją nietypowością. Zainteresowanie wzbudzają wszelkie niewiadome, zagadki, tajemnice.

  Szczególnie, gdy wiążą się z żywotnymi interesami, potrzebami zaciekawionej osoby. Ciekawość budzi coś rzadkiego, wyjątkowego, niedostępnego, owianego legendą, a więc budzącego powszechne zainteresowanie. Ciekawość budzi to, co jest społecznie pożądane, do czego jako członkowie społeczeństwa przykładamy szczególną wagę. Mówiąc bardziej abstrakcyjnie, trochę górnolotnie, naszą ciekawość budzi to, czego nam brakuje.

  Ciekawe nazwy osiedli, czyli właściwie jakie?

  Odpowiedź na to pytanie jest tyleż prosta, co trudna. Tyleż oczywista, co złożona. Najprostsza odpowiedź, niestety tautologiczna, brzmi: nazwa ciekawa to nazwa wzbudzająca ciekawość. W takim wyjaśnieniu nie otrzymujemy żadnej wskazówki, co czyni nazwę ciekawą.

  Czy jest to jej długość, znaczenie, brzmienie, oryginalność, swojskość, zrozumiałość. A może właśnie przeciwnie, ciekawość budzą nazwy, które stanowią zagadkę znaczeniową. Czy ciekawa nazwa powinna być zaskakująca? Nieszablonowa? Powinna wychodzić poza normy językowe, a może powinna być zabawna lub budzić silne emocje?

  Sposób dopasowania nazwy osiedla

  To tylko wybrane, najbardziej typowe pytania, jakie rodzą się przy tak postawionym problemie. „Ciekawość” jako konstytutywna cecha nazwy osiedla na pewno zależy od tego, jakie osiedla jest ona nazwą.

  Nazwa może być dopasowywana do obiektu na wiele sposobów. Wymieńmy te najoczywistsze. Może do niego pasować za sprawą zgodności oczekiwań nazewniczych jej odbiorców lub na zasadzie gry z tymi oczekiwaniami.

  Czy Torpeda jest ciekawą nazwą osiedla?

  Nazywając osiedle mieszkaniowe Torpedą albo Lassem, z pewnością będziemy bardzo dalecy od typowych oczekiwań, które kształtują się poprzez obcowanie z trendami nazewniczymi oraz wyobrażeniami, jakie wszyscy mamy wobec nazw osiedli.

  Choć nie są one zazwyczaj uświadamiane, problematyzowane, dyskutowane, w sposób automatyczny potrafimy ocenić, czy dana nazwa pasuje do obiektu, czy mu służy. Osiedle Torpeda? Hmm, chyba jednak nie.

  Sposób na ciekawą nazwę osiedla

  Od razu uprzedźmy zbyt pochopne wnioski. Nie każda nazwa łamiąca zasady, odchodząca od typowych oczekiwań będzie nazwą budzącą ciekawość. Podobnie jak nie każda nazwa wpisująca się w typowe oczekiwania nazewnicze będzie nazwą nudną.

  Oczywiście, nikt nie zna wzoru, formuły na tworzenie ciekawych nazw osiedli. Łatwiej powiedzieć, która nie będzie postrzegana, odbierana jako ciekawa, chwytliwa niż która z całą pewnością będzie. Choć prawdą jest także to, że specjalista od namingu jest w stanie znacznie trafniej wskazać nazwy ciekawe i te, które nie budzą takich emocji.

  Kwestia wyczucia, wiedzy, doświadczenia i talentu

  Oczywiście znajomość preferencji kulturowych, językowych, socjolektów, egzystencjalnych potrzeb, typowych aspiracji, marzeń i wyobrażeń, preferencji związanych z metrażem mieszkania, jego lokalizacją, udogodnieniami etc. pozwala świadomiej tworzyć nazwy osiedli. I bardziej racjonalnie, nie kierując się tylko wrażeniami, je oceniać.

  Wiedza z zakresu nazewnictwa marketingowego, doświadczenie w kreowaniu i testowaniu nazw będą nieodzowne przy tworzeniu ciekawych nazw dla osiedli.

  Podobnie jak wyczucie językowe, nazewnicze, ten swoisty talent do nadawania nazw, które brzmią intrygująco, zwracają na siebie uwagę, wydają się idealnie pasować, nawet jeśli są wbrew oczekiwaniom. O ile poprzednie kwestie są wynikiem nauki, pracy, inteligencji, konstruktywnej krytyki własnej pracy, o tyle talentu niestety nie da się nabyć. Jest on przyrodzony.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.