Skip to content
Home » Blog » Gotowe nazwy dla biura rachunkowego

Gotowe nazwy dla biura rachunkowego

  Specyficzne dla polskiej gospodarki jest dominowanie firm z sektora MSP – małych i średnich przedsiębiorstw. Każdego miesiąca w naszym kraju powstaje prawie 25 000 firm, z czego większość to jednoosobowe działalności gospodarcze.

  Z namigowego punktu widzenia to 25 000 dylematów w kwestii stworzenia adekwatnej, przekonującej, skuteczniej pozycjonującej na rynku nazwy biura rachunkowego. Biorąc pod uwagę średni cennik usług namingowych warto zdecydowanie rozstrzygnięcie owego dylematu powierzyć ekspertom zajmującym się namingiem zawodowo.

  Każda z firm świadczących usługi rachunkowe musi nosić nazwę, podobnie jak nazwę musi nosić biuro rachunkowe, które najprawdopodobniej będzie te firmy obsługiwać. A nie jest żadną tajemnicą, żę usługi księgowe – świadczone stacjonarnie, wirtualnie, z pomocą bankowości elektronicznej lub wyspecjalizowanych biur rachunkowych – zyskują na popularności. Są dostępne cenowo nawet dla najmniejszych firm, w najmniej dochodowych branżach. Podobnie jest z usługami namingowymi, które dla firm z sektora MSP także stają się coraz bardziej przystępne cenowo.

  Konkurencja na rynku usług księgowych jest dość duża, stąd też nowa nazwa firmy (także dostępnej pod nią domeny internetowej) powinna być czymś więcej niż kopią nazw lokalnych biur rachunkowych.

  Bardzo mała różnorodność, powielanie nazw biur rachunkowych, niewielka liczba konwencji namingowych (podobnie jak w przypadku namingu firmy budowlanej) stwarza okazję do stosunkowo łatwego wyróżnienia się nazwą na tle konkurencji.

  Na marginesie mała podpowiedź: wyszukiwarka biur rachunkowych będzie bardzo pomocna w poznaniu trendów nazewniczych, aktualnie dominujacych konwencji namingowych.

  Przykładowe nazwy biura rachunkowego, które stworzyłem:

  Potrzebujesz skutecznej nazwy dla biura rachunkowego? Napisz – mam dobre propozycje!

  Do art 2

  Nazwa biura rachunkowego – skuteczne narzędzie promocji

  Popularyzacja usług księgowych spowodowała wzrost ilości samych biur rachunkowych, które za pomocą różnych narzędzi promocji starają się pozyskać nowych klientów. Jednym ze sposobów jest oczywiście nazwa biura rachunkowego. Autentyczną nazwą firmy, adekwatną do zakresu działalności można, jak pisałem wyżej, wyróżniać biuro rachunkowe. Pamiętajmy, że biura rachunkowe, jak wszystkie biznesy, wymagają odpowiednich działań promocyjnych, reklamowych, brandingowych.

  Niestety, wciąż stosowana konwencja nazewnicza, konwencja namingowa – imię, nazwisko, usługi księgowe – to stanowczo za mało. Tym bardziej, że klienci oczekują o wiele szerszego zakresu usług niż zwykło się sądzić. Stąd też konieczne jest oferowanie pomocy kilku, a nawet kilkunastu specjalistów.

  A to siłą rzeczy wymaga większego zespołu i innego charakteru prowadzenia firmy, a więc także innej tożsamości firmy, której nazwa jest wyrazem. W jakimś też sensie nazwa biura rachunkowego jest także ofertą biura rachunkowego. Nie w ścisłym sensie, ale w sensie składania pewnej obietnicy zysku, korzyści.

  Kreacja nazwy firmy – nazwa biura rachunkowego sugerująca korzyść

  Większość biur rachunkowych oferuje usługi tak różne jak: prowadzenie KPiR, wyliczanie należnych urzędom podatków, wyliczanie składek ubezpieczeń, archiwizacja dokumentów, doradztwo podatkowe i finansowe, doradztwo dotyczące pozyskiwania środków unijnych, reprezentowanie firm przed stosownymi urzędami itd.

  Lista jest o wiele dłuższa. Zakres oferty oczywiście nie jest jednym kryterium branym pod uwagę podczas wyboru biura rachunkowego.

  Klienci sprawdzają doświadczenie biura, jego aktualne portfolio, specjalizację w danych branżach (jeśli taką biuro posiada), bezpieczeństwo (wyrażone w postaci polis ubezpieczeniowych). Prowadzeniu biura rachunkowego towarzyszy bowiem ryzyko.

  Niemnie ważne są rekomendacje – oficjalne, w postaci listów referencyjnych oraz nieoficjalne – przekazywane pocztą pantoflową.

  Cena usług – choć ważna, dla dużej części firm, w szczególności tych większych, wymagających rzetelnej wiedzy i doświadczenia – wcale nie musi być i nie jest najważniejszym kryterium.

  Emocjonująca nazwa biura rachunkowego

  Niezwykle istotną kwestią dla klientów biur rachunkowych jest komunikacja i zakres pomocy, jaki biuro oferuje. Podatki, ulgi podatkowe, przepisy podatkowe, dokumentacja, rozliczenia, deklaracje, specyficzny język to dla większości osób kwestie niezrozumiałe, obce, budzące lęk i opór.

  Sposób prezentacji tej wiedzy oraz doradztwo koniecznie przy wyborze jakiejś opcji, ale przede wszystkim otwartość i zrozumienie dla problemów klienta, bywa czynnikiem rzadko branym pod uwagę, a niezwykle istotnym. Który zdecydowanie powinno się uwzględnić tworząc nazwę dla biura rachunkowego. Przyjazność biura rachunkowego, umiejętność nie tylko merytorycznej obsługi, ale także czysto ludzkie podejście komunikowane w nazwie jest z pewnością dobrym pomysłem, który należy uwzględnić w koncepcji nazwy.

  Nazwy dla biur rachunkowych zazwyczaj informują, akcentują oczywiste kwestie, posługują się najbardziej oczywistymi słowami kluczami, skojarzeniami. W nazwie domeny takich biur znajdziemy bardzo często słowa branżowe, wprost wyjęte ze słownika pojęć używanych w księgowości i rachunkowości.

  Warto zatem stworzyć już na samym początku profesjonalną nazwę, pamiętajmy, że każdej zmianie nazwy firmy towarzyszą koszty, konieczność angażowania czasu, pracy, uwagi. Przy zmianie nazwy firmy należy także brać pod uwagę konieczność zmiany całej komunikacji marketingowej. Nowa nazwa firmy to zupełnie nowe otwarcie dla firmy.

  Co samo w sobie nie jest błędem, ale mając do wyboru kilkanaście, a w dużych miastach kilkadziesiąt, kilkaset firm noszących podobne, synonimiczne nazwy, klienci po prostu nie są w stanie dostrzec między nimi istotnej, kluczowej z ich punktu widzenia różnicy.

  Jak stworzyć najlepszą nazwę firmy, biura rachunkowego?

  Za rzadko, co należy uznać za szansę dla nowo powstałych biur rachunkowych, sygnalizowane są za pomocą nazw wartości, cele i metody, jakim biuro rachunkowe hołduje, do jakich zmierza i jakich używa.

  Nazwa „pokazująca” te kwestie, sugeruje użyteczność firmy dla klienta. Sugeruje także podejście do niego, jego problemów i potrzeb.

  Za rzadko, nazwy dla biur rachunkowych są tworzone z uwzględnieniem eufonii. Nie istnieje żadna przeszkoda, niezgodność, czy niestosowność w używaniu nazwy brzmiącej atrakcyjnie, chwytliwie, czy nawet lekko humorystycznie.

  Nadmierna powaga, ostrożność, fałszywe przeświadczenie, że klienci oczekują tylko i wyłącznie skutecznego działania biura rachunkowego skutkuje tym, że znaczna część nazw brzmi po prostu bardzo nieprzekonująco.

  Nazwy tego rodzaju nie są w stanie przekazać „ludzkiej” strony biura rachunkowego. Pamiętajmy, że nazwy dla biura rachunkowego powinny budzić emocje, nie tylko wzbudzać szacunek. Jak wybrać nazwę firmy, biura rachunkowego? Na pewno z pomocą specjalistów, którzy są w stanie zaprojektować nazwę, która będzie skutecznie wyróżniać i przyciągać potencjalnych klientów.

  Jeśli jesteś zainteresowany/a stworzeniem nazwy, wybierz jeden z planów ofertowych:

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.