Skip to content
Home » Blog » Koszt namingu

Koszt namingu

  Klienci rzadko mają pełną świadomość czasochłonności oraz pracochłonności prac namingowych.

  Najczęściej, wyobrażają je sobie jako swobodną zabawę słowami, burzę mózgów, która po kilku godzinach prowadzi do uzyskania kilku, kilkunastu gotowych nazw. Nic bardziej mylnego.

  Droga wiodąca do kompletu propozycji nie jest ani tak łatwa, ani tak przyjemna. I z pewnością nie jest aż tak szybka.

  Co więcej, czas konieczny do zaprojektowania nazwy nie zawsze jest taki sam. Innymi słowy każdy projekt nazewniczy jest specyficzny.

  W namingu trudno mówić o rutynie, powtarzalności, drodze na skróty. Jeżeli nawet kreujemy nazwy dla dwóch różnych podmiotów, działających w tej samej branży, to każdorazowo należy przejść dokładnie tę samą ścieżkę.

  Choćby z tego powodu, że rynek jest zjawiskiem dynamicznym, niezwykle zmiennym w obecnych czasach. Jego analiza sprzed roku nie zawsze będzie aktualna w chwili obecnej.

  Chociaż klienci agencji namingowych stanowią najlepsze, najcenniejsze źródło wiedzy, to jednak w 60-70% należy ją pogłębić samodzielne. Pamiętajmy, że dotarcie do aktualnych, wiarygodnych, rzetelnych danych o specyfice danego rynku nie należy do działań szybkich, łatwych i przyjemnych.

  Branża i specyfika klientów

  To bodaj najważniejszy i najtrudniejszy ze wszystkich etapów projektowania nazwy. Łatwo, bowiem go zbagatelizować i potraktować w sposób automatyczny, sprowadzając swoją wiedzę o targecie klienta do kilkunastu najważniejszych wymiarów.

  Podczas gdy, poznanie specyficzności branży wymaga głębokiego namysłu w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. Bez nich ciężko jest w pełni zrozumieć odbiorcę nazwy. Jego sposób myślenia, preferencje, kompetencje językowe, kapitał społeczny i kulturowy.

  Szacowany czas prac: od 1 do 2 dni roboczych

  Trendy nazewnicze

  Przyjrzenie się trendom nazewniczym panującym w danej branży wiele mówi o konkurencji, ale także o targecie. Nie bez powodów w branży budowlanej tak wiele jest firm, których sufiksy nazw brzmią bardzo swojsko: -BUD, -POL, a w branży reklamowej dominują nazwy oryginalne, czasami do granic ekscentryzmu.

  Szacowany czas prac: od 0,3 do 0,5 dnia roboczego

  Oczekiwania klienta

  Znaczna część klientów ma bardzo ogólnie określone oczekiwania wobec przyszłej nazwy. Zazwyczaj chcą, by była krótka, dobrze brzmiąca, łatwa do zapamiętania i przeliterowania. To zdecydowanie za mało, by stworzyć skuteczną nazwę. Ustalenie preferencji wymaga namysłu od zleceniodawcy oraz pogłębionego wywiadu ze strony wykonawcy. Najlepszym narzędziem do uzyskania pożądanych kryteriów jest ankieta namingowa.

  Szacowany czas prac: od 0,5 do 1 dnia roboczego

  Cechy formalne nazwy

  Analiza ankiety namingowej pozwala precyzyjnie określić rodzaj gramatyczny nazwy, jej długość, pożądane skojarzenia i wiele innych elementów, które składają się na formę nazwy. Dzięki temu jej projektowanie jest procesem ukierunkowanym, racjonalnym, zgodnym z preferencjami.

  Szacowany czas prac: od 0,3 do 0,5 dnia roboczego

  Kreacja oraz testowanie nazw

  Poszukiwanie kompletu nazw, w oparciu o wyznaczone kryteria, jest procesem twórczym, analitycznym oraz krytycznym. Wymaga językowej sprawności, polotu, umiejętności znajdowania odpowiednich słów-kluczy, ich przekształcania, formowania ale także analizy wszystkich plusów i minusów dokonanych wyborów językowych.

  Konieczna jest do niego umiejętność zdystansowania się wobec własnej pracy, bardzo krytycznej oceny stworzonych nazw. Wszelki samozachwyt nie jest wskazany.

  Sformalizowanej ocenie jakości propozycji służą także testy namingowe. Warto podkreślić, że w procesie tworzenia kompletu nazw powstaje od kilkuset do nawet kilku tysięcy propozycji, spośród których tylko kilka, kilkanaście jest w stanie przejść wąskie sito wymagań.

  Szacowany czas prac: od 2 do 4 dni roboczych

  Dostępność domen, możliwość rejestracji w Urzędzie Patentowym

  O ostatecznej liście przygotowanych propozycji rozstrzygać będzie dostępność domen internetowych oraz możliwość rejestracji nazwy w Urzędzie Patentowym. Częstokroć dzieje się tak, że najlepsze nazwy mają już zajęte domeny i siłą rzeczy muszą odpaść.

  Bywają także sytuacje, w których nazwy mają wolne domeny, ale są już zarejestrowane jako znaki towarowe w brzmieniu identycznym lub bardzo zbliżonym, co wyklucza lub bardzo utrudnia ich rejestrację.

  Szacowany czas prac: od 0,5 do 0,7 dnia roboczego

  Czas realizacji projektu namingowego

  Tylko wieloletnie doświadczenie pozwala, agencjom namingowym, na przygotowanie propozycji w czasie nie krótszym niż 5–7 dni roboczych. Zazwyczaj projektowanie nazw zajmuje od 7 do 10 dni. Przy bardzo skomplikowanych projektach może się on wydłużyć nawet do 14, a nawet 20 dni roboczych.

  Jeśli jesteś zainteresowany/a stworzeniem nazwy, wybierz jeden z planów ofertowych:

  • Co to jest naming?

   Naming, to nic innego jak nazewnictwo firm, marek, produktów i coraz częściej postaci (np. brand hero), światów (np. w ramach storytellingu). Bez profesjonalnej, dobrze brzmiącej, adekwatnej, chwytliwej nazwy trudno prowadzić biznes z sukcesami.

   Nazwa firmy, produktu, usługi, marki jest reklamą. Służy identyfikacji produktu, pozwala się wyróżnić i przekonać nabywców do zakupu. Odpowiada także za wyobrażenia, jakie w sposób automatyczny uruchamiamy czytając ją lub słysząc.

  • Ile trwa stworzenie nazwy?

   Średni czas zakończenia projektu wynosi 14 dni.  Przy czym, udzielenie szybkiej i wyczerpującej informacji zwrotnej znacząco przyspiesza osiągnięcie celu.

  • Jak przebiega tworzenie nazwy?

   Kreacja nazwy firmy, produktu, usługi jest procesem. Prace nad nazwą rozpoczynają się w dniu podpisania i przesłania skanu umowy oraz potwierdzenia dokonania przelewu.

  • Kiedy następuje płatność?

   Usługa tworzenia propozycji nazw płatna jest “z góry”, po podpisaniu umowy, na podstawie rachunku.

  • Od czego zaczyna się współpraca?

   Od podpisania umowy, opłacenia rachunku oraz przesłania szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące kryteriów formalnych, oczekiwań oraz celów.

  • Czy propozycje nazw będą miały wolną domenę?

   Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
   Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
   – wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.

  • Czy wszystkie propozycje nazwy będą unikalne?

   Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
   Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.

  • Kiedy otrzymam pierwszą transzę propozycji nazwy?

   Pakiet Dobry – po 3 dniach roboczych.
   Pakiet Lepszy – po 2 dniach roboczych.
   Pakiet Najlepszy – w ciągu 24 godzin.

  • Ile propozycji jest w każdej transzy?

   W każdej transzy przesyłam po 5 propozycji.

  • Czy możemy podpisać NDA?

   Oczywiście 😉

  • Czy możliwe jest stworzenie architektury nazewniczej?

   Tak.

  • Czy przesłane propozycje nazwy będą miały opis?

   Na życzenie klienta mogę przygotować opis nazwy.