Skip to content
Home » Blog » Chwytliwe nazwy osiedli mieszkaniowych

Chwytliwe nazwy osiedli mieszkaniowych

  Zacznijmy od kwestii podstawowej. Chwytliwa nazwa, czyli jaka? Co to znaczy, że nazwa jest chwytliwa? Chwytliwy, zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego to przystosowany do chwytania, mający taką zdolność. To dosłowne znaczenie.

  W przenośni, chwytliwy to tyle, co łatwo pojmujący, bystry, mądry, ale także znajdujący posłuch, szybko przyjmowany, akceptowany.

  Chwytliwe nazwy osiedli mieszkaniowych

  Innymi słowy, aby nazwa osiedla mieszkaniowego mogła być uznana za chwytliwą musi przede wszystkim być łatwa do zrozumienia (jej znaczenie powinno być dekodowane niemal automatycznie), pozytywnie oddziaływająca na odbiorcę (równie szybko powinna być uznana za trafną, ciekawą, wyróżniającą się, ale przede wszystkim pasującą) oraz budząca pozytywne emocje.

  Nie może budzić zdziwienia, dystansu, niesmaku, zażenowania, gniewu (np. poprzez naruszanie tabu, świętości), nie może narażać na śmieszność. Za to powinna sprawiać przyjemność, budzić zachwyt, pozytywnie zaskakiwać, wywoływać „efekt WOW”.

  Funkcje nazw osiedli mieszkaniowych

  Nazwa osiedla w pierwszej kolejności służy do identyfikacji, odróżniania, określania fragmentu miastu o określonej specyfice, charakterystyce, cechach wspólnych. Z marketingowego punktu widzenia jest komunikatem, reklamą, formą wskazywania istoty oferty, ale także sposobem kreacji wyobrażeń, emocji, skojarzeń. Stanowi odpowiedź na potrzeby, ale także subtelnie je kreuje. Podsyca, rozbudza marzenia. Nazwa, dla wielu firm deweloperskich, przede wszystkim ma sprzedawać marzenia, stąd też wyżej cenią jej funkcję ekspresyjną nad informacyjną.

  Powyższą tendencję dobrze ilustrują trendy nazwach dla osiedla. W zależności od przyjętych kryteriów możemy wyróżnić od kilku do kilkunastu konwencji.

  Do najważniejszych, najbardziej rozpowszechnionych na terenie Polski, należą nazwy: aspiracyjne (sprzedają za pomocą nobilitacji, a więc podwyższania statusu), mitologiczno-artystyczne (sprzedają za pomocą poczucia szlachetnej wyjątkowości), krajobrazowo-przyrodnicze, ogrodnicze (sprzedają za pomocą wyobrażeniem o sielskim życiu), topograficzne i techniczne (sprzedają za pomocą argumentów praktycznych i racjonalnych) oraz nazwy osobne, najczęściej bardzo wyszukane, wyrafinowane, oryginalne (sprzedające za pomocą włączania do ekskluzywnych elit).

  Rola chwytliwej nazwy osiedla mieszkaniowego

  Jej podstawową rolą jest zwrócenie uwagi, poinformowanie o najistotniejszych, najlepszych z punktu widzenia efektywności sprzedaży cechach inwestycji.

  Last but not least, nazwa osiedla mieszkaniowego ma zachęcić do zakupu mieszkania. Musi być na tyle oryginalna, sugestywna, prosta, wymowna, nośna, charyzmatyczna, przekonująca, zaskakująca, by wyróżnić się wśród ogromnej ilości reklam oraz innych, konkurencyjnych nazw osiedli.

  Podobnie, jak hasła reklamowe, nazwy osiedli powinny budzić wszystkie cztery reakcje z klasycznego modelu AIDA. A więc, powinny przyciągnąć uwagę klienta, wzbudzić jego zainteresowanie, przekonać go, że to, a nie żadne inne mieszkanie najlepiej spełni jego potrzeby oraz spowodować działanie w postaci zapoznania się z ofertą, obejrzenia mieszkania. I oczywiście podpisania umowy kupna.

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.