Tak. Wszystkie propozycje są sprawdzane pod kątem ich unikalności.
Nazwy, które już funkcjonują na rynku nie są przedstawiane.