Tak. Wszystkie nazwy sprawdzane są pod kątem dostępności domeny -.PL.
Dostępność innych domen jest dodatkowo odpłatna
– wysokość dopłaty jest określana indywidualnie w zależności od poziomu złożoności projektu nazewniczego.